Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A Magyar Szabványügyi Testület útmutatója a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz
Frissítve: 2015. december 17.
Szerző: MSZT
Ez a dokumentum eddig 54 látogatónak tetszett  
Az útmutató elektronikus formátumban és kinyomtatva is szabadon terjeszthető, továbbadható. Az MSZT arra kéri ennek az útmutatónak az olvasóit, hogy jutassák tovább mindenkinek, akit meg szeretnének örvendeztetni.

MAGYAR SZABVÁNY
MSZ 12-06

Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz
Guidelines for Sint-Nicolaas festivities

ICS 01.120
Hivatkozási szám: MSZ 12-06:2015
© MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET
Árkategória: SC

Előszó

Az útmutató célja, hogy a hétköznapok feladatai, gondjai helyébe az ünnepvárás, az ünnepi készülődés lépjen, felkeltse a hagyományok iránti érdeklődést és támogassa ezek iránt az elkötelezettséget, valamint ösztönözze az ezek részét képező népi hagyományok és szokások megismerésének igényét.
Az útmutató alapjául a 2010-es holland NEN 0512 Guidelines for Sint-Nicolaas festivities „szabvány” szolgált.

1. Bevezetés
 
Ez az útmutató a szabványok mintájára megadja a Mikulás-ünnepi hagyományok alapvető fogalmait és azok meghatározásait, ismerteti a Mikulás alakjához kapcsolódó főbb történeteket és követelményeket, valamint bemutatja, hogy miben gyökerezik a Mikulás-napi ajándékozás hagyománya.
 
2. Alapvetés és alkalmazási terület
 
Alapvetés: A Mikulás létezik.
Ez az útmutató arra szolgál, hogy felelevenítse a gyermekkor Mikulás-várásának kellemes, mindent átható izgalmát és segítsen újra meg újra megteremteni ennek feltételeit a gyermekek (és a felnőttek) számára (is). Az útmutató mindenki számára alkalmazható, tekintet nélkül korra, vallásra vagy képzelőerőre.        

3. Szakkifejezések és meghatározásuk
 
3.1. Szent Miklós
Szent Miklós a katolikus és görögkeleti egyházak szentje. Törökország területén alyciai Myrában választották püspökké az i. sz. 4. században. Életéről és jó cselekedeteiről számos legenda él, hiszen Miklós élete során rengeteg rászorulón segített. A gyermekek, a tengerészek, a kereskedők, valamint Kecskemét városának védőszentje.

3.2. Mikulás
A Mikulás személye és karaktere a Szent Miklós legendákon alapul. Számos történet szól arról, hogy miként segítette és mentette meg a szegényeket. Szent Miklós nevéhez fűződik, hogy a megszorult embereket meglepte azzal, hogy éjjel titokban pénzérmékkel teli erszényt rakott az ablakukba vagy a cipőjükbe. Innen ered a Mikulás-napi ajándékozás. Nálunk december 6-án, Szent Miklós napján ajándékoz a Mikulás.

3.3. Télapó
A magyar szóhasználatban a Mikulás és a Télapó személye kissé összeolvad, ám a Télapó inkább – amint beszélőneve is utal rá – a téli időszak megtestesítője. Érdekesség: Az ’50-es években a Mikulás kifejezés vallásos szemléletmódot hordozott, ezért és az akkori politikai döntések következtében a Mikulás helyett a Télapó szót kezdték el használni, mely minden bizonnyal az orosz „fagyapó” (Дед Мороз) tükörfordításának tűnik. Ám feltehetően nemcsak az orosz mintát követtük, hiszen a szomszéd térségek kultúrájában is létezik Fagyapó figurája.

3.4. Krampusz
A Mikulás kísérője és segítője. Ördögfigura, akit általában virgáccsal ábrázolnak. Míg a Mikulás dicséri és megajándékozza azokat a gyermekeket, akik egész évben jól viselkedtek, addig a Krampusz büntetésképpen virgácsot ad azoknak, akik letértek a jó útról. Az elnevezés a német Krampus szóból származik, ám eredete tisztázatlan.

Érdekesség: A holland Mikulás segítőjét Zwarte Pietnek nevezik, ami annyit tesz Fekete Péter. A holland hagyományok szerint a Mikulás december 6-án hajózik el Hollandiába szolgálójával, Fekete Péterrel és jutalmazza meg a gyermekeket csokoládéval és különféle édességekkel. Ez az ünnepség hosszabb időtartamot ölel fel, mint nálunk, hiszen már novemberben elkezdődik az ajándékok kiosztása.

3.5. Virgács
A virgács egy aranyozott, az alján piros szalaggal összekötött vesszőköteg, mely nem nagyobb 50 cm-nél. (A latin virga ’vessző’ szóalakból eredeztethető.) Ez szimbolizálja a rossz gyerekek büntetését.

3.6. Csizma
Fontos kiegészítő a Mikulás-váráskor. Olyan megtisztított lábbeli, melyet december 5-e estéjén a gyermekek elhelyeznek a Mikulás érkezésére alkalmas helyiségben.
Érdekesség: Az angolszász hagyomány szerint csizma helyett hosszabb szárú zoknit aggatnak a kandalló elé és a Mikulás ezeket tölti meg ajándékokkal.

3.7. Kémény
A Szent Miklós nevéhez fűződő legenda alapján Miklós egy család megsegítésekor titokban az ablakpárkányra helyezett egy arannyal teli erszényt, később pedig a kéményen keresztül juttatta el adományát a rászoruló családnak (lásd az 5. fejezetet.). Feltehetően innen ered az a hagyomány, mely szerint a Mikulás a kéményen keresztül érkezik.

Érdekesség: Főként az angolszász területeken jellemző ez a szemlélet. Ilyenkor a gyerekek előre elkészítenek egy szépen megterített asztalt a Mikulásnak, melyre egy pohár tejet és pár szelet süteményt tesznek hálájuk jeléül.

3.8. Puttony
A Mikulás egyik legfontosabb eszköze, hiszen ebben vannak az ajándékok. Piros vagy barna, felül nyitott, háton hordozható zsák, mely a világ összes gyermekének ajándékát tartalmazza.
Megjegyzés: Nem összekeverendő a szőlőszüretkor használatos puttonnyal.

3.9. Mikuláscsomag
Ajándékok összessége, melyet a Mikulás helyez titokban az ablakpárkányra, csizmákba vagy a kandalló elé felfüggesztett zoknikba. A mikuláscsomag elkészítéséhez szükség van egy piros zacskóra, egy szalagra, csokoládémikulásra (3.10. szakasz) és további édességekre.
Érdekesség: A mikuláscsomagba kerülhet hámozatlan földimogyoró és narancs is, ám napjaink modern Mikulásai főként csokoládéból készült édességekkel töltik meg a csomagot. Egyre inkább divatos az is, hogy különféle saját, házi készítésű süteményeket csomagolnak fényes szalaggal átkötött celofánba.

3.10. Csokoládémikulás
A mikuláscsomag fontos alkotóeleme. Nemcsak a gyermekek, de a felnőttek követelménye is, hogy a csokoládékészítmény küllemében a Mikulás figurájára jellemző alakú legyen és kakaótartalmát tekintve pedig érje el a minimum 35%-ot.

Megjegyzés: A kakaós tejbevonó masszából készült csokimikulásokat célszerű elkerülni.

4. A Mikulás-ünnepi hagyományok gyökerei

A Mikulás-ünnep hagyományai Szent Miklós alakjához és nevéhez fűződő legendákban gyökereznek, életéről azonban kevés forrás maradt fenn. Miklós pappá szentelése után a Római Birodalomhoz tartozó Lycia (mai Törökország) városában élt a harmadik század végén. I. sz. 292-ben Myra püspökének halála után a többi püspök összegyűlt, hogy megválasszák a myrai utódot. Az elbeszélések szerint egy hang azt sugallta nekik, hogy az legyen az utód, aki a következő reggel elsőként lép be a templom ajtaján. Másnap reggel Miklós volt az első, aki belépett a templomba, így ő lett Myra városának új püspöke. Teendőit közel 50 évig látta el. A Mikulás-napi ajándékozást mi is, ahogy térségünkben számos nemzet, december 6-án tartjuk. Ez a nap Szent Miklós halálának és egyben újjászületésének napja.

