Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Az építési termékekkel kapcsolatos új szabályozás alkalmazási útmutatója
Frissítve: 2013. július 23.
Ez a dokumentum eddig 93 látogatónak tetszett  
Az Európai Unió 305/2011/EU számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapvetően az építési termékek forgalomba hozatalának szabályait tartalmazza, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet(a továbbiakban: rendelet) 2013. július 1-vel alkalmazandó.

Megjegyzés: az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács honlapján az új Építési Termék Rendeletre vonatkozó  – vitaanyagként közzétett – útmutatóban még lényeges hibák és félreérthető információk vannak, ezért az iratot átdolgozzák és ezt követően fogják közzétenni. Tehát ez még nem a végleges anyag, és ha a témához bárkinek gyakorlati alkalmazási kérdése van, azt bátran felteheti Soltész Ilona főosztályvezető-helyettesnek itt, vagy elérhetőségei (ilona.soltesz@bm.gov.hu, tel.: 441-1126) egyikén).

Építési termék
Minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe (azok szerkezeteibe) azt állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye (termékjellemzői) befolyásolja az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények teljesülését.

Építési termék például:
- építőanyag (adalék, cement, gipsz, égetett kerámia termék, falazóelem, stb.)
- előre gyártott beton termékek
- szaniterek,
- nyílászárók
- hőszigetelő rendszerek készletként
- függönyfalak készletként
- homlokzati panelek
- egyes gépészeti termékek (fűtési rendszerek, kazánok)
- a készlet is építési termék.
Készlet: két vagy több külön elemből álló egy forgalmazó által, egy kereskedelmi tranzakció keretében együttesen forgalomba hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni. Értelemszerűen a készlet teljesítményét is a készlet elemeinek együttes vizsgálatával állapítják meg.
Egyes magyarázó útmutatók szerint az tekinthető építési terméknek, amelynek beépítése és eltávolítása építési tevékenység.

Nem építési termék például:
- maga az építmény,az építményszerkezet;
- a beépített bútor, berendezés
- lift, mozgólépcső,
- gyengeáramú rendszer,
- az alapvető követelményeket nem befolyásoló termékek

Pl. a kisméretű tégla lehet:
- építési termék: falazóelemként, lábazati burkolatként, járófelületként
- nem építési termék:  kerti sütögető részeként, dekorációs elemként, papírnehezékként

Pl. rozsdamentes acél kötőelem lehet:
- építési termék: üvegkorlát rögzítő elemként, faszerkezet kötőelemeként
- nem építési termék: asztali képtartóként, a konyhaszekrény tartozékaként


Építési termékkörök a 305/2011/EU rendeletben (kivonat)

Alapvető követelmények:
Az építményekkel szemben támasztott alapvető követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
Az építménynek, az építményszerkezetnek az alapvető követelményeket ki kell elégítenie.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.

Megfelelőség igazolás helyett teljesítménynyilatkozat
1. A korábbi jogszabályok szerint kiállított megfelelőségi igazolás 2018. július 1-ig tovább alkalmazható. 
2. A meglévő megfelelőségi igazolás alapján, annak érvényességi ideje alatt, a típusvizsgálatok alapján új teljesítménynyilatkozat állítható ki.
3. Megfelelőségi igazolás hiányában teljesítménynyilatkozatot kell kiállítani.

Tervezési program
A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni.

Az építtető a tervező felé az építménnyel, illetve a betervezendő építési termékekkel kapcsolatos elvárásait a tervezési programban fogalmazza meg, a megfogalmazott elvárások a jogszabályok és a szabványok előírásainál szigorúbbak is lehetnek.

