Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
„A hazai építésügyben még mindig várunk a szükséges rendszerváltoztatásra” - interjú Barsiné Pataky Etelkával
Frissítve: 2015. április 08.
Szerző: MMK [ honlap ]
Ez a dokumentum eddig 84 látogatónak tetszett  
Erős felindulásból elkövetett kormányzati ötletelések helyett a hazai építésügy integrált megközelítését, és értékén kezelését sürgeti az országos köztestület elnöke. Barsiné Pataky Etelka interjúnkban többek között egy korszerű tervezési rendszer bevezetésének szükségességéről, és a friss kormányhatározat mérnöki vonzatairól beszélt.

Több mint két évtizede vándorol a magyar közigazgatásban az építésügy, most éppen a Miniszterelnökséghez tartozik.

Évtizedeken keresztül halmozódtak egymásra azok az építésügyet és a szakmagyakorlást közvetlenül érintő problémák, amiket egyrészt a kamarában dolgozó mérnökök folyamatosan próbálnak azonosítani, pontosan definiálni, másrészt a válaszokat is felkínálják a mindenkori jogalkotónak. Szakmai önkormányzatunknál régóta munkacsoportok azonosítják tehát az ágazati gondokat, illetve a terepen, a mérnöki praxisban szerzett gyakorlatok alapján a problémákra adandó megoldási javaslatokat is részletesen kidolgozzák.

A mérnök sok esetben azonban csak kapkodja a fejét az állandóan változó jogszabályok sűrű erdejében. A legsúlyosabb probléma ma az, hogy a hazai építésügyben egyszerűen  nem igazán  történt meg a szükséges rendszerváltoztatás,keverednek a nyolcvanas évek terminológiái, és az építésügy szereplőinek munkamegosztása a jelenkori európai gyakorlatban alkalmazottakkal, holott a váltásra  az elmúlt húsz-huszonöt év alatt a magyar mérnöktársadalom felnőtt és felkészült. A legnagyobb volumenű fejlesztőberuházások Magyarországon már jó ideje az uniós források felhasználásához kötődnek, noha természetesen volt időszak, amikor a magánbefektetők beruházásai is sok mérnöknek kenyeret adtak. Most itt állunk az aktuális támogatási időszak második esztendejének elején – s tudható hogy ilyen nagyságrendű uniós forrásra valószínűleg már csak ebben a hétéves költségvetési ciklusban számíthatunk – és kijelenthetjük: e támogatási összegek megfelelő minőségben történő felhasználása számos területen változást kíván. Ennyi közpénzt különleges felelősség és gondos tervezés mellett kell elköltenünk.

Mit emelne ki abból a munkából, amit az elmúlt években a kamara keretei között mérnökeink éppen ennek érdekében végeztek el?

Az első és legfontosabb az uniós források felhasználására vonatkozó kormányzati változtatások ténye. Itt hívnám fel a figyelmet: a tavalyi évben sikerült elérnünk, hogy a hazai mérnöki szolgáltatások ne legyenek állami privilégiumok. Az a rémkép, ami a 1731-es kormányhatározatból 2013 végén kirajzolódott a szakma egyfajta államosításáról, mára úgy tűnik szertefoszlott, és sikerült meggyőznünk a jogalkotót arról, hogy egy ilyen típusú törekvés nem hozhat jó megoldást, sőt épp ellenkezőleg, a mára kialakult helyzeten még tovább ront. A brüsszeli támogatási forrásokkal kapcsolatosan azonban rögzíteni szükséges, hogy a jogalkotó által előirányzott 5% az előkészítő munkákra, amelybe a tervezés is beleértendő, a feladat félrebecslése, és szakmai hiba. Mi pontosan tudjuk – ismerve a hazai és az európai példákat –, hogy egy jó minőségben, megfelelően előkészített beruházáshoz ez az összeg  kevés. Azért tartom szakmai hibának mert az egész projekt sorsa ezen az öt százalékon múlik. Azt ma már mindenki belátja: ha az előkészítés alapos és körültekintő, lényegesen kevesebb probléma adódik a projektek későbbi megvalósítása során.