5. A Szent Miklóshoz fűződő legendák egyike

A három nagy szegénységben élő lány megházasítása

A myrai templomtól nem messze élt egy nemes három lányával. Miután meglehetősen elszegényedett a család, édesapjuk azon tanakodott, hogy hozomány nélkül miként adhatná lányait férjhez. A legenda szerint Miklós püspök épp akkor sétált el házuk mellett és meghallotta a család fohászát. Még aznap este titokban visszatért a családhoz és a legidősebb lány hozományaként egy erszény aranyat tett az ablakukba, így a család számára megtörtént maga a csoda. A következő két évben ugyanebben az időszakban Miklós további két arannyal teli erszénnyel lepte meg a családot, s ennek köszönhetően mindkét lány férjhez tudott menni. Egyes források szerint amikor a harmadik erszényt ajándékozta a családnak, a nemes legkisebb lánya kileste, hogy ki lehet ez a jótevő és egy vörös palástos, nagy süveges öregembert látott a távolban elsuhanni. Később bebizonyosodott, hogy valóban Miklós püspök volt a titokzatos segítő. Mindez úgy derült ki – további elbeszélések szerint –, hogy a harmadik arannyal teli erszényt nem tudta az ablakba helyezni, ezért a hegyoldalban elhelyezkedő ház mellett felmászott a sziklákon és a kéménybe ejtette az erszényt. Éppen akkor, amikor a legkisebb leány a kandallóra tűzte harisnyáját, az aranyérmék egyenesen belepotyogtak a lány harisnyájába. Az aranyérmék között volt egy olyan darab is, amelyet a helyi kereskedő korábban a püspöknek adományozott, így derült fény arra, hogy valóban Miklós segítette mindvégig a családot.

6. Követelmények a Mikulás autentikus és méltóságteljes megjelenéséhez

6.1. A Mikulás érkezése és távozása
6.1.1. Az érkezés és távozás ideje

Hagyományaink szerint a Mikulás Szent Miklós emléknapján, december 6-án érkezik. Ám már minden gyermek december 5-én este készülődik erre az egyszeri alkalomra. A gyermekek feladata ilyenkor, hogy megtisztítsák csizmájukat, cipőjüket és kikészítsék azt a megfelelő helyre. Más országok kultúráiban a Mikulás csak Karácsonykor, Szilveszterkor, valamint január 6-án Vízkeresztkor ajándékozza meg a gyermekeket, de néhol előfordul az is, hogy a karácsonyi időszakban többször is meglátogatja őket a Mikulás.

6.1.2. A közlekedés módja
A Mikulás nagy szánnal érkezik, melyet 9 rénszarvas húz (lásd a 6.4.1. szakaszt). Napjainkban a modern Mikulások már igénybe vesznek más közlekedés adta lehetőséget is, ilyen például a hajó Hollandiában vagy a repülőgép Finnországban. Megengedett egyéb közlekedési eszközök használata is, melyek nem csorbítják a Mikulás karakterének méltóságteljes megjelenését.
Megjegyzés: Az igazi Mikulás emberi méltósága – a visszajelzések alapján – nem teszi lehetővé a tömegközlekedési eszközök használatát.

6.2. A Mikulás öltözéke
6.2.1. Korábban

A vallási gyökerekhez visszanyúlva a régmúltban a Mikulás öltözéke főként Szent Miklós alakjának megfeleltetve a püspöki viseletekhez hasonlított. Ilyen kiegészítők voltak például a hatalmas püspöksüveg, a püspökbot, a püspöki kereszt, illetve a derék körüli aranyozott, sodort, rojtos végű kötél is. Utóbbi a szerény életet szimbolizálja. A palást és a kabát színkombinációit tekintve pedig a piros és a lila volt a meghatározó, de a 20. század elején egyes képeken és festményeken kék és zöld kabátban is ábrázolták.

6.2.2. Napjainkban
A jelenkor mikulásviseletén a modernizáció hatásai ugyanúgy tükröződnek. A modern megjelenésnek megfelelően a Mikulás kötelező kiegészítői a következők: az alján fehér anyaggal szegett, fehér bojtos piros mikulássapka; hosszú és terebélyes, fehérlő ősz szakáll; kerek, aranyozott keretű szemüveg; fehér prémes, piros palást/kabát, piros nadrág fekete vagy barna bőrövvel, melynek csatja aranyozott; fekete vagy barna hosszúszárú csizma.

6.3. A Mikulás elnevezései külföldön (a teljesség igénye nélkül)
Amerika és Kanada: Santa Claus
Brazília, Peru, Spanyolország: Papá Noel
Dánia: Sinter Klaas
Finnország: Joulupukki
Franciaország: Père Noël
Hollandia: Sinterklaas (röviden: Sint)
Németország: Nikolaus
Norvégia: Julenissen
Olaszország: La Befana vagy Babbo Natale
Oroszország: Дед Мороз (Gyed Moroz)
Megjegyzés: Az Olaszországban Mikulásként ajándékokat osztó La Befana női karakter.

