Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Tagozatunk mindhárom pályázata sikeresnek bizonyult
Frissítve: 2016. október 06.
Ez a dokumentum eddig 41 látogatónak tetszett  
A Magyar Mérnöki Kamara a Tagozatok számára az elmúlt évekhez hasonlóan, meghatározott tématerületeken, a Feladatalapú Pályázati (FAP) rendszerének keretében támogatást nyújt szakmai feladataik végzéséhez. Az Elektrotechnikai Tagozat az idei évben három pályázatot nyújtott be, amelyek közül mindhárom elnyerte a kidolgozás lehetőségét.

Az MMK Kiemelt és Általános témákban várta a pályázatokat. Az Általános témák célja, hogy korszerű, innovatív, a szakmai továbbképzések törzsanyagaihoz is kapcsolható, kiadványként, tananyagként értékesíthető szakmai anyagok, útmutatók, példa-számítások készüljenek szponzori támogatással. Az Elektrotechnikai Tagozat az idei évben három pályázatot nyújtott be, amelyek közül mindhárom elnyerte a kidolgozás lehetőségét.

A pályaművek elkészültek, kamarai elfogadás után az „e-villamos.hu”-n, az MMK Elektrotechnikai Tagozat online oldalán lesznek elérhetők. A kidolgozott témákból a közeljövőben szakmai továbbképzések is indulnak, melyekhez a pályaművek törzsanyagaként szolgálnak.

5/2016 FAP pályamű

„e-Mobilitás” – infrastruktúra fejlesztése, gépkocsipark szakszervíz feladatai, „e-kutak” hálózatra kapcsolásának tervezése, beruházás lebonyolítás (Témavezető: Darvas István)

A szakmai segédlet célja, hogy segítséget nyújtson az elektromos meghajtású gépkocsik energiaellátó létesítményeinek (e-kutak = EV Charging Station) tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő szakmagyakorlók számára.

Haszonnal használhatják a magyarországi gépkocsi importőr cégek nem villamos szakemberei a vevőik kompetens tájékoztatásának érdekében, valamint segítséget nyújt a szakszerviz háttér szakmai feltételeinek, speciális munkavédelmi feladatainak meghatározásában, valamint e szerviz pontok tervezéséhez. A segédlet hiányt pótol, mert ilyen vagy ehhez hasonló kiadvány Magyarországon még soha nem jelent meg.

A segédletet eredményesen használhatják az Elektrotechnikai Tagozat- a Közlekedési Tagozat-, az Energetikai Tagozat-, Hírközlési és Informatikai Tagozat-, valamint a Tűzvédelmi-, ill. Munkabiztonsági Tagozat- szakmagyakorlói, továbbá felhasználható szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken is.
Az „e-Mobilitás” és a hozzá kapcsolódó technológiák folyamatos fejlődése, illetve az ez évtől hatályos, a 2016. február 9.-i 10/2016 sz. kormányrendelettel módosított országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) kötelezővé tette új és meglévő parkolóhelyek esetében elektromos gépjármű töltőállomások létesítését. Ezek gyakorlati megvalósítása, illetve a folyamatosan megjelenő európai szabványok alkalmazása számos megoldandó kérdést vet fel úgy az „e-kutak” (lassú-, ill. villámtőltő oszlopok) közcélú hálózati csatlakozásának kérdésében, mint e létesítmények közcélú adatainak, ill. flotta management informatikai rendszereinek integrálásával kapcsolatban.

Nehézséget okoz az új fogalmak bevezetése a hazai terminológiáknak illesztése, a főleg német és angolszász rendelkezések, szabványok terminológiájától való eltérés is. A segédlet a felmerülő kérdésekre igyekszik választ adni, áttekintést ad azokról a speciális követelményekről, amelyek a tárgyi területen jelentkeznek, és utalást tartalmaz az európai gyakorlatra is, valamint foglalkozik az együttműködő szakemberek (közcélú hálózat fejlesztő, közlekedéstechnológus, gépész-konstruktőr, informatikus, városépítész – ill. erősáramú villamos tervezők) munkájának összehangolásával, a szakági prioritások és megoldandó feladatok kapcsolódásaival is.

6/2016 FAP pályamű

Intelligens épületmanagement megvalósítása épületgépészeti automatika és felügyeleti rendszerekkel, illetve komplex ipari folyamatirányító rendszerek kialakítása. (Témavezető: Kerek Gyula, Nagy Dezső, Paragi László, Harmath László)

Napjainkban az épületek és technológiai folyamatok üzemeltetése és működtetése nem képzelhető el épületfelügyeleti, valamint komplex folyamatirányító rendszerek alkalmazása nélkül. Ezen téma egyszerre érinti és taglalja a gépészeti-, technológiai gépészeti-, villamos- és műszer automatizálási szakterületeket, valamint feladatot jelent a jövőbemutató, de gyakorlatként még nem meghonosodott hazai és európai uniós normatívák vonatkozásában. Ez a témakör több szakmai tagozat (elektrotechnikai, épületgépész, gépész) tagozat szakembereinek összehangolt együttműködését igényli és jelenleg a kamarai oktatásból, szakmai továbbképzésből hiányzik. A cél egy átfogó szemléletű, a szakmák összefüggéseit és kapcsolódásait egységesen tárgyaló oktató és szakmai anyag létrehozása, amely a magyar, európai és nemzetközi előírásokat áttekintve, útmutatást ad a jó gyakorlatra és korszerű tudásanyagával, alapul szolgálhat a szakmagyakorlók tevékenységéhez.