A teljesítménynyilatkozat

• mi az építési terméktulajdonság?
Az építési termék bármilyen tulajdonsága. pl.: piros, kemény, fagyálló, stb.
• mi az építési termék teljesítménye?
Az építési terméktulajdonságok szűkebb köre, csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülésével összefüggő, releváns terméktulajdonságok.
• mi a teljesítményérték?
Az építési termék teljesítményéhez tartozó szint, osztály vagy leírás.
• mi a műszaki előírás?
a műszaki előírás megadja a termék tervezett felhasználása esetén az összes szóba jöhető teljesítményt, tehát az összes potenciálisan lényeges terméktulajdonságot.
• mi a teljesítménynyilatkozat?
Az építési termék gyártója által kiállított olyandokumentum, amelyaz építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja. A gyártók az építési termékek teljesítményét szintekkel, osztályokkal vagy leírással határozzák meg. A teljesítménynyilatkozat tartalma kötött, a gyártó által meghatározott tervezett felhasználáshoz és az ennek megfelelő műszaki előíráshoz (pl. harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés stb.) igazodik.
• mi a lényeges terméktulajdonság?
Még szűkebb kör, az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő építési termék kiválasztáshoz nélkülözhetetlen terméktulajdonság. Az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembe vétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen.
Tömören fogalmazva a lényeges terméktulajdonságok azok a teljesítmények, amelyekkel a tervezőknek az építészeti műszaki dokumentációban foglalkoznia kell, amelyekre vonatkozóan elvárást (elvárt műszaki teljesítményt) kell megfogalmazniaaz általa választott szinten,mélységben. Az elvárás egyrészt a teljesítmény, másrészt a teljesítmény elvárt értékének meghatározását jelentheti.

A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a gyártók konszenzusos ajánlásán alapuló, termékkörökre lebontott ajánlott lényeges terméktulajdonság-listáját. A lista tipikus felhasználási esetekremutat utat a tervezők számára az építési termék lényeges tulajdonságainak meghatározásához.

példa az építési termék teljesítményére:
- építési termék: expandált polisztirolhab
- műszaki előírás: MSZ EN 13163 (EPS termékek, műszaki előírás)
- felhasználási terület: hőszigetelési termék épületekhez, gyári készítésű EPS termék (célszerű a gyártó által tervezett felhasználáshoz igazodva kiválasztani a terméket)
- teljesítménynyilatkozat: tartalmaz legalább egyet (a gyártó döntése alapján)   a fenti harmonizált szabványban leírt teljesítményekből (a teljesítménynyilatkozat csak a tervezett felhasználás esetén teljesítménynek minősülő számos tulajdonságok egyikének értékét tartalmazza kötelező jelleggel. Az igényesebb gyártók több, a kevésbé igényesek kevesebb teljesítményértéket fognak megadni.)
- teljesítmény példa: hővezetési tényező
- teljesítményérték példa: 0,039 W/mK

Az elvárt műszaki teljesítmény
• mi az elvárt műszaki teljesítmény?
Az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint az elvárt terméktulajdonsághoz tartozó szint osztály vagy leírás.
• mi az elvárt terméktulajdonság?
Az elvárt műszaki teljesítmény szintje, osztálya vagy leírása.

Atervezési programban az építtető/beruházóvagy az engedélyezési tervben a tervező általában szabadon ad meg elvárásokat az építménnyel, építményszerkezettel és néha az építési termékkel összefüggésben is.A megadott elvárások sem feltétlenül mindig teljesítmények. Az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban a tervezőnek csak a lényeges elvárt teljesítménytulajdonságokat kell meghatároznia az általa választott mértékben és módon.

példa:
építési termék: expandált polisztirolhab a homlokzati rétegrendben
elvárt teljesítmény: hővezetési tényező
elvárt teljesítményérték: legfeljebb 0,040 W/mK

Az építési termékbetervezése
Az építésügyi hatósági engedélyezéshez előírt építészeti-műszaki dokumentáció építészeti műszaki leírásában a tervező ismerteti az építményre vonatkozó információkat, köztük a – jogszabályi előírás esetén – az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó elvárt műszaki teljesítmények meghatározását.

Ilyen jogszabályi előírás lehet példáulépítményszerkezetekre vonatkozókövetelmény,melyet jellemzően a szakhatóságokra vonatkozó anyagi jog tartalmaz, például:
- környezet- és település-egészségügy (ÁNTSZ)
o a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
o környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- tűzvédelem (OKF)
o az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
o a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- állékonyság talajmozgás veszélyes területen (Bányakapitányság)
o a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
o a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

Az építészeti műszaki dokumentációban az építményre, építményszerkezetekre és az építési termékre vonatkozó követelmények teljesítése szöveges formában jelenik meg. Jogszabály nem írja elő az építési termék terméktulajdonságának kötelező tartalmát ezért az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a tervező szakmai mérlegelése alapján bármilyen szűk vagy bő tartalommal megadhatja.Fontos elválasztani a tervező elvárt műszaki teljesítmény jellegű követelményeit az egyéb nem jogszabály által megkívánt követelményektől.

például:
építési termék: expandált polisztirolhab a homlokzati rétegrendben
elvárt tulajdonság: szín
elvárt tulajdonság érték: sötétszürke

A fenti – példaként megadott – elvárt tulajdonságot az építési termék a teljesítménynyilatkozat alapján nem tudja teljesíteni. A homlokzati hőszigetelésre vonatkozó harmonizált szabvány szín teljesítményt nem tartalmaz, így a gyártók arra vonatkozóan nem fognak nyilatkozni. Ilyen teljesítménnyel rendelkező építési termék a termékpiacon nem szerezhető be.