6.4. A Mikulás segítői
6.4.1. Szarvasok

A Mikulás szánját 9 szarvas húzza. Az angolszász ünnepek szerint mind a kilenc rénszarvasnak van neve. A magyar nyelvű megfelelőjük a következők: Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas és a piros orrú Rudolf. A rénszarvasok különleges képessége – mely egyben követelmény is –, hogy a szánt képesek a levegőben is húzni és repülni vele háztetőről háztetőre. Rudolf később csatlakozott a Mikulás csapatához, ám egyedülálló tulajdonsága miatt sokan elsőként jegyzik meg őt a rénszarvasok közül.

6.4.2. Krampusz
A krampusznak minden esetben segítenie kell a Mikulást az ajándékok kiosztásában. A krampusz ördög alakú lény, ezért az öltözetének színkombinációját tekintve a vörös és a fekete dominál. Ruházatában kötelező kiegészítők a piros vagy fekete szarvak, valamint a hosszú bojtos/villás farok. A modern krampuszok megjelenésében megengedett a vörösen villogó szarvak viselete. A krampuszok elsődleges feladata, hogy virgácsokat adjanak azoknak a gyerekeknek, akik abban az évben rosszak voltak. A régmúlt hagyományai szerint a krampuszok feladata volt az is, hogy az éveken keresztül rosszul viselkedő gyerekeket nagy puttonyukban elvigyék otthonról. Ez a feladatkör azonban már kikopott repertoárjukból a rosszalkodó gyermekek örömére.

1. Megjegyzés: Magyarországon a Mikulás érkezhet egy vagy több krampusszal, vagy anélkül is.
2. Megjegyzés: Bizonyos országokban létezik az a nézet, mely szerint az ajándékokat manók
csomagolják, így a Mikulás segítőinek körébe a manók is beletartoznak. Megjelenésüket tekintve
hegyes fülű, piros és zöld ruhájú lények.

6.5. A Mikulás köszöntése
6.5.1. Személyes találkozás a Mikulással
A gyermekek versekkel és énekekkel köszöntik a Mikulást, melyet a Mikulás megköszön, megdicséri őket és végül a várva várt ajándékokat kiosztja közöttük.

6.5.2. Versek és dalok
Megengedett minden Mikulásról szóló vers és dal szavalása és éneklése, de csakis akkor, ha szívből jön. Ez utóbbi képesség elsajátítására nincs recept, hiszen életünk végéig tanuljuk.

6.6. Előírások
A Mikulásnak a következőkre kell figyelnie:
a) a Mikulás mindig kedves, melegszívű, bölcs, méltóságteljes, és udvarias a gyerekekkel és a felnőttekkel egyaránt;
b) amennyiben szükséges, meg kell ígértetnie a gyerekekkel, hogy jók lesznek;
c) a Mikulás hitelességét és létezését kétségbe vonni tilos.

6.7. Követelmények
6.7.1. Megjelenés

A Mikulásnak és segítőinek egyszerre kell megjelenniük a gyermekek előtt. Azonban megengedett az is, hogy a Mikulás a segítői nélkül ajándékozzon. A segítők viszont egyedül már nem láthatják el ezeket a feladatokat. A Mikulás felkérhet maga mellé egy vagy akár több segítő krampuszt is.

6.7.2. Ajándékozás
A Mikulás fő feladata, hogy a kiérdemelt ajándékokat kiossza az összes gyermeknek. Alapszabály, hogy egy gyermek sem maradhat ki az ajándékozás öröméből. Ezért különös figyelmet kell szentelni arra, hogy ez a kedves hagyomány Mindannyiunk számára örömteli ünnep legyen.

Bibliográfia
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967–1976. + Mutató. 1984. II. kötet: 642, 921.
Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás – Néphit – Népi vallásosság. Budapest, Akadémiai Kiadó,1990, 219-221.
Kiss Lajos 1962. Mikulás, télapó, krampusz. Magyar Nyelvőr. 92-94.
Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc – szerk. Gerstner Károly et al. 2. átd. kiadás. Budapest, Akadémiai, 2003.
Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, Akadémiai. 1980, 618-619.
Tótfalusi István (2001). Magyar etimológiai nagyszótár. Budapest, Arcanum.
NEN 0512:2010 Guidelines for Sint-Nicolaas festivities

Békés, boldog ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Ez a dokumentum eddig 54 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.