e-villamos.hu >> Pro Lumine Innovatív Világítás Tervezése díj
Frissítve: 2016. december 12.
A legszínvonalasabb innovatív világítási tervek elismerésére „Belsőtéri világítás” és „Szabadtéri világítás” kategóriában hirdeti meg a pályázatát a MEE Világítástechnikai Társasága, a MMK Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány.
A világítástechnika területén zajló technológiaváltás – amely a LED technológia rohamos elterjedéséhez kapcsolható - innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetőséget a szakterületen dolgozó tervezők, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések szerelésével, korszerűsítésével foglalkozó vállalkozók és cégek részére.

Ennek támogatására a MEE Világítástechnikai Társasága, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány meghirdeti pályázatát a legszínvonalasabb innovatív világítási tervek elismerésére „Belsőtéri világítás” és „Szabadtéri világítás” kategóriában.1. A díj két fordulós pályázat útján nyerhető el:
Az első fordulóban a zsűri a beérkezett pályázatok közül kategóriánként választ ki továbbjutásra érdemes pályázókat.

A második fordulóban ezek közül kerülnek kiválasztásra a díj nyertesei a két kategóriában.

Az első fordulón túljutott-, és a díjat elnyerő pályázók a 7.1 pont szerinti díjazásban részesülnek.

2. Azok a pályaművek részesülhetnek díjazásban, amelyek a világítási feladatot:
a) gondosan és helyesen határozzák meg,
b) előremutató módon, innovatív technológiák alkalmazásával oldják meg.
c) az adott feladat esetén gazdaságosnak minősülő megoldást alkalmaznak

Új létesítményesetén a tervezett változatokat is célszerű ismertetni. Rekonstrukció esetén be kell mutatni a tervezett új megoldás előnyeit a régivel szemben.

3. Pályázni csak a pályázat kiírásának évében, illetve az azt megelőző naptári évben megvalósult világítási berendezésekkel.

4. A pályázatot a tervezésben, megvalósulásban részt vevők (kivitelezők, gyártók, forgalmazók, világítással foglalkozó egyéni vállalkozók és cégek) csoportja nyújthatja be, akkor, ha a csoport tagjai között van legalább egy fő, aki a MEE Világítástechnikai Társaság tagja, és legalább egy fő aki a Magyar Mérnöki Kamara tagja. A csoport tagja kell legyen a pályázat tárgyát képező világítási berendezés felelős tervezője is.

5. A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

5.1. Belsőtéri világítás esetén:

Az épület egy nagyobb, kiemelt helyiségének vagy néhány funkcionálisan szorosan összefüggő helyiségének világítására vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a) Műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások előnyeit, a műszaki adatait,

b) A helyiség vagy helyiségek megvalósulással egyező, kiviteli szintű, legalább 1:100 léptékű tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját, amelyből a tervező neve, cége azonban nem azonosítható,

c) A megvalósult berendezés világítási (átlagos megvilágítás, egyenletesség,színhőmérséklet, színvisszaadás, káprázáskorlátozás stb.) és műszaki gazdaságossági jellemzőit (fajlagos beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási és üzemeltetési költségek stb). Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen, hogy az számított, mért vagy katalógus adat. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d) A megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezett világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a helyiséget vagy helyiségeket, hogy azok áttekintést szolgáltassanak a megvalósult berendezésre vonatkozóan. Ha van előzetes vizualizáció (látványterv), azt szintén mellékelni kell.