A szín az adott felhasználási területen azonban nem lényeges terméktulajdonság így a termék az elvárt tulajdonság teljesítése nélkül is szabályosan beépíthető. Az elvárt műszaki teljesítmény csak lényeges terméktulajdonságokat tartalmazhat, az ettől eltérő követelményeket szerződéses úton lehet betartatni.

Mit kell tartalmaznia a kivitelezési dokumentációnak?
Ha a tervező az építési engedélyezési dokumentációban az építési program, a szerkezetekkel szemben támasztott követelmény vagy jogszabályi előírás teljesítése érdekében az építési termék elvárt teljesítményét megadja vagy egy konkrét építési terméket jelöl meg, úgy az a kivitelezés megkezdéséhez szükséges építészeti műszaki dokumentáció kiegészítése vagy a kivitelezési tervek elkészítése során a kitételeket figyelembe kell venni.

Ez praktikusan annyit jelent, hogy az építési engedélyezési eljárás során felhasznált építészeti-műszaki dokumentáció építési termékekre vonatkozó kitételeit (elvárt műszaki teljesítmény vagy konkrét termék megjelölése) a kivitelezési terveket készítő tervező csak indokolt esetben bírálhatja felül, vagy egészítheti ki. Ilyen eset lehet, ha például az engedélyezési tervek nem megfelelő részletességgel, vagy hibásan tartalmazzák az elvárt műszaki teljesítményeket.

A kivitelezési dokumentáció az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció alapján az összes,a tervező megítélése szerint lényeges terméktulajdonsággal bíró építési termékelvárt műszaki teljesítményét tartalmazza.
Az elvárt műszaki teljesítmények alapján a beszerzést lehetővé tevő módon meg kell határozni a beépítésre kerülő konkrét építési termékeket. A termék kiválasztása során az építési program, tervezői döntés vagy építtetői kérés alapján jobb terméktulajdonsággal bíró építési termékek is választhatók.

például:
- követelmény az építési programban: kőburkolat alkalmazása
- elvárt műszaki teljesítmény az engedélyezési tervben: csúszásmentes kőburkolat
- elvárt műszaki teljesítmény a kivitelezési tervben (mint teljesítmény osztály): R11, fokozottan csúszásmentes, mészkő burkolólap
- építtetői kérés: Solnhofeni mészkő
- az elvárt műszaki teljesítményt teljesítő konkrét építési termék a kivitelezési tervben: Solnhofeni mészkő burkolólap, R11 csúszásmentes felület

Az építési termék kiválasztása során a tervező összehasonlítja, megfelelteti az elvárt műszaki teljesítményt a kiválasztott konkrét termék teljesítménynyilatkozatában megjelölt teljesítményértéknek.
Ha az építésiengedélyezési eljárásban felhasznált építészeti-műszaki dokumentációa kivitelezés megkezdéséhez előírt kivitelezési tervként is felhasználható, ám az nem, vagy nem teljes mértékben tartalmazza a lényeges terméktulajdonságok elvárt műszaki teljesítményét, úgy a terveket a kivitelezés megkezdéséig legalább a lényeges terméktulajdonságokkal rendelkező építési termékek vonatkozásában műszaki teljesítmény elvárással és konkrét építési termék megjelöléssel ki kell egészíteni.

Az építési termék beépítése
Az építési termék beépítése során a gyártó tárolásra, szállításra és beépítésre vonatkozó utasításait be kell tartani. Egyes esetekben műszaki vagy gazdasági okokból szükséges lehet az építési termék helyettesítése, mely konkrét termék megjelölése esetén problémás lehet.

például:
- az építési program elvárása: passzívház szabvány betartása, ezen belül lapostető hőátbocsátási tényezője maximum 0,100 W/m2K
- az engedélyezési dokumentációban megfogalmazott elvárt műszaki teljesítmény (mint konkrét építési termék): 40 cm vastag Austrotherm AT-N100 EPS hőszigetelés
- az elvárt műszaki teljesítmény egyik lényeges tulajdonsága: hővezetési tényező
- az elvárt teljesítményérték 0,038 W/mK (a konkrétan megadott építési termék értéke)

Konkrét termék megjelölése esetén, elvárt műszaki teljesítmény hiányában a termék összes, a műszaki előírásban foglalt teljesítménye lényegesnek tekintendő. A helyettesítés szabályait az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX. 25.) kormányrendelet 22/A. § határozza meg.