Úgy gondoljuk, az előkészítésen spórolni megengedhetetlen. A mérnök nem „élő munkaszerszám”, hanem alkotó műszaki. Csak akkor leszünk sikeresek, ha ez végre Magyarországon a helyére kerül. A második ilyen, ma is nagy energiákat és több szakemberünket lekötő munkánk a versenyeljárásokkal kapcsolatos. Ismeretes ebben a körben, hogy múlt év januárjában elfogadta az Európai Parlament és a Tanács az új közbeszerzési irányelvet. A mérnöki kamara azóta munkacsoportok keretében dolgozott azon, hogy a direktíva hazai jogszabályba ültetéséhez álláspontját megfogalmazza.  Kora ősszel a Miniszterelnökség felkérésére egy – szakmai társszervezeteink képviselőit is magában foglaló – munkacsoport alakult, és szigorú munkamenetet diktálva hétről-hétre, és pontról-pontra sikerült megtárgyalni mindazokat a számunkra fontos kérdéseket, kulcselemeket, amiket a jogalkotó figyelembe vett, és amelyek meg is jelentek a kormány közbeszerzési koncepciójában. Ez számunkra nagyon pozitív visszajelzés. Bízzunk abban, hogy amikor a kodifikációra kerül sor, ezeket valóban viszontlátjuk majd a jogszabályban!

Melyek lennének ezek a kulcselemek?

Az egyik legfontosabb törekvésünk, hogy közbeszerzési eljárásban, mérnöki szolgáltatások esetében ne az ár alapú versenyeztetést, hanem a minden szempontból leggazdaságosabb megoldás kiválasztásának módszerét, elvet alkalmazzuk. Reméljük, az új törvény így szól majd! A törvénykoncepció már figyelembe veszi azt is, hogy vannak olyan személyes kompetenciák, amikkel a mérnök versenybe tud szállni a piacon, ahogy üdvözöljük azt is, hogy bekerült a referenciák közé az úgynevezett műszaki egyenértékűség fogalma, amely az eddiginél jóval szélesebbre tárja  a pályázati lehetőségeket a mérnökök előtt.

Dolgoznak azok a munkacsoportjaink, amelyek a készülő közbeszerzési törvény leendő végrehajtási utasításaihoz adnak kamarai javaslatokat. Mindez egyrészt annak a végiggondolása, hogy milyen súlyozást, milyen tényezők figyelembe vételét javasoljuk a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat esetében, valamint hogy mit vegyünk figyelembe a személyes kompetenciáknál, miközben ennek megfogalmazásánál különösen tekintettel kell lennünk a közös európai piac versenyjogi szabályaira. Egy harmadik munkacsoportunk pedig a műszaki egyenértékűség meghatározásával foglalkozik. Az Európai Bizottság igen kevés kivételtől eltekintve nem veszi tudomásul, hogy három évnél régebbi referenciák kerüljenek egy-egy tender kiirásába. Jelentősen könnyíteni fogja azonban mérnökeink életét és pályázati lehetőségeit, ha három éven belüli műszaki egyenértékű referenciákat tudnak felmutatni. Ennek pontos és részletes kidolgozása nehéz, még előttünk álló feladat.

Január végén megjelent a 1032-es kormányhatározat, ami 17 pontban tesz intézkedési javaslatokat építésügyi, építészeti és mérnöki szabályozási, közigazgatási kérdésekben. A mérnöki kamara tagjait miként érintheti mindez?

E kormányhatározat előkészítése valójában már múlt év augusztusában elkezdődött, s léteznek olyan elemei, amelynek gyökerei még ennél is régebbre nyúlnak. Tavaly augusztusban készítettük el először a Miniszterelnökség építésügyi államtitkársága részére azoknak az általunk vélt legfontosabb feladatoknak a listáját, amelyek most köszönnek vissza a kormányhatározatból. Mi ebből különösen három plusz két kérdésre fókuszálunk. Hadd kezdjem az utóbbi kettővel! Az egyik a mérnöki felelősségbiztosítás, amelyet ma Magyarországon elégtelennek tartunk, a piacon hozzáférhető szolgáltatások valójában nem segítik mérnökeinket, a másik pedig a szerzői jog kérdése, ami ugyancsak számtalan, megoldásra váró problémát vet fel. S van három nagy témakör a kormányhatározatban: az építési engedélyezési eljárás egyszerűsítése, egy korszerű tervezési rendszer megalkotása, illetve azok a közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok, melyekről már részletesen beszéltem.

Az építési engedélyezési eljárási rendszer átalakítására milyen kamarai javaslatok vannak?

A kormányhatározat e tekintetben különösen aláhúzza a lakossági ügyintézések egyszerűsítését. A építési engedélyezési eljárásokat azonban egységben kell áttekinteni. A mérnöki kamara ezzel a kérdéssel több mint fél éve foglalkozik és mára elkészült egy munkaanyag, amit néhány héten belül, kamarai workshop keretein belül bemutatunk a szakmai önkormányzat széles közvéleményének, s természetesen meghívjuk a jogalkotót is. Nem titkolom, egyszerűsítésre, törekszünk, és minden új elemet, amit javasolunk ennek tükrében is vizsgáltunk. Vagyis csak akkor javasolunk valamit, és azt tűztük célul, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyek világos, egyértelmű és főleg tartós jogi környezetet adnak.