5.2. Szabadtéri világítás esetén:

Az út-, alagút-vagy térvilágítási, épülethomlokzati, szobor, szoborcsoport, dísz-, díszítő-, stb. világításra vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a) Műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások előnyeit, a műszaki adatait,

b) A megvalósulással egyező, kiviteli szintű világítási tervdokumentációt, melyből a tervező neve, cége azonban nem azonosítható,

c) A megvalósult berendezés világítási (fénysűrűség/megvilágítás, fénysűrűség arányok, egyenletesség, színhőmérséklet, színvisszaadás, káprázás-korlátozás stb.) és műszaki gazdaságossági jellemzőit (fajlagos beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.). Minden jellemzőnél fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen, hogy az számított, mért vagy katalógus adat. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d) A megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezéseredményeként megvalósult világítást a környezetével együtt mutatják be. Annyi fényképen kell bemutatni a világítási berendezést,a látványt hogy azok áttekintést szolgáltassanak. Ha van előzetes vizualizáció (látványterv), azt szintén mellékelni kell.

6. A pályázati anyag beküldése:

6.1. A pályázatot jelige alatt kell beküldeni. Külön zárt boríték tartalmazza a pályázó adatait. Másik zárt borítékban „Nyilatkozat” felirattal kérjük az alábbiakat csatolni:
- a tervezésmegbízójának, valamint a tervező munkáltatójának hozzájárulását, hogy a projekttel a tervező pályázhat,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó(k) nyilatkozik(nak), hogy részvételével (részvételükkel) a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
- nyilatkozatot, hogy a pályázat a saját szellemi terméke(ük).

6.2. A pályázati anyagot elektronikus formában, 2db azonos tartalmú CD-n kell benyújtani. Ez a dokumentáció szöveges részét PDF formátumban, a fényképes részt általánosan kezelhető fájlformátumban (JPG, PNG, TIFF… stb.) tartalmazza!

6.3. A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság címére (1042. Budapest, Árpád út 67., Világítás Háza) kell eljuttatni, - kizárólag postai úton -„PRO LUMINE pályázat” jeligével.
A benyújtott pályázati anyagot nem juttatjuk vissza.

6.4. A postára adási határidő: 2017. március 31.
6.5. A 6.1. -6.3. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok lehet. A határidő elmulasztása kizáró ok. (Határidőnél a postára adás bélyegzője számít)
6.6. Az első fordulóból tovább jutók a postai értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kötelesek az Elektrotechnika folyóiratban megjelentethető, valamint a kamarai közlés számára is megfelelő két oldalas összefoglalót és egy oldalnyi képanyagot benyújtani. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő, azaz a második fordulóból történő kizárást von maga után. Közlésre szánt anyagot szerkeszthető fájl formátumban pl., doc, docx is várjuk.

7. Díjazás:

7.1. Az első fordulón kategóriánként továbbjutott valamennyi pályázó a:

„Pro Lumine2016 – Innovatív világítási díjra jelölt – belsőtéri világítás kategóriában”
„Pro Lumine 2016 – Innovatív világítás díjra jelölt – szabadtéri világítás kategóriában”címet kapja, oklevéllel, és annak lehetőségével, hogy pályaműve bemutatásra kerüljön a Fény hírlevélben és a VTT honlapján.

7.2. A díjat elnyerő, kategóriánkénti egy pályázó a:

„Pro Lumine 2016 – Innovatív világítás díj – belsőtéri világítás kategóriában”
„Pro Lumine 2016 – Innovatív világításdíj – szabadtéri kategóriában”
díjat kapja:
- a VTT által készíttetett plakettet és
- a VTT által felajánlott 200.000 Ft-ot és
- a Kamara által ajánlott díjat.

7.3. Abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által továbbjutásra, vagy a díjra érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda ezt a díjat.

7.4. A díjátadásra az VTT Közvilágítási Ankétján kerül sor 2017. május 18-án, amelyre a díjazottak meghívást kapnak.

8. A pályázatot 5 tagú zsűri bírálja el.

9. A zsűri tagjait a pályázatot kiíró szervezetek vezetősége hívja meg.

MEE Világítástechnikai Társaság
Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata
Magyar Világítástechnikáért Alapítvány
A dokumentum forrása az e-villamos.hu portál. [ Bezár | eredeti dokumentum | e-villamos.hu főoldal ]