Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A Magyar Mérnöki Kamara véleménye magyar műszaki felsőoktatás fejlesztésének koncepciójáról
Frissítve: 2015. június 10.
Ez a dokumentum eddig 72 látogatónak tetszett  
A Felsőoktatási Tervezési Testület 2015. április 9-i ülésén foglalkozott a magyar felsőoktatás fejlesztésének stratégiájával, a Felsőoktatási Kerekasztal által elfogadott, „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című koncepcióval (a továbbiakban: Koncepció). A Magyar Mérnöki Kamara, mint az FTT tanácskozási joggal rendelkező meghívott tagja az alábbiakban fejti ki véleményét a Koncepció mérnökképzést érintő részeiről.

Az MMK korábbi állásfoglalásaiban is hangsúlyozta, hogy halaszthatatlan a hazai felsőoktatás átalakítása, fejlesztése, ezen belül a műszaki képzések színvonalának emelése, a gyakorlati képzések arányának növelése.

Az MMK a Koncepció céljaival és elveivel egyetért, azok megvalósítását támogatja.

A Koncepcióban a magyar felsőoktatás 2030-as víziója nagyvonalúan, de túl idealisztikusan van megfogalmazva, a jelenlegi helyzet elemzése viszont nem elég árnyalt, nem eléggé részletes. A Koncepció tapintatosan keveset beszél a felsőoktatásból folyamatosan történt forráskivonásról, csak érinti a megoldhatatlan anyagi nehézségeket okozó PPP konstrukciókat, és nem súlyának megfelelően tárgyalja a képzések kulcsszereplőinek, a műszaki egyetemi és főiskolai oktatóknak mára szinte ellehetetlenült helyzetét. Ugyanakkor egy sor kritikus kérdést pontosan leír: a hallgatók felkészültségének és motiváltságának kérdését, az egyidejűleg jelen lévő hiányokat és pazarlásokat, a felsőoktatás nem kielégítő mértékű alkalmazkodását a változó társadalmi – gazdasági környezethez.

Az előrelépés biztosításához bevezetett „ágazati szemléletű megközelítés” eredeti és hatékonyságot ígérő gondolat. Erőssége továbbá a Koncepciónak, hogy a problémák feltárását egyértelmű célok kitűzése és a célok eléréséhez szükséges konkrét akciók felsorolása követi. A célok és az akciók is tartalmasak, megvalósíthatók és számon kérhetők. Külön értéket jelent, hogy a Koncepció önálló fejezetben mutatja be azokat a képzési területeket, amelyek speciális beavatkozásokat igényelnek.

A közoktatást és a felsőoktatást elválaszthatatlan egységnek tekintjük, ezért hangsúlyozzuk, hogy – a magas szintű felsőoktatás előfeltételeként - elengedhetetlennek tartjuk a természettudományos oktatás megerősítését.

A műszaki felsőoktatással összefüggésben az MMK a következőket kívánja hangsúlyozni a Koncepcióban megfogalmazottak alapján:

- a felsőoktatási képzéseket tartalmazó új kormányrendelet előkészítése során a műszaki képzési helyekkel folytatott államtitkársági konzultáció (Koncepció 22. oldal) eredményeként a meghirdethető szakok száma az idén alig csökken; az MMK véleménye szerint radikálisabb csökkentésre lenne szükség, mert irreálisan magas a szakok jelenlegi száma. Kezdeményezzük, hogy időszakonként történjen meg a felülvizsgálat. Az MMK bejelenti részvételi szándékát a műszaki felsőoktatás ezen felülvizsgálatában;

- helyes irány, hogy a képzésekben adott kredit mennyiség megszerzésére idegen nyelven is legyen lehetőség (Koncepció 22. oldal);

- fontos, hogy az új képzési szerkezettel összhangban tartalmi és szerkezeti szempontból is meg kell újítani a képzési és kimeneti követelményeket, és a követelmények kidolgozásába be kell vonni az érintett szakmai szervezeteket, gazdasági szereplőket (Koncepció 23. oldal);