Az állampolgárok és a gazdasági szereplők számára egyszerű, átlátható és követhető ügyintézést, ami garantálja a minőség biztosításának feltételeit, s ami a legfontosabb, egyértelmű felelősségi rendszeren alapul. Ezt a felelősségi rendszert reményeink szerint számonkérhető módon építik majd be jogszabályba. Megengedhetetlen, hogy a beruházás előkészítő folyamatába – melynek egyik fontos eleme az építési engedély – ne legyenek világos felelősségi viszonyok. Részletesen elemeztük, mi az építtető, a tervező és mi az önkormányzatok felelőssége, s összegyűjtöttük azt is, amit a kormány és az állam felelősségi körének tartunk. E téren olyan rendszerbeli hibákat szeretnénk kiküszöbölni, amelyek világosan mutatják: javítgatásokkal nem lehet az építési engedélyezést „gyorsítani”. Ahogyan nem lehet az építési engedélyezés folyamatából – hiszen ez az egyik legfontosabb beruházási dokumentum – könnyedén elhagyni fontos részeket, a vélt vagy valós gyorsítás reményében. Az új rendszerbe egyébként olyan – ma még hiányzó – elemeket javasolunk beépíteni, mint a jóváhagyási terv alapján történő rögzítése annak, hogy mi lesz a beruházás műszaki tartalma. A mérnökök ezt nagyon kevés esetben kapták kézhez építtetői jóváhagyás formájában

Hasonló rendszerbeli hibának tartjuk, hogy megszűntették Magyarországon a tervellenőrzést. Nem tudok olyan európai országot, ahol ezt eltörölték volna. Ezt erős felindulásból elkövetett, mindenféle végiggondolás, háttérelemzés és körültekintő mérlegelés nélküli kormányzati hibának tartom. Holott mindkét említett esetben jelentős egyszerűsítést, és időmegtakarítást lehetne elérni a hatósági munkában. Az elmúlt években számtalan ehhez hasonló, érthetetlen döntéssel találkoztunk. Számomra ez egyértelművé teszi: hiányzik az, az intézményrendszer, amit korábban úgy hívtunk, építésügyi minisztérium.

Jelenleg ott tartunk, hogy kamarai szakpolitikai munkánk ezer szállal kötődik a legkülönbözőbb minisztériumokhoz, és mérnökeink sokszor azt sem tudják, hova is menjenek egyeztetni, annyira szét van darabolva az építésügy. A nyolcvanas években jártam Finnországban, ahol például egy helyre vonták össze ezt a felelősséget. Egyetlen központi építésügyi hivatal működik, erős jogosítványokkal és felhatalmazással. Ettől a mi rendszerünk fényévnyi távolságra van. Amikor a Miniszterelnöki Hivatalhoz kerültünk bíztunk abban, hogy a minisztériumok közötti integrált megközelítés az építésügy vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatal kereteiben megvalósul. De nem így történt Az építésügynek és a hozzá kapcsolódó feladatoknak még mindig számtalan felelőse van

A 1032-es négyes pontja arról szól, hogy az építési beruházások nyomon követhetőségének érdekében ki kell dolgozni – közpénzből megvalósuló projektek esetén – az előkészítésre és lebonyolításra vonatkozó egységes módszertani rendszert. Mit jelent ez?

Számunkra ez egyértelműen az évtizedek óta jól működő németországi tervezési rendszer magyar viszonyokra átültetett átvételét jelenti. Nem többet és nem kevesebbet. Abban az esetben, ha a kormányzat ezt nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, akkor megint csak rögzítenünk kell: a hazai építésügyben nem történt meg a szükséges rendszerváltoztatás. Nem ismerek a HOAI-nál jobb modellt arra nézve, hogy egy beruházás megfelelően előkészítve, jó minőségben el tudjon készülni. A Magyar Mérnöki Kamara összes tagozata és valamennyi területi kamaránk e kérdésben mögöttünk áll. Régóta dolgozunk rajta. Saját forrásokból biztosítottuk a munkához szükséges fedezetet. A kérdés már csupán az, lesz-e erre a kormányzat részéről fogadókészség?

Forrás: www.mmk.hu

Ez a dokumentum eddig 84 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.