e-villamos.hu >> Szabványismertető fórum az MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat új kiadásáról
Frissítve: 2017. április 20.
2003-ban kiadott EN 13201 Útvilágítás szabványsorozatot felváltotta a 2015-ben kiadott új sorozat, amely angol nyelvű magyar szabványként 2016 novemberében jelent meg, és most kerül kiadásra a magyar nyelvű változata.
Ez alkalomból a szabványok ismertetésére 2017. június 8-án, csütörtökön fórumot rendeznek az MSZT székházban.A szabványsorozat szerkezete olyan jelentősen megváltozott, hogy az útvilágítást tervezőknek újra meg kell tanulniuk alkalmazását. A szabványsorozatot Vincze Tibor úr, az MSZT/MB 838 Világítástechnika bizottság elnöke fordította, és jelenleg ő azok egyike Magyarországon, akik igazán jól ismerik a szabványsorozatot. A fórum előadójaként ő fogja ismertetni a szabványsorozatot, és ő fog válaszolni a kérdésekre.

Az új szabványsorozat részei:

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához
MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei
MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása
MSZ EN 13201-4:2016 Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei
MSZ EN 13201-5:2016 Útvilágítás. 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők

Ezek közül jelenleg az 1., 2., 4. és 5. rész magyar nyelvű változata készült el.

MSZ CEN/TR 13201-1:2015

Ez a korszerűsített műszaki jelentés a világítási osztályok kiválasztására egyszerűsített rendszerű útmutatást tartalmaz és felsorolja a különböző világítási helyzetekre – gépjárműforgalmú területek, konfliktusterületek és gyalogosforgalmú/kis sebességgel használt területek – vonatkozó legfontosabb jellemzőket. E jellemzők magukban foglalják a tervezési sebességet, a forgalom nagyságát és összetételét, az út teljes beosztásának rendeltetését, valamint a környezeti feltételeket.

MSZ EN 13201-2:2016


Az EN 13201-2:2003 szabványhoz képest a következő jelentősebb változtatások történtek:
•    a dokumentum átszerkesztése, a bevezetés kiegészítése háttér-információkkal;
•    a fogalmak és meghatározásuk naprakésszé tétele;
•    több világítási osztály egyesítése és elnevezésének megváltoztatása;
•    a TI rövidítés fTI szimbólummal való kicserélése;
•    a fényerősségosztályok elnevezésének megváltoztatása;
•    új, tájékoztató melléklet a C és P osztályok rontó káprázásának értékelésére.

MSZ EN 13201-3:2016


A szabvány számítási módszerei nagyjából megegyeznek az előző kiadással, viszont az új kiadás kibővült két tájékoztató jellegű melléklettel, amelyek kiegészítő matematikai és információtechnológiai szabályokat, folyamatábrákat tartalmaznak a megvilágítás számítási programjaihoz.
MSZ EN 13201-4:2016: A szabványnak ebben a változatában végrehajtott jelentősebb változtatások a következők:
•    a különböző mérési célok egyedi követelmények útján való pontos meghatározása a műszerjellemzők, a mérési költségek és a ráfordított idő optimalizálása érdekében;
•    a sztatikus és dinamikus mérési követelmények alaposabb összehasonlítása;
•    a képalapú fénysűrűségmérő eszközre vonatkozó egyedi követelmények megadása;
•    a követelményekkel vagy a tervezési elvárásokkal való összehasonlítás megvalósítása a mérés kiterjesztett mérési bizonytalanságának figyelembevételével;
•    iránymutatás nyújtása a küszöbérték-növekmény és az útszél-megvilágítási hányados mérésére vonatkozóan;
•    algoritmus az útvilágítási létesítmény tervében megadott tűrések értékelésére;
•    az egyedi jellemzők fogalmának leírása az előírtaktól eltérő feltételek mellett végzett mérések értelmezhetősége érdekében;
•    a fénytechnikai minőségi jellemzők szimbólumaira kidolgozott szabály továbbfejlesztett változatának leírása az ugyanazon, de eltérő jelentéssel bíró jellemzőkre kapott értékek közötti összetéveszthetőség elkerülése érdekében;
•    az adaptív útvilágítás mérőrendszereire vonatkozó megfontolások ismertetése;
•    útmutatások nyújtása a mérési bizonytalanság értékelésére.

MSZ EN 13201-5:2016

Az új szabvány célja, hogy meghatározza az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzőit, ehhez módszert ad az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzőinek kiszámítására a kiszámított fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (PDI) DP és a kiszámított éves energiafelhasználási mutató (AECI) DE segítségével. A fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (DP) azt az energiamennyiséget mutatja meg, amely az útvilágítási létesítménynek ahhoz kell, hogy teljesítse az EN 13201-2-ben előírt, vonatkozó világítási követelményeket. Az éves energiafelhasználási mutató (DE) az adott év során felvett villamos teljesítményt határozza meg, még abban az esetben is, ha a vonatkozó világítási követelmények az éjszaka vagy az évszakok során változnak.

A fórum részvételi díja 10 000 Ft+ÁFA, és a szabványokat is árengedménnyel, vásárolhatják meg a fórumon résztvevők. Az árengedmény akkora, hogy aki a fórum témáját képező szabványokat megveszi, behozza a fórum árát.

További információ: http://www.mszt.hu/web/guest/szf-utvilagitas
A dokumentum forrása az e-villamos.hu portál. [ Bezár | eredeti dokumentum | e-villamos.hu főoldal ]