e-villamos.hu >> Jubileumi kiadvány a 20 éves Magyar Mérnöki Kamaráról
Frissítve: 2017. március 16.
A „20 éves a Magyar Mérnöki Kamara” című könyv visszatekint a kamarát megalapozó hőskorra, a legmagasabb állami akarattal kinyilvánított alapításra, a sokszínű, tapasztalatokban gazdag kezdeti időszakra, a stabil működési keretek kialakulására, a megérett és megvalósított reformokra, a tagozatok szakmai támaszt adó szerepére, a dolgos hétköznapokra.


Az áttekintés számadás arról is, hogy mit jelent a kamara a tagjainak és arról is, hogy mit jelentenek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a mérnöktörténelem tanúiként velünk élő mérnökdinasztiák a hazának és a kamarának. A könyv – éppen a széles körű áttekintés révén – kiinduló bázist is ad a jövőnek: két évtized alatt eddig értünk el, innen és az eddigiekre alapozva, a tapasztalatokból tanulva léphetünk tovább.

A jubileumi kiadvány azonban mindenekelőtt tanúságtétel arról, hogy a magyar mérnökség képes volt érdekeit felismerni és létrehozni az azokat képviselő saját, autonóm intézményét. A mérnökök – követve elődeik évszázados hagyományát, felismerve az összefogás jelentőségét – létrehozták területi szervezeteiket és azokra támaszkodva, azok önállóságát, a tagsághoz való közvetlen kötődését megőrizve, létrehozták országos köztestületüket is. Az önálló területi kamarákra támaszkodó országos köztestület megszületésére az állam legmagasabb döntéshozó testülete, az Országgyűlés ütötte rá pecsétjét a kamarai törvény megalkotásával.

A két évtized fényes bizonyítéka annak, hogy a magyar mérnökség érti és érzi a köztestületi érdekképviselet jelentőségét, egyúttal elvárja, hogy a területi kamarák és az országos kamara stabil együttműködéssel és eredményesen biztosítsák érdekeinek képviseletét, járuljanak hozzá a mérnöki munka minőségének emeléséhez és versenyképességének erősítéséhez, biztosítsanak keretet saját szakmai kötődésük átérzéséhez és megéléséhez.

A két évtized egyértelmű tanulsága: a magyar mérnökség számára a területi kamarák és az országos kamara együttműködése adhatja a legjobb keretet érdekeinek képviseletéhez és a mérnöki tevékenység széles körű elismertetéséhez. A jubileumi kiadvány ahhoz kíván támaszt nyújtani, hogy a következő évtizedekben mindez még eredményesebben és sikeresebben megvalósulhasson.

Kassai Ferenc
a Budapesti és Pest Megyei Kamara elnöke,
a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke


A jubileumi kiadvány megvásárolható a Magyar Mérnöki Kamara székházában
(1094 Budapest, Angyal utca 1-3., II. emelet)
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 643 6798
A kiadvány ára 4200 Ft, kamarai tagok számára 1200 Ft.
A dokumentum forrása az e-villamos.hu portál. [ Bezár | eredeti dokumentum | e-villamos.hu főoldal ]