Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Tervellenőrzési Szabályzat és 300 m2 alatti lakóépületek kiviteli tervdokumentációja
Frissítve: 2016. augusztus 26.
Ez a dokumentum eddig 45 látogatónak tetszett  
A 2016. július 13. és augusztus 3. közötti, ülés tartása nélküli döntéshozatal amelynek tárgya az MMK Tervellenőrzési Szabályzatának elfogadása és a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat módosítása. A cikk végén található linkekre kattintva elérhető a Szabályzatok elfogadott szövege. Figyelem! A 4.8. és 4.9. pontok 2016. 08. 05-től módosultak!

Jegyzőkönyv a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűléséről

Ideje:
2016. július 13-tól 2016. augusztus 3-ig
Formája: ülés tartása nélküli döntéshozatal
Tárgya:
1. az MMK Tervellenőrzési Szabályzatának elfogadása
2. a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat módosítása

Előzmények:

MMK Tervellenőrzési Szabályzat: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet újraszabályozta a vezető tervező szakmai címet, melynek értelmében tervellenőrzést csak vezető tervező végezhet. A Magyar Mérnöki Kamara 2014-ben elfogadta, majd 2016-ban módosította a Szakmai Címek Ügyrendjét, mellyel a vezető tervező cím kiadásának eljárásrendje elnyerte végleges formáját. A tervellenőrzés tartalmára vonatkozóan az MMK még korábban, a tervellenőrzés jogszabályi szabályozottságának időszakában megalkotta a Tervellenőrzési Szabályzatát, ami a jogszabályi változások, valamint a kötelező tervellenőrzés megszüntetése következtében kiüresedett szabályzattá vált. Mindezek miatt indokolttá vált a tervellenőrzési tevékenység tartalmi újraszabályozása is.

A 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat módosítása: a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 2016. május 16-án elfogadta az MMK-MÉK közös szabályzatát a legfeljebb 300m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, valamint a tervezői művezetés szabályairól. Az MMK a közös szabályzatban a 4.8. és a 4.9. pont megalkotása vonatkozásában kapott önálló hatáskört, melyek közül az elfogadást követően – a MÉK-kel, valamint az illetékes szakmai tagozatokkal egyeztetve – az épületek műszaki berendezései rendszertervének meghatározásáról szóló 4.9. pont módosítása vált indokolttá.

Az MMK Elnöksége a két szabályzat tervezetét többszöri tárgyalást követően a 2016. július 13-án megtartott ülésén fogadta el, valamint a 18/2016. (VII. 13.), valamint a 19/2016. (VII. 13.) számú elnökségi határozatokkal elrendelte az Alapszabály 4.1.6. fejezete szerint a Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalának lebonyolítását.

A határozathozatal mente:

1. Az elnökségi döntést követően az MMK Főtitkársága az Alapszabály 4.1.6. fejezetének rendelkezéseit figyelembe véve 2016.07.13-án 17:55-kor elektronikusan megküldte az MMK Küldöttgyűlése részére a két szabályzat tervezetét. 

Az ülés tartása nélküli határozathozatal folyamatában – tekintettel arra, hogy két delegáló szervezet még nem töltötte be a korábbi küldött halála okán megüresedő 1-1 küldötti helyet – összesen 283 fő volt jogosult részt venni.

2. Az alapszabályi rendelkezések szerint a küldötteknek lehetőségük volt a szavazást megelőzően módosító indítványok benyújtására. A javaslatok beérkezésének határideje 2016. július 17. 23:59. volt, melyre a Főtitkárság a 2016.07.13-i levélben külön is felhívta a figyelmet. A fenti határidőre az MMK Tervellenőrzési Szabályzatának tervezetéhez két módosító indítvány érkezett az MMK Főtitkárságához, melyeket a főtitkár az Alapszabályban foglalt feladatának eleget téve megvizsgált, és jogi szempontból megfelelőnek talált. A300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat tervezetéhez módosító indítvány nem érkezett.

