Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Társasházi eljárásrend ELMÜ belső utasításának egyeztető tárgyalása
Frissítve: 2016. július 04.
Ez a dokumentum eddig 44 látogatónak tetszett  
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft belső utasítást adott ki az ügyfélirodák, régió irodák felé, melyben előírják a társasházak belső elektromos hálózatának létesítésekor, bővítésekor, fogyasztói igény változásakor szükséges tervek, igazolások, nyilatkozatok bemutatásának módját, szükségességét.

Társasházi eljárásrend ELMÜ belső utasításának egyeztető tárgyalása
Időpont: 2016. május 30.  10:00 óra
Helyszín: Hungaro Projekt Mérnökroda tárgyalója (1142 Budapest.  Hungária krt 144.)
Résztvevők: 
Kun Gábor, MMK-Elektrotechnikai Tagozat elnöke
Rajnoha László, MMK-Elektrotechnikai Tagozat
Sax Dezső, MMK-Elektrotechnikai Tagozat
Babarczi Zoltán, ELMÜ- Méréstechnikai és Mérőellenőrzési Oszt.
Király Dénes, BKIK Elektromos osztály 
Czakó János, EMOSZ Elnökségi tag

Kun Gábor úr köszöntötte a megjelenteket, ismertette az előzményeket, és kérte a kollégákat a szakmai egyeztetés lefolytatására.

Előzmények:

ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft belső utasítást adott ki az ügyfélirodák, régió irodák felé, melyben előírják a társasházak belső elektromos hálózatának létesítésekor, bővítésekor, fogyasztói igény változásakor szükséges tervek, igazolások, nyilatkozatok bemutatásának módját, szükségességét. A korábbi eljárásrend lényeges változása, az egyes lakások (fogyasztók) teljesítmény bővítésével kapcsolatos. Az eljárásrend értelmében egy meglévő társasházi lakás növelt villamosenergia igény benyújtásakor az ügyféliroda tervet és tervezői nyilatkozatot kér a meglévő méretlen hálózat szabványos műszaki paramétereinek igazolására, a többletterhelés biztonságos kiszolgálására.

MMK-ELT elfogadja és jónak tartja ELMÜ-ÉMÁSZ azon törekvését, hogy egy társasházban a közösségi (méretlen) hálózatra csak olyan terhelés legyen kapcsolható, mely nem okoz túlterhelést, túlmelegedést, nem zavarja erről a hálózatról (fővezetékről) ellátott többi fogyasztó villamosenergia vételezését.
MMK-ELT túlzásnak tartja egy kisebb áramterhelés (16A-25A) tartományban is ugyanazon eljárási szabályok alkalmazását (méretlen fővezeték hálózat tervezési felmérését) egy meglévő társasházi lakás csatlakozási teljesítményének igényekor. A fővezetéki rendszer állapotának bővítési célú megítélése érdekében a tervek hiánya miatt ez azonban általában nem hagyható el.

Javaslatok, megállapodások:

1. Eljárásrend új társasház építése esetén (eljárásrend nem változik). 
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat tervdokumentációt kér, melynek tartalmaznia kell:

 - hivatalos helyszínrajzot
 - a társasház, és a lakások által igényelt teljesítményt,
 - a hálózati leágazó pontot
 - a csatlakozóvezeték nyomvonalát, műszaki adatait
 - csatlakozási pont kialakítását; a csatlakozó-főelosztó műszaki rajzát
 - védelmi és biztosító berendezéseket, túlfeszültségvédelmet
 - Érintésvédelem kialakítását (PEN vezető szétválasztása; EPH csomópont kialakítása;
    védővezető nyomvonala lakások főelosztó táblájáig; villámáram levezető bekötés;)
 - Méretlen fővezeték egyvonalas rajzát, adatait, hosszát,
 - Szintenkénti leágazás módját, leágazó fővezeték és PE vezető leágazásának módját
 - Fogyasztásmérő elhelyezését, mérőhely kialakítását
 - Mért fővezeték; lakás főelosztó tábla helye,
 - Mértezési számítások a megfelelő vezeték keresztmetszet kiválasztásra
    (terhelhetőség, feszültségesés)
 - Javasolt méretezési teljesítmény lakásonként 7,36 kW/lakás/fázis
    (fázisvezetők terhelése 32A/lakás)
 - Egyidejűségi tényező az MSZ 447:2009   M1.melléklet 1.Táblázat szerint

2. Eljárásrend meglévő társasház méretlen fővezeték felújítása esetén:
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat tervdokumentációt kér, melynek tartalmaznia kell:

 - a társasház, és a lakások által igényelt méretezési teljesítményt,
 - a csatlakozó-főelosztó műszaki rajzát; védelmi és biztosító berendezéseket,
    tűzeseti főkapcsoló helyét
    túlfeszültségvédelmet
 - Közösségi fogyasztásmérő elhelyezését, terhelhetőségét
 - Érintésvédelem kialakítását (PEN vezető szétválasztása; EPH csomópont kialakítása;
    védővezető nyomvonala lakások főelosztó táblájáig; villámáram levezető bekötés;)
 - Méretlen fővezeték(ek) egyvonalas rajzát, adatait, hosszát, keresztmetszetét
 - Szintenkénti leágazás módját, leágazó fővezeték és PE vezető leágazásának módját
 - Fogyasztásmérők esetleges áthelyezését, mérőhely kialakítását
 - Mért fővezeték kialakítását, cseréjét,
 - Felújítás idejére egyes lakások ideiglenes ellátását
 - Mértezési számításokat a megfelelő vezeték keresztmetszet kiválasztásra
    (terhelhetőség, feszültségesés)
 - Javasolt méretezési teljesítmény lakásonként 7,36 kW/lakás/fázis
    (fázisvezetők terhelése 32A/lakás)
 - Egyidejűségi tényező az MSZ 447:2009   M1.melléklet 1.Táblázat szerint

3. Eljárásrend meglévő társasház egyetlen lakás terhelés bővítése esetén:
terhelés bővítés fázisonként 32A terhelőáramig

ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat villanyszerelő felülvizsgálói (kivitelezői) nyilatkozatot kér, melynek tartalmaznia kell:

 - A bővítést igénylő lakás tulajdonosának és a lakás adatai (név; cím; lakásszám)
 - A lakáshoz tartozó meglévő fogyasztásmérő(k) gyári száma,
    védelmi kismegszakító(k) névleges árama;
 - A lakást ellátó felszálló fővezeték keresztmetszete, típusa, szigetelési állapota;
    fázis azonosítója (L1;L2;L3;), a házi főelosztó jelölése szerint
 - A terhelendő fázisvezetőre kapcsolt lakások fogyasztásmérőihez tartózó
    kismegszakítók névleges árama
 - Felszálló fővezetékkel együtt kiépített védővezető (PE) keresztmetszete
 - Az érintésvédelmi rendszer alkalmasságáról a biztonságos energiaellátás mértékéig
   (EPH csomópont megléte, védővezető megléte-keresztmetszete
 - Nyilatkozat a meglévő felszálló és leágazó fővezeték, és házi főelosztó
    terhelhetőségéről  (MSZ 2364-523:2002  52-C3. táblázat, ill.52-C1. táblázat)
- Házi csatlakozó-főelosztó berendezés alkalmasságáról, a többlet terhelés
     elviselésére (biztosítók, kapcsolók névleges árama)
 - Nyilatkozat a felszálló- és leágazó fővezeték 1% alatti feszültségesésről növelt terhelésének megfelelően
A felszálló és leágazó fővezeték, illetve a házi főelosztó alkalmatlansága esetén a vonatkozó felszálló fővezetéket, leágazó fővezetéket, házi főelosztót a méretlen fővezeték felújításának megfelelő követelmények szerint kell eljárni. A fenti adatokat tartalmazó felülvizsgálói (villanyszerelői, kivitelezői) nyilatkozat alapján a többlet igény kielégíthető.

4. Eljárásrend meglévő társasház egyetlen lakás terhelés bővítése esetén: terhelés bővítés fázisonként 32A terhelőáram felett
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat műszaki kiviteli tervet kér, melynek tartalmaznia kell:

 - Műszaki terv készítése szükséges, mely tartalmazza a jelenlegi felmért állapotot, és mind a bővítést kérő fogyasztó, továbbá a meglévő fogyasztók villamosenergia vételezési adatait (lakás száma; kismegszakító névleges értéke, terhelt fázisok azonosító jele)
 - Meghatározandó a tervben, hogy meglévő hálózat alkalmas-e a többlet terhelés elviselésére, valamint kielégíti-e a méretlen fővezetékekre vonatkozó 1% feszültségesés követelményt. A felmérési szempontokat a társasház egyetlen lakás terhelés bővítése esetén c. fejezet tartalmazza.
 - A méretlen hálózat alkalmatlansága esetén a Méretlen fővezeték felújítása fejezet szerint kell eljárni.

A társasházi meglévő méretlen hálózat felmérését csak regisztrált villanyszerelő, vagy tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti. A felülvizsgálat tervrajz alapján készül, ennek hiánya esetén a felülvizsgáló köteles gondoskodni a tervrajz pótlásáról!

Bővítési igény esetén fázisonként 32A-ig a villanyszerelő felülvizsgáló (kivitelező) is adhat nyilatkozatot.
Mind ELMÜ-ÉMÁSZ, mind a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata kezdeményezi az MSZT-nél az MSZ 447 szabvány korszerűsítését, melyben elfogadják, hogy a méretezési alapteljesítmény 7,36 kW (1x32A) legyen. Elfogadják azt az elvet, hogy a lakásokat lehetőleg egyfázisú csatlakozással kell ellátni. (Háromfázisú háztartási készülék Magyarországon nincs forgalomban). A többfázisú csatlakozásnál a kétszer egyfázisú-,  háromszor egyfázisú csatlakozás elvét kell alkalmazni. A háromszor egyfázisú rendszer esetében (pl. felszálló fővezeték) a méretezését háromfázis+nulla vezetőre vonatkozó képlet szerint kell elvégezni. A leágazó fővezetékre vonatkozó méretezést az egyfázisú-, ill. háromfázisú+nulla vezetős rendszere kell elvégezni, a fogyasztói csatlakozástól függően.

Jelenlévők kifogásolják a villamos biztonságtechnikai ellenőrzések hatásosságát. Szükségesnek látják az Országos  Katasztrófavédelmi Felügyelet  illetékeseihez javaslattal fordulni a villamos tüzek megelőzése, a túlterhelések megakadályozása, a fogyasztók áramütés elleni védelmének javítása érdekében. Konkrét javaslat összeállítását és eljuttatását az illetékesekhez MMK-ELT vállalta.

Budapest, 2016. június 27.

Az emlékeztetőt összeállította: Rajnoha László, MMK-ELT

Ez a dokumentum eddig 44 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.