e-villamos.hu >> KÁT-eredmények
Frissítve: 2010. szeptember 29.
Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban hazánk is ösztönzi (ösztönözte?) a megújuló energiaforrásból nyert energiával, illetve a kapcsolt módon történő villamosenergia-termelést. 2008. január 1-jétől a kötelező átvételi rendszerben termelő erőművek (KAT) alkotnak mérlegkört, amelynek felelőse a MAVIR ZRt. lett.
A kötelező átvétel keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés 2008-ban

A VET arra kötelezi a kereskedőket, a termelői engedélyeseket, valamint az importálókat (KAT átvevők), hogy átvegyék a MAVIR által hatósági áron megvásárolt villamos energiát. Az átvevői árat a MAVIR ZRt. határozza meg. Ennél sem nettó vesztesége, sem nettó nyeresége nem keletkezhet. A MAVIR ZRt. által hatósági áron átvett villamos energia „támogatás” számított összege 2008-ban 66,9 milliárd forint volt. Ebből 47,6 milliárd Ft (70%) a kapcsolt, 18,4, a megújuló energiából való termelés után járt. A hulladéktüzelés 0,6, a vegyes pedig 0,4 milliárd Ft támogatást kapott. A 2007. évi KAT-hoz képest 18,7 milliárd Ft (39%) volt a többlet. Ebből a kapcsolt termelés részesedése 14 milliárd Ft (42%), a megújulóké pedig 4,6 milliárd Ft (33%) volt.

2008-ban a kötelezően átvett villamos energia 6133 GWh volt, ami 23% növekmény az előző évhez képest. A teljes mennyiségből 69% kapcsolt, 29% megújuló energia-forrásból származott Az értékesítés ezzel megegyező mértékben (29%-kal) nőtt

2008. január 1-én megszűnt a délutáni völgy, nőtt a csúcsidőszak aránya. A szökőév 8784 órájából 46% volt a csúcsidő, Ezen zónában. 2007-hez képest a megújuló kategória 60%-kal, a kapcsolt 79%-kal növekedett. Az időbázisnál nagyobb növekmény a jobb egységár ösztönzésének tudható be.

A biomasszából előállított villamos energia, 1323 GWh-ra növekedett (15%).

Közel kétszeresre nőtt a szélerőművek termelése, döntően a beépített teljesítőképesség-növekedés miatt. 2008 végén 112 MW szélerőmű-kapacitás működött az előző év végi 53,7 MW-tal szemben.

Az 5 MW-nal kisebb teljesítményű vízerőművek villamosenergia értékesítése 26%-kal emelkedett a nagyobb vízhozam es az 1,5 MW-os Kenyeri Vízerőmű belépése miatt. Ez 2008. áprilistól 13,5 MW-ra növelte e csoport kapacitását.

A hulladéklerakó, illetve szennyvízkezelő gázerőművek 15, illetve 2 GWh-át értékesítettek. 2008 végére a két kategória együttes beépített teljesítőképessége meghaladta az 5 MW-ot. A növekedés nagyobb része átsorolásból adódik.

A hazai megújuló villamos energia 5,2%-ra növekedett, ami meghaladja az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-ot. Ez két hatás eredője. A hazai felhasználás – az év utolsó negyedében jelentkező gazdasági válság hatására – lényegében 43,9 TWh-n stagnált. A „zöld áram” viszont 30%-kal (2270 GWh-ra) emelkedett, elsősorban a biomassza vegyes tüzelésű nagy erőművek termelésnövekedése miatt. (Pl. Mátrai Erőmű). 2008. január 1-jétől új kategória a vegyes (hulladék es fosszilis, megújuló es fosszilis) tüzelés, ami 70 GWh volt (ebből 62 GWh a hulladék). A kifejezetten hulladék kategória szerinti értékesítés kb. 86 GWh-t tett ki a vizsgált időszakban.
A kapcsoltan termelt, átvételre kötelezett energia mennyisége 24%-kal (822 GWh) növekedett. A növekményt 46%-ban az összesen 107 MW kapacitás adta. Ebből 95 MW a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű, a maradék 4 darab „20 MW alatti” gázmotoros egység.

A KAT átlagár (megújuló, kapcsolt és egyéb kategória együttesen) 9,7%-kal, 26,20 Ft/kWh-ra emelkedett. Ebből a megújuló 25,33 Ft/kWh, a kapcsolt 26,75 Ft/kWh volt.

Az értékesítés és a hozzá kapcsolódó „támogatás” jogcímenkénti kategóriák szerint csoportosított adatait a táblázat foglalja össze.

A kötelező átvételű villamos energia átvételi átlagára kategóriánként Ft/KWh

A „fajlagos támogatás” 10,91 Ft/kWh volt, ami az előző év azonos időszakához képest 13%-kal magasabb.

Az átvételi kötelezettség keretében értékesített villamos energia és a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás alakulása

Forrás: MEH A közölt adatok az engedélyesek által szolgáltatott adatok Hivatal általi összegzéseként álltak elő.

A dokumentum forrása az e-villamos.hu portál. [ Bezár | eredeti dokumentum | e-villamos.hu főoldal ]