A fenti példával élve, helyettesítés esetén, csak 0,038 W/mK vagy kisebb hővezetési tényezővel rendelkező másik építési termék építhető be. A helyettesítésre a tervező és a beruházó egyetértése mellett kerülhet sor.


1 .sz. melléklet

1. 2013. június 30-át követően az építési terméknek minden esetben CE jellel kell rendelkeznie?
A fenti dátumot követően, ha egy építési terméket az Európai Unión belül értékesíteni kívánnak, úgy a gyártó köteles a termékhez teljesítménynyilatkozatot mellékelni és a termékre a CE jelet elhelyezni, amennyiben:
• a termékre van harmonizált Európai Szabvány és a párhuzamos hatályosság időszaka lejárt,
VAGY
• a termékre vonatkozóan Európai Műszaki Értékelés került kiadásra.
Megjegyzés: Amennyiben a Rendelet 5. cikkének valamelyik kivételként meghatározott esete áll fenn, a gyártónak nem kell kötelezőenteljesítménynyilatkozatot mellékelnie és a CE jelölést elhelyeznie. A kivételként meghatározott esetekben is kiadható a teljesítménynyilatkozat és felhelyezhető a CE jelölés, azonban erről a gyártó dönthet.

2. Egy gyártó építési termékét 2013. július 1-je előtt CE jelöléssel ellátva értékesítette. Mi a gyártó teendője a szabályos értékesítés érdekében 2013. július 1-je után? 
A gyártó a fenti dátumot követően is árusíthatja a terméket az alábbi feltételek mellett:
• amennyiben teljesítménynyilatkozatot állított ki és ennek egy példányát a vevő rendelkezésére bocsájtotta
Megjegyzés: a gyártók a 2013. július 1-je előtt kiállított megfelelőség igazolás alapján is kiadhatják az építési termék teljesítménynyilatkozatát

3. 2013 július 1-jét követően a forgalmazónak az árusítóhelyről valóban el kell-e távolítania azokat az építési termékeket amelyeket 2013. július 1-jét megelőzően szerzett be és
a/ a Rendelet alapján látták el CE jellel, de nincs hozzájuk teljesítménynyilatkozat csatolva?  vagy
b/ nincs rajtuk CE jel, bár a Rendelet alapján is van rájuk vonatkozó harmonizált Európai Szabvány?
Nem, ezeket a termékeket a forgalmazónak nem kell eltávolítania. Ezek az építési termékek, amennyiben 2013. július 1-je előtt kerültek kiszállításra, a készlet erejéig értékesíthetők. A 2013. július 1-jét követően szállításra kerülő építési termékekre vonatkozóan azonban a forgalmazó köteles a gyártón számon kérni a teljesítménynyilatkozat csatolását és a CE jelölés elhelyezését.

4. Mi a forgalomba hozatal pontos meghatározása?
Az adott termék az Európai Unió piacán első alkalommal történő forgalmazása.
Megjegyzés: Minden termék vagy termék szállítmány (azaz például: minden egyes ablak és úgyszintén minden egyes ablakcsomag / minden egyes tégla és minden teherautónyi tégla) önállóan kerül forgalomba hozatalra. A tény, hogy hasonló terméket már korábban forgalomba hoztak, nem változtat ezen. Ennek megfelelően, az építési termék gyártójának a Rendelet szerint ki kell állítania a teljesítménynyilatkozatot és el kell helyeznie a CE jelölést minden termékre amely 2013. július 1-jét követően kerül forgalomba, még akkor is, ha hasonló termékek már forgalomban vannak.

5. Megengedett-e az Európai Műszaki Engedély használata a forgalomba hozatal során 2013. július 1-je után? Ha igen, meddig van erre lehetőség?
A Rendelet megengedi, hogy a gyártók a 2013. július 1-je előtt kiadott Európai Műszaki Engedélyeket a továbbiakban Európai Műszaki Értékelésként használják, az Európai Műszaki Engedélyek érvényességének lejártáig.
Ennek megfelelően a gyártó a meglévő Európai Műszaki Engedély alapján teljesítménynyilatkozatot állíthat ki, elhelyezheti a CE jelölést és forgalmazhatja a terméket az EU-n belül.
Amikor egy Európai Műszaki Engedély lejárata közeleg, a gyártó kérheti az Európai Műszaki Értékelés elkészítését. Ezt egy arra felkészült Műszaki Értékelő Szervezettől kell kérni.