- műszaki képzések területén a duális képzés elterjesztésével az MMK egyetért (Koncepció 24. oldal), de fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a 2015. szeptemberben induló duális képzésekben együttműködő ipari partnerek, gazdasági vállalkozások valóban fel vannak-e készülve egy merőben új, a mentorálás miatt nagy szakember-igényű oktatási – képzési feladatra. Tapasztalataink szerint a kkv-k nincsenek felkészülve a feladatra;

- az MMK teljes mértékben egyetért azzal, hogy „az oktatói kiválóság növelése érdekében szükséges bevezetni az oktatók teljesítményközpontú, transzparens előmeneteli rendszerét, mérni kell az oktatói teljesítményt, egyúttal meg kell teremteni a versenyképes bérezés feltételeit” (Koncepció 24. oldal);

- a fentihez hasonlóan kiemelt fontosságú, hogy „növelni kell a hallgatókkal szemben támasztott bemeneti és kimeneti minőségi követelményeket”, többek között „középtávon elő kell írni az emelt szintű érettségi és a bemeneti idegen nyelvi ismeretek megfelelő szintjét” (Koncepció 25. oldal);

- a rendelkezésünkre álló információk szerint a MAB szakértői testületének tagjai az akadémiai szférából kerülnek ki, a társadalom, a gazdaság a szakértői testületben nincs jelen; ezt a helyzetet meg kell változtatni, hogy már a képzések akkreditációs folyamatában érvényre juthassanak az akadémia szférán kívüli szektorok szempontjai, érdekei is (Koncepció 26. oldal);

- a Koncepció „2.2. Világszínvonalú kutatás” c. fejezetével egyetértve nagy jelentőségűnek tartjuk az oktatás és kutatás szerves egységét, és ezen belül a humán erőforrások fejlesztésére irányuló törekvéseket (Koncepció 28. oldal);

- az MMK régi törekvése valósulhat meg, ha a mai BSc alapképzés mellett megjelenik a korábbi üzemmérnök-képzéshez hasonló, gyakorlat-orientált alapképzés BEng megkülönböztetéssel (Koncepció 40. oldal); javasoljuk megvizsgálni, hogy célszerű lenne-e a duális képzésben végzetteket megkülönböztetni a BEng jelöléssel a BSc végzettségűektől;

- nagy szükség van arra, hogy a mérnökképzésben is minél szélesebb körben megjelenjen az oktatási innováció (Koncepció 52. és 55. oldal); törekedni kell „a hallgatói munkavégzés központúvá tételére”, projektekben való aktív hallgatói közreműködésre, eleven mester – tanítvány viszonyok kialakítására;

- a „4. Speciális beavatkozási területek” c. fejezet „4.2.2. Műszaki képzés” alfejezet (Koncepció 68. oldal) több pontban megismétli a Koncepció korábbi megállapításait; a megállapításokkal és célokkal itt is egyetértünk, és szorgalmazzuk azok mielőbbi megvalósítását;

- kiemeljük, és minden erőnkkel támogatjuk közülük „a gyakorlati szakemberek oktatásba történő bevonása” részt (Koncepció 70. oldal); a kérdéskör megoldásába az MMK is készséggel részt vállal. a kérdéskör megoldása az MMK számára prioritás; az MMK kezdeményezi, hogy soron kívül és kiemelten kerüljön sor e feladat megoldására;

- felkérés esetén ugyancsak közreműködünk a műszaki diplomások továbbképzésének vizsgálatában (Koncepció 70. oldal), tekintettel arra, hogy az MMK tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal rendelkező tagjai részére kötelező a rendszeres továbbképzés, amelyet az MMK szervez és felügyel.

Összefoglalva és megismételve: a magyar felsőoktatás fejlesztésére kidolgozott, „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című koncepció irányaival és tartalmával a Magyar Mérnöki Kamara azonosul, és felajánlja közreműködését a feladatok megoldásában a mérnökképzéssel összefüggő területeken.

Ez a dokumentum eddig 72 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-05-01 15:13:32,

Muzsek Zoltán: Szeretném megrendelni a Elektromosipari szakemberek kézikönyve cimü könyvet hol? és hogyan? tudom ezt [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.