Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság várja minősítők, szakértők jelentkezését
Frissítve: 2016. május 23.
Ez a dokumentum eddig 36 látogatónak tetszett  
A szakértői hátteret kívánja a NAH bővíteni ezért várja minősítők, szakértők jelentkezését az alábbi szakterületekre.

Az akkreditálást, tanúsítást végző szervezet – a korábbi NAT – szerepét 2016. január 1-től a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vette át. Az új szervezet főigazgatója megkereste a Magyar Mérnöki Kamarát, javasolva egy hosszú távú együttműködés megkötését. A tanúsítás akkreditálás folyamatában a legkülönbözőbb szakterületeken dolgoznak mérnökeink szakértőként, minősítőként. Ezt a szakértői hátteret kívánja a NAH bővíteni és megújítani többek között ezért kérte a kamara segítségét.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság várja minősítők, szakértők jelentkezését az alábbi szakterületekre:

• Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
• Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
• Informatika (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
• Minőségirányítási rendszer tanúsítás (MIR)
• Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítás (KIR)
• Információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítás (IBIR)
• Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítás (MEBIR)
• Energia irányítási rendszer tanúsítás (EIR)
• Környezetvédelmi vezetési hitelesítési rendszer (EMAS)
• Személytanúsítás
• Gyorsulás, sebesség, elmozdulás mérő kalibrálása
• Akusztika és ultrahang mérő kalibrálása
• Villamos mérés DC és alacsony frekvencia  mérő kalibrálása
• Villamos mérés DC és nagy frekvencia
• Nedvesség mérő kalibrálása
• Mágnesesség mérő kalibrálása
• Egyéb: diesel füstölésmérő kalibrálása
• Kőolaj, kőolajfrakció, petrolkokszok, szigetelőolajok és szenek fizikai- kémiai tulajdonságainak mérése, klasszikus analitikai és nagyműszeres vizsgálata és termék tanúsítása
• Munkahelyi világítás vizsgálata, villamos biztonságtechnikai vizsgálatok, klímatényezők vizsgálata, gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálata, felülvizsgálata
• Bőr és bőrtermékek vizsgálata
• Élelmiszer mikrobiológiai vizsgálata
• Emisszió-, immisszió-, munkahelyi légterek vizsgálata, mintavétele
• Élelmiszer bakteriológiai vizsgálata
• Talaj fizikai, kémiai vizsgálata

A pályázónak rendelkeznie kell:
1. a pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel,
2. szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal,
3. a szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével,
4. a megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével,
5. megfelelés a 424/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés bekezdésében előírt összeférhetőségi előírásnak.

A pályázatot az adatlappal, a pályázó összeférhetetlenségi nyilatkozatával, a részletes szakmai önéletrajzzal és a szakmai területnek megfelelő (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11) melléklettel, a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, a Nemzeti Akkreditáló Hatósághoz kell benyújtani.

A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Titkárság
1119 Budapest, Tétényi út 82.

Szakmai követelmények:

Minősítőkre vonatkozó szakmai követelmények

Szakmai képzettség

A minősítőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és oklevéllel, továbbá a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végzettségekkel kell rendelkezni.
Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek területén a tanúsítás alapját képező irányítási rendszer szabvány szerinti vezető auditori képzettség szükséges.

Szakmai gyakorlat

A minősítőnek a megfelelőség-értékelés adott szakterületén, valamint az adott szakmai területén legalább 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

A laboratóriumi tevékenységekben való jártasság

A laboratóriumok és jártassági vizsgálatot szervezők eljárásában résztvevő minősítőnek szakterületén az adott vizsgálati, mintavételi illetve kalibrálási eljárások egészére vonatkozóan megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez magába foglalja az alábbiakat:
• a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok (nemzetközi, regionális, nemzeti), protokollok ismeretét és azok alkalmazását;
• jártasságot a mintavételre vonatkozó előírásokban, a vizsgálati és kalibrálási módszerek jóváhagyó ellenőrzésében és gyakorlati lefolytatásában, a visszavezetettség, a mérési bizonytalanság és a referencia tartományok meghatározásában, a kapott eredmények értékelésében;
• megfelelő ismereteket a kapcsolódó szakterületeken (méréstechnika, statisztika, számítástechnika stb.);
• ismereteket az alkalmazott műszerek és berendezések működésével és alkalmasságának ellenőrzésével kapcsolatosan;
• a vizsgálati mintákra, kalibrálandó eszközökre, a munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatközlésre vonatkozó előírások ismeretét;
• tájékozottságot a jártassági illetve a laboratóriumközi összehasonlító vizsgálatokban.

Ellenőrzési tevékenységben való jártasság

Az ellenőrző szervezetek eljárásában résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie az ellenőrzési módszerekben és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.