3. Ezt követően a küldöttek elsőként a módosító indítványokról szavazhattak. Az erről szóló felhívást, valamint a módosító indítványokat 2016.07.20-án 17:34-kor szintén elektronikus úton megkapták. A módosító indítványokról szóló szavazás határideje 2016.07.27. 14.00 volt. Határidőre a szavazáson a 283 küldött közül 174 fő vett részt, azaz a küldöttek 61,48%-a, így a szavazás érvényes volt.

A szavazás eredménye az 1. sz. (gáz és olajipari szakterületi részeket érintő) módosító indítvány esetében: 150 igen, 1 nem, valamint 23 tartózkodás. A szavazás eredménye a 2. sz. (hírközlési szakterületi részeket érintő) módosító indítvány esetében: 154 igen, 2 nem, valamint 18 tartózkodás. Az eredmények alapján a két módosító indítványt a Küldöttgyűlés elfogadta.

4. A módosító indítványokról való döntést követően a Küldöttgyűlés a módosító indítványokkal egybeszerkesztett, végleges szabályokról szavazhatott. A szavazásról szóló felhívást, valamint a végleges szabályzatokat a küldöttek elektronikus úton 2016.07.27-án 16:11-kor megkapták. A zárószavazás határideje 2016.08.03. 14.00 volt. Határidőre a szavazáson a 283 küldött közül 184 fő vett részt a szavazáson, azaz a küldöttek 65,02%-a, így a szavazás érvényes volt.

A szavazás eredménye a Tervellenőrzési Szabályzat esetében: 169 igen (91,85%), 4 nem (2,17%), valamint 10 tartózkodás (5,43%), továbbá 1 küldött a kérdés eldöntésére Küldöttgyűlés összehívását kérte (0,54%). A szavazás eredménye a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat esetében: 165 igen (89,67%), 4 nem (2,17%), valamint 14 tartózkodás (7,61%), továbbá 1 küldött a kérdés eldöntésére Küldöttgyűlés összehívását kérte (0,54%). Az eredmények alapján a két szabályzatot a Küldöttgyűlés elfogadta.

A Kamtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az országos szabályzatok elfogadásához a szavazáson résztvevő küldöttek kétharmados egyetértő szavazata szükséges.  Az MMK Alapszabály 4.1.6 fejezet d) pontja értelmében össze kell hívni a Küldöttgyűlést amennyiben az összes küldött 15%-a a szavazás során a testületi ülés összehívását kéri. Jelen létszámok esetében ez 43 küldött ezirányú szavazatát jelentette volna, amely nem teljesült.

5. Tekintettel arra, hogy a szavazás során nem élt minden küldött a részvétel lehetőségével, az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a két határozatot a tervezetek eldöntésére a küldöttek biztosított határidő elteltét követő második munkanapon, azaz 2016. augusztus 5-én kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a küldötteket az MMK Főtitkársága írásban tájékoztatja.

MMK Küldöttgyűlési határozatok

17/2016. (VII. 5.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az MMK Tervellenőrzési Szabályzatát elfogadja.

A leadott szavazatok megoszlása:169 igen (91,85%), 4 nem (2,17%), 10 tartózkodás (5,43%).Testületi ülés tartását kérte 1 fő (0,54%).

18/2016. (VII. 5.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat módosítását elfogadja.

A leadott szavazatok megoszlása:165 igen (89,67%), 4 nem (2,17%), 14 tartózkodás (7,61%). Testületi ülés tartását kérte 1 fő (0,54%).

Budapest, 2016. augusztus 5.

A végleges szabályzatokat elérhetők a következő címeken:

- Tervellenőrzési Szabályzat: http://info.mmk.hu/kuldottgyules/?wpfb_dl=8
- 300 m2 alatti lakóépületek kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi követelményei (MMK-MÉK közös szabályzat):
http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok/mmk-mek.pdf
Figyelem! A 4.8. és 4.9. pontok 2016. 08. 05-től módosultak!

Ez a dokumentum eddig 45 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.