Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Hatéves a VITERA az Óbudai Egyetemen
Frissítve: 2017. szeptember 21.
Szerző: Dely Kornél
Ez a dokumentum eddig 14 látogatónak tetszett  
Hét évvel ezelőtt, 2010 nyarán kezdődött el egy hézagpótlónak szánt gondolat koncepcionális kidolgozása, hogy hazánkban az erősáramú villamos tervezők képzése egyetemi keretek között valósuljon meg.


A felvetődött ötlet jobb megértéséhez vissza kell térni kicsit az időben. 2010-re már közel húsz éve megszűntek azok a szellemi fellegvárnak mondható tervezőirodák, amelyekben a pályakezdő fiatal mérnökök az ott dolgozó idősebb tervező kollégáiktól megtanulhatták a tervezés fortélyait.

Létrejött a piacgazdaság világa, kis létszámú vállalkozói csoportok alakultak, elterjedt a számítógépes támogatású mérnöki munka, felgyorsult a tervezések készítésének ideje. Semmire sem értünk rá a munkavégzések forgatagában, és ennek eredményeképpen a szakemberképzés, az utánpótlás biztosításának folyamata megrekedt. Ez a hiányosság a tervezői szakmában egy nemzedéknyi űrt hozott létre.

A régi szakmai közösségek mérnöki tapasztalatainak továbbadása megszakadt, vagy csak nagyon kevés helyen folytatódott a csekély számban jelentkező utódjelölt miatt. A tervező mérnököket többletfeladattal látták el a jogszabályok változásai, a piaci körülmények közötti élet elvárásainak teljesítése, a szabványok kötelező alkalmazásainak eltörlése, és még számos egyéb dolog.

Az elmondott nehézségekre választ kellett adnia az országnak, a mérnöktársadalomnak, és a szakembereknek is – kinek-kinek a maga területén. Magam részéről azt szerettem volna megvalósítani, hogy készüljön el egy olyan, a villamos tervezésnél alkalmazható szakkönyv, amely összefoglalja a tervezési tevékenységek általános tennivalóit, és tartalmazzon ezen felül egy meghatározott körre kiterjedő szakmai ismereti anyagot is.

Amikor ennek kapcsán hét évvel ezelőtt a Villamos Tervezési Alapismeretek (rövidítve VITERA) ötletével megkerestem az Óbudai Egyetem tanárát, dr. Kugler Gyulát, hogy vajon szükség lenne-e az erősáramú villamosmérnök-képzésben egy tervezői ismereteket adó tantárgy megindítására, ő azonnal támogatta a kezdeményezést. Rajta kívül az ötlet megvalósításában meghatározó szerepet vállalt Kun Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának (MMK ET) elnöke is, aki 2010 őszén egy alkotói közösséget hozott létre az MMK ET tervezőiből. Ambró Péter, Darvas István, Kőhegyi László, Rajkai Ferenc és jómagam vállaltuk azt, hogy a VITERA anyagát részben önálló, részben pedig egymásra épülő szakmai fejezetekben megírjuk. Megtartva az eredeti koncepciót az anyagok megírása és a témavezetés során – a kollégák közreműködése révén – a jegyzet igen sok értékes gondolattal egészült ki.

A munka terjedelmén túl további szempont volt, hogy a legfontosabb erősáramú szakterületeket taglaló és összefoglaló jegyzet szülessen, amelyet egy BSC szintű egyetemi előadás alapjának szántunk. A végleges forma megszületésében nagyon sokat köszönhetünk dr. Novothny Ferencnek, aki a szakmai lektorálás közben számos építő jellegű észrevételt tett. Mindenképen meg kell említeni dr. Kádár Péter intézetigazgató nevét is, aki lehetővé tette a VITERA anyagának tanítását az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán.

Lényeges szempontnak tekintettem és tekintettük, hogy a gyorsan változó jogszabályi és szakismereti környezetben ne törekedjünk részletekbe menő szakkönyv létrehozására, mert arra sem idő, sem pénz nem állt rendelkezésre, valamint nagyon hamar elavulnak benne a kicsivel korábban még helytálló dolgok. Ugyanakkor arra törekedtünk, hogy kerüljenek bele az etikus szakmai viselkedés időtálló szabályai, a tervezői tevékenység erkölcsi és szakmai alapjai.

A tervezett könyv szerkezetéből adódóan komoly szerep jutott az előadást megtartó tanárnak, mert egyebek mellett az ő feladata lett a naprakész szakmai és jogi információk átadása. A jegyzetben tömören leírt tervezési fogalmakat, tennivalókat, ismereteket az előadások során – a szöveggel szinte egyenlő súlyt jelentő mértékben – az előadónak kellett és kell kiegészítésekkel teljessé tennie. Ez már teljesen személytől függő dolog, amelyben a szakmai pályafutás során megtapasztalt tervezői, műszaki ellenőri ismeretek játszanak meghatározó szerepet.

Nyilvánvaló, hogy ugyanazt a tantárgyi törzsanyagot egy másik előadó más jellegű személyes élményekkel és szakmai tapasztalatokkal egészítheti ki az előadása közben, azonban az oktatása így válik hitelessé és sokszínűvé.

Adódik a kérdés, hogy miként fogadták a mérnökhallgatók a tantárgyat? Természetesen másféle módon reagáltak volna például a nyolcvanas években, egy átlagos tervezőirodában, hiszen akkor nem volt ilyen szakmai segítséget nyújtó egyetemi jegyzet. Az akkori tervezőpalánták – egyrészt meggyőződésből, másrészt nyilván a fizetésükön keresztül anyagilag is – ösztönözve voltak abban, hogy a lehető leghamarabb és minél magasabb szinten ismerjék meg a tervezési ismereteket. Ők a tervezői tudást nem jegyzetből, hanem a nagyobb tapasztalattal rendelkező, „végzett” tervező kollégáik mellett sajátíthatták el.
A jelenkor nappali tagozatos hallgatói számára a VITERA egy a választható tárgyak közül, de szerencsére jó néhányuk már tudatosan, a távlati szempontokat figyelembe véve vette fel ezt a tárgyat. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben az életkorban és szakmai tudásszinten még kisebb a motivációjuk, mint később a felsőfokú végzettségük megszerzését követően. Sikernek tartom, hogy a tantárgyra jelentkezők létszáma évről évre a megengedett felső kerethatáron mozog, tehát ebből a szempontból nézve bevált a VITERA.
Nemcsak nappali, hanem levelező tagozatos hallgatóknak is tanítottam a tárgyat. Tapasztalatom szerint létszámukhoz képest az ő oktatásuk nagyobb arányban volt eredményes és hatékony, mint a nappali tagozatosoknál. Akik már szaktudás és szakmai tapasztalat birtokában ültek be az iskolapadba, azok gyakran párbeszéd jelleggel szóltak hozzá az előadásokon elhangzottakhoz, habár számukra embert próbáló dolog volt a munka melletti tanulás.

Évről évre fogékony diákemberekkel volt szerencsém találkozni az órákon, akik egyrészt leképezik a mai világ őket hátrányosan érintő hatásait is, de ugyanakkor meglepően figyelnek a hiteles emberi beszédre. A tervezési ismeretek aktuális szabványokban és jogszabályokban leírt száraz szövegét lényegesen hamarabb fogadják el akkor, ha a mérnöki munka összetettségét, és felelősséget követelő szemléletét a gyakorlatban előforduló szituációkon keresztül mutatjuk be nekik. Sokkal hamarabb látták be a szerződéskötés fontosságát úgy, ha személyes példán keresztül szemléltettem egy jól megfogalmazott szerződési pont későbbi előnyét, ill. a tervezői gondatlanságból bekövetkező hátrányos következményeket.