6. Mi a gyártó teendője, ha azt tapasztalja, hogy a harmonizált szabvány egyes rendelkezései a Rendelet szabályozásába ütköznek?
A Rendelet minden tagállamban közvetlen hatályos szabályozás, így minden esetben felülír bármely más szabályt vagy szabványt. Az eredmény az, hogy a szabványok Rendeletbe ütköző rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

7. Hol szerezhető be információ az egyes tagállamokban érvényes termék-követeményekről?
Ilyen információt a nemzeti szintű építési termék információs kapcsolattartó pontok valamelyikétől lehet beszerezni.

8.A gyártók feltölthetik-e a teljesítménynyilatkozataikat a weboldalaikra?
A gyártók a teljesítménynyilatkozatokat továbbra is szabadon közzé tehetik az interneten.

9.Mi a gyártói felhasználási / beépítési útmutató jelentősége?
Az építési termék a nyilatkozott teljesítményt csak akkor fogja produkálni, ha a terméket megfelelően építik be. Ez különösen igaz a készletekre. A Rendelet szerint rendelkezésre bocsájtott gyártói felhasználási /beépítési útmutatásoknak tehát nagy jelentőségük van a termékek beépítést követő viselkedése szempontjából.

10. Mit kell tenni az építési termékekre vonatkozóan, ha már jogerős építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció alapján készítenek kivitelezési tervet?
A jogerős építési engedély minden kitételét be kell tartani. Amennyiben az építészeti-műszaki dokumentáció vagy a tervezési program konkrét építési termékeket jelöl meg, úgy a kiviteli tervek ezeket kell, hogy tartalmazzák. Ha az építészeti-műszaki dokumentáció vagy a tervezési program csak az elvárt műszaki teljesítményt tartalmazza, úgy a konkrét terméket a kivitelezési dokumentációban kell meghatározni, az elvárt teljesítmények betartásával. Olyan építési terméket kell kiválasztani, amely az elvárt műszaki teljesítmény tekintetében rendelkezik teljesítménynyilatkozattal.

11. Mit kell tenni az építési termékekre vonatkozóan, ha módosítanak egy már korábban építési engedélyt kapott tervet?
A módosított tervrésznek 2013. július 1-jét követően már elvárt műszaki teljesítményeket kell tartalmaznia a tervező által meghatározott mélységben és tartalommal. Az elvárt műszaki teljesítmény konkrét építési termék megjelölésével is megadható, az ezzel járó korlátozások (helyettesítés) és kockázatok (megvalósíthatóság) figyelembe vétele mellett.

12. Mit kell tenni a kivitelezés során az építési termékekre vonatkozóan, ha korábban készített kivitelezési tervdokumentációban konkrét anyagokat és típusokat és márkát jelöltek meg a felhasználandó termékeknek?
A kivitelezés során a kivitelezési tervek tartalmát kell megvalósítani. Abban az esetben, ha a kivitelezés során a kivitelezési tervekben konkrétan megjelölt építési termékek az építőipari piacon elérhetők, ezek beépítése az alapeset. Amennyiben az adott építési termék nem elérhető az építési piacon, vagy annak helyettesítése más okból szükséges (pl. túl drága, vagy van jobb), úgy az építtető és a tervező egyetértése mellett az elvárt műszaki teljesítményeket teljesítő bármely más építési termék is beépíthető.

Amennyiben az elvárt műszaki teljesítmények nincsenek meghatározva, úgy ezeket a tervező terv-kiegészítésként pótlólag, utólag is bármikor meghatározhatja. Ha erre időhiány vagy más ok miatt nincs lehetőség, úgy az eredeti építési termék összes terméktulajdonsága és teljesítményszintje osztálya vagy kategóriája lesz az elvárt műszaki teljesítmény melyet a helyettesítés során teljesíteni kell.


2 .sz. melléklet

Az építési termékek alkalmazását szabályozó legfontosabb jogszabályok

- az Európai Unió 305/2011/EU számú rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
- az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló …/…. (…….) kormányrendelet,
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet
- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) kormányrendelet
- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
- a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

Ez a dokumentum eddig 93 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.