Az elmúlt években jelentős változást jelentett, hogy a felügyeleti rendszerekkel szemben egyre növekvő üzemeltetési igények jelentkeztek. Ezek főként a rendszerek műszaki megoldásaiban, illetve a kommunikációs csatornák sebességének felgyorsulásában nyilvánulnak meg. További igény a felhasználási felületek internet alapú gyors, hatékony elérése. A létesítmények energia felhasználásának monitorozása, illetve a rendszerből kinyert adatok rendszerezett gyűjtése, trendelése alapvető üzemeltetési információkat jelent.

A legújabb építményekre vonatkozó energiatudatos tervezési irányelvek meghatározzák az energia-hatásfokkal kapcsolatos követelményeket, melyek a LEED, BREEAM vagy hasonló minősítési rendszerekhez igazodnak. Az épületfelügyeleti rendszerek a kommunális-, illetve az ipari szektor minden területét érintik, pl. irodaházak, ipari és energetikai létesítmények, technológiai rendszerek, de ivóvíz-, szennyvízkezelés létesítmények is, stb.

Az osztott intelligencia elvére épülő, alállomásokból, perifériakészülékekből, villamos kapcsoló- és vezérlő berendezésekből kialakított rendszerek, hálózatok az irányított folyamatok magas színvonalú, igényes működtetését biztosítják. Az épületautomatizálás berendezései kihasználják a gépészeti rendszerekben rejlő tartalékokat, gondoskodnak a berendezések biztonságos és optimális üzemviteléről, racionalizálják az energiafelhasználást, ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket. Az épületautomatika rendszer hatékonyan támogatja az átlátható és egységes épületüzemeltetést.
A villamos-, műszeres- és gépészeti folyamatos ismeret felújítás igényét fogalmazza meg az épületgépészeti, illetve automatizálással kapcsolatosan dolgozó, illetve döntést hozó tervezők, üzembehelyezők, üzemeltetési szakemberek, ill. pl. a beszerzésben (szolgáltatás, eszköz) résztvevő kollegákkal szemben az alapképzettségnek megfelelően.

Az elkészült anyag második fele a komplex ipari folyamatirányító rendszerek tervezésével, felépítésével, kialakításával foglalkozik. Részletesen bemutatásra kerülnek az iparban alkalmazott jelölési, kódolási rendszerek, a technológiai folyamatok sematikus rajzai, alkalmazott funkcionális blokkok. Egyszerű példákon keresztül szemléltetetjük ezen jelöléseket, kódokat, sémákat megvalósult alkalmazásokon keresztül, valamint bemutatásra kerülnek a napjainkban használatos rendszerek, kitekintéssel a várható trendekre.

7/2016 FAP pályamű

Robbanásbiztonság-technikai oktató és szakmai anyag kidolgozása villamos, műszerész és gépész szakirányú gyakorló kollegák számára (Témavezető: Veress Árpád)

A ma érvényes robbanásbiztonság-technika átfogó témakör, mely egyszerre érinti és taglalja a villamos, műszerész és gépész szakirányban tevékeny gyakorló kollegák mindennapi működési területét.  Ez a témakör több szakmai tagozat (elektrotechnikai, épületgépész, gépész) szakembereinek együttműködést igényli és a kamarai oktatásból, szakmai továbbképzésből jelenleg hiányzik. A cél egy átfogó szemléletű, a szakmák összefüggéseit és kapcsolódásait egységesen tárgyaló oktató és szakmai anyag létrehozása, amely a magyar, európai és nemzetközi előírásokat áttekintve, útmutatást ad a jó gyakorlatra és korszerű tudásanyagával, alapul szolgálhat a szakmagyakorlók tevékenységéhez.

Az elmúlt években jelentős változást jelentett, hogy a villamos és műszeres szakterület mellett, megjelent az ún. nem-villamos robbanásbiztonság-technika témaköre, mely gyakorlatilag egyet jelent nem villamos eredetű gyújtóforrásokkal szembeni védelem megvalósíthatóságával robbanásveszélyes terekben (legyen gáz és/vagy por-robbanásveszélyes a tér). A robbanásbiztonság-technika számos ipari területet érint, pl. olaj- és gázipar, vegyipar, gyógyszeripar, autóipar, de szennyvízkezelés is, stb.

Magyarországon a 21/2010 NFGM rendelet a vonatkozó szabványokkal (pl. MSZ EN 60079...) és az ATEX Direktívával összhangban azonos kompetencia szint elvárást fogalmaz meg a gyakorló szakemberek számára. A robbanásbiztos kialakítást adott berendezés esetében, de a robbanásveszélyes ipari telep egészére is a teljes élettartam során fenn kell tartani, ami komoly felelősséget jelent a gyakorló szakember számára. Bármely munkafolyamatot ennek a felelősségnek tudatában kell vállalni és végrehajtani, illetve ellenőrizni.

A villamos, műszeres és nem-villamos robbanásbiztonság-technika folyamatos ismeretfelújítás igényét fogalmazza meg a robbanásveszélyes területen dolgozó vagy azzal kapcsolatban döntést hozó kezelő, karbantartó, javító, üzembehelyező, szerelő, vezető és tervező, de pl. beszerzésben (szolgáltatás, eszköz) résztvevő kollegákkal szemben az alapképzettségnek megfelelően.

Ez a dokumentum eddig 41 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Horváth Zoltán 2016. november 04 - 11:44:33
Egyetértve a cikkben leírtakkal, kiegészíteném a felsorolást: véleményem szerint nemcsak a kivitelezésben és az üzemfenntartásban dolgozó szakembereknek szükséges a képzés. Időnként a gyártók között is akadnak olyanok, akiknek a szakmai és jogi ismeretei az ATEX területen erősen hiányosak, vagy legalábbis nem "naprakészek". Ez egy további kockázatot jelent a robbanásbiztonság-technikában.
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.