Mindig a belátásukra és az ítélőképességükre építettem az előadás anyagát. Emiatt rendszeresen előhoztam olyan példákat és élethelyzeteket, ahol a tervezői munkával együtt járó emberi döntéseket tárjuk fel jogilag vagy szakmailag ellentmondásos körülmények között. Azt kívántam kihangsúlyozni, hogy nem elég megtanulniuk a villamos számítási módokat, hanem a saját érdekükben sikeresen kell eligazodniuk a rendszeresen változó jogszabályokban és szabványokban is.

A pedagógia eszközei sokat segítettek az előadások alatt. A műszaki leírás, vagy a szerződéskötés precíz megfogalmazását tárgyalhatnánk sematikusan is, de sokkal jobb, ha egy látszólag idegen világ, az irodalom segítségét hívom ehhez. Példákat ismertettem nekik József Attila, Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza, és egyéb hírességek írásaiból, gondolataiból.

Ezek alapján a hallgatók érzékelhették a megfogalmazások közti finomságok jelentőségét, például, ha egy levélben ezt írjuk le: „egyszer sem végezték el a méréseket”, ill. amikor „egyszer nem végezték el a méréseket”. Ezek a rövid kitérők a jog, az emberi kapcsolatok stb. világában segítettek megvilágítani számukra, hogy a tervezők olyan emberek, akik egyrészt sikeres vállalkozóknak tekinthetők, másrészt munkájuk során rengeteg emberi konfliktussal is találkozhatnak, és olykor nehéz vívódásokon keresztül kell döntéseket hozniuk, de időnként szárnyalhatnak egy-egy szép megbízatás elnyerésével.

Még egy dolgot érdemes itt megemlíteni, ez pedig a hallgatók körében is tapasztalható kishitűség kérdése. A villamos tervezők a műszaki élet vezető értelmiségének egyik csoportját jelentik. Bizonyos értelemben képesek formálni emberek véleményét, hatással lehetnek más szakma képviselőire is. Egyáltalán nem mindegy sem nekik, és áttételesen nézve az országnak sem, hogy mennyi önbizalommal rendelkeznek ezek a szakemberek. Azt kívántam elérni a hallgatóimnál, hogy építő jellegű jövőképük alakuljon ki, higgyenek magukban, és szeressék szülőhazájukat. Ennek elősegítésére a félév során öt-hat alkalommal – amennyiben végeztünk az akkorra előírt tananyaggal – az órák végén rövidfilmet vetítettem. Ezekben olyan – a közösségért tevékenykedő – „lámpás embereket” mutattam be, akik pozitív hatást gyakoroltak a környezetükre. Közös jellemzőjük, hogy szinte reménytelen helyzetben tudtak a környezetükből kiemelkedő eredményeket elérni, és képesek voltak az emberek helyzetének jó értelmű megváltoztatására.
Arról, hogy az ilyen élményeknek helye, és szerepe van a szakmai oktatásban a félévek végén szóban, és levélben kapott számos pozitív visszajelzés adott tanúbizonyságot. Ezekért a „visszhangokért” volt érdemes katedrára állni, érte meg a befektetett erőfeszítés.

Adódik a kérdés, hogy mennyire volt hatékony a VITERA tanítása. Teljesen egyértelmű, hogy a hallgatók egy része nem választja majd a tervezői pályát, mert számukra ez a tantárgy csak egy a kötelezően teljesítendő egyetemi feladatok közül. Viszont úgy vélem, hogy az elmúlt hat év során minden évben akadtak olyan hallgatók, akik elfogadták a tervezőszakma kihívását. Reményem szerint közülük néhányan egyszer majd összegyűjtik a tapasztalataikat, és visszajönnek az alma materbe, hogy átadják tudásukat az akkori ifjúság számára. (Jelenleg ebben a félévben a képzés szünetel.)

Írta: Dely Kornél villamos tervező

(A cikk az Elektroinstallateur 2017/8-9. számábanjelent meg, közlése a kiadó engedélyével történt.)
Ez a dokumentum eddig 14 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.