A tanúsítási tevékenységben való jártasság


• Terméktanúsítás esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében, továbbá a termékhez kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.
• Irányítási rendszerek tanúsítása esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek az adott irányítási rendszerszabvány szerinti vezető auditori képzettséggel és a megjelölt szakterület(ek)re (IAF kódok) vonatkozó műszaki ismeretekkel (tervezés, gyártás stb.) kell rendelkeznie.
• Személytanúsítás esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében és a tanúsításhoz kapcsolódó műszaki területen.

Akkreditálásban való jártasság

Az eljárásokban résztvevő minősítőnek alapos ismeretekkel kell rendelkeznie az akkreditálásra vonatkozó jogszabályok, szabványok, a NAH akkreditálásra vonatkozó szabályzatai, értékelési módszerei és alkalmazandó dokumentumai területén.

Szakértőkre vonatkozó szakmai követelmények

A szakértőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és oklevéllel, továbbá a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végzettségekkel kell rendelkezni. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek területén a tanúsítás alapját képező irányítási rendszer szabvány szerinti vezető auditori képzettség szükséges.

A szakértőnek a megfelelőség-értékelés adott szakterületén, valamint az adott szakmai területén legalább 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

A laboratóriumi tevékenységekben való jártasság

A laboratóriumok és jártassági vizsgálatot szervezők eljárásában résztvevő minősítőnek szakterületén az adott vizsgálati, mintavételi illetve kalibrálási eljárások egészére vonatkozóan megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez magába foglalja az alábbiakat:
• a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok (nemzetközi, regionális, nemzeti), protokollok ismeretét és azok alkalmazását;
• jártasságot a mintavételre vonatkozó előírásokban, a vizsgálati és kalibrálási módszerek jóváhagyó ellenőrzésében és gyakorlati lefolytatásában, a visszavezetettség, a mérési bizonytalanság és a referencia tartományok meghatározásában, a kapott eredmények értékelésében;
• megfelelő ismereteket a kapcsolódó szakterületeken (méréstechnika, statisztika, számítástechnika stb.);
• ismereteket az alkalmazott műszerek és berendezések működésével és alkalmasságának ellenőrzésével kapcsolatosan;
• a vizsgálati mintákra, kalibrálandó eszközökre, a munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatközlésre vonatkozó előírások ismeretét;
• tájékozottságot a jártassági illetve a laboratóriumközi összehasonlító vizsgálatokban.

Ellenőrzési tevékenységben való jártasság
Az ellenőrző szervezetek eljárásában résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie az ellenőrzési módszerekben és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.

A tanúsítási tevékenységben való jártasság

• Terméktanúsítás esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében, továbbá a termékhez kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.
• Irányítási rendszerek tanúsítása esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek az adott irányítási rendszerszabvány szerinti vezető auditori képzettséggel és a megjelölt szakterület(ek)re (IAF kódok) vonatkozó műszaki ismeretekkel (tervezés, gyártás stb.) kell rendelkeznie.
• Személytanúsítás esetében az eljárásban résztvevő minősítőnek szakterületén megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében és a tanúsításhoz kapcsolódó műszaki területen.


A minősítőkre és szakértőkre vonatkozó egyéb követelmények

Pártatlanság

Az eljárásban résztvevő minősítőnek, szakértőnek mentesnek kell lenni minden olyan befolyástól, amely objektív értékítéletét az eljárásra (amelyben éppen részt vesz) nézve károsan befolyásolná.

Függetlenség

Az eljárásban minősítőként vagy szakértőként az értékelő csoport tagja az lehet, aki megfelel a Natv. 7. § (2) bekezdésben foglalt követelményeknek.
 Az eljárásban minősítőként vagy szakértőként továbbá nem vehet részt az, aki 2 éven belül az eljárásban érintett szervezet vagy természetes személy alkalmazásában vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt.

Bizalmas ügykezelés

Az eljárásban résztvevő minősítőnek, szakértőnek be kell tartania a bizalmas ügykezelés szabályait, azaz az eljárás során birtokukba jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem hozhatják tudomására, azokat kizárólag a NAH-nak végzett feladataik teljesítése során és a NAH érdekében használhatják fel.

Személyi tulajdonságok

Az eljárásban résztvevő minősítő, szakértő legyen elfogulatlan és megfontolt, hatékonyan tudjon kapcsolatot tartani, rendelkezzen józan ítélőképességgel, és képes legyen a véleményét világosan és összefüggően, szóban és írásban kifejezni.

A szakterületen ilyen jellegű munkát már végző, vagy a jövőben végezni kívánó, a felhívásra jelentkező mérnökök az MMK főtitkárságán szente.oliver@mmk.hu címen érdeklődhetnek.

Ez a dokumentum eddig 36 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.