Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Jelöltállítási felhívás
Frissítve: 2013. január 29.
Ez a dokumentum eddig 110 látogatónak tetszett  
A Magyar Mérnöki Kamarának az Alapszabálya értelmében 2013. május hóban tisztújító küldöttgyűlést kell tartani. Az Alapszabály 4.3.3. fejezete értelmében az Elnökségnek a tisztújító küldöttgyűlés előtt hat hónappal választási bizottságot kell létrehozni. Ezen kötelezettségének az Elnökség eleget tett, és 2012. november 7-én meghozta a 22/2012. (XI.7.) MMK Elnökségi határozatot, melyet az alábbiakban idézünk.

„A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2013. évi küldöttgyűlésen esedékes tisztújítási eljárás lebonyolítása érdekében az MMK Alapszabályának 4.3.3. pontja alapján választási bizottságot hozott létre.
A választási bizottság elnökének Dr. Kukai Tibort, tagjának Bózvári Józsefet, Horváth Attilát, Rung Attilát és Schulek Jánost, póttagnak Gyurkovics Zoltánt bízza meg.
A választási bizottság megbízatása a tisztújító küldöttgyűlés lezárásáig tart.”

Az Alapszabály 4.3.4. „A jelölés” c. fejezetének b) pontja az alábbi előírást tartalmazza:

„A választási bizottság írásban, legalább két hónapos határidő tűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a tisztújító küldöttgyűlés előtt legalább öt hónappal. A jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölteknek a jelölés tárgyát képező – több tisztségre történő jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatának mintaszövegét ( a továbbiakban: nyilatkozatminta). A jelöltállítási felhívást és a nyilatkozatmintát a választási bizottság a Kamara honlapján is közzéteszi.”

A választási bizottság jelen felhívásában eleget tesz a fent idézett Alapszabályi előírásnak és ezennel felhívja a tisztelt területi kamarákat és szakmai tagozatokat a jelöltállításra. A jelöltállításra tűzött határidő négy hónap. Tehát a területi kamaráknak és a szakmai tagozatoknak 2013. április 15-ig kell benyújtaniuk a választási bizottság részére a jelölésre vonatkozó területi kamarai, ill. szakmai tagozati küldöttgyűlési vagy taggyűlési határozatot, valamint az elfogadó nyilatkozatokat.
A jelölő határozatot a választási bizottságnak határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozat és a 4.3.4. f) pont szerinti mellékletei hiánytalanul 2013. április 15-ig postai küldeményként feladásra kerültek az MMK 1094 Budapest Angyal utca 1-3. címre és ezzel egyidejűleg ezen okiratok elektronikus formátumban a valasztasi-bizottsag@mmk.hu email címre megküldésre kerültek. A megjelölt 2013. április 15. határidőt követően jelöltállításra – a 4.3.4. h) pont szerinti pótjelölés kivételével – nincs lehetőség.
Az elfogadó nyilatkozatmintát jelen felhíváshoz csatoljuk. Elfogadó írásbeli nyilatkozatot csak a területi kamarai és tagozati küldöttgyűlési vagy taggyűlési határozattal jelöltnek megválasztott személynek kell kitölteni.

A választási bizottság tisztelettel felhívja a területi kamarai és tagozati elnök asszony és elnök urak figyelmét arra, hogy a tisztújítással kapcsolatos jelölés menete a korábbiakhoz képest lényegesen megváltozott. Az új rendszert a 2010-ben az MMK küldöttgyűlésén jóváhagyott Alapszabály 4.3. „A választás szabályai” fő fejezete tartalmazza.
A sikeres jelölés lebonyolítása érdekében tisztelettel kérjük a területi kamarai és tagozati elnök asszonyt és elnök urakat, hogy az Alapszabály előírásait alaposan tanulmányozzák át, és mindenben a szerint járjanak el, mert a választási bizottságnak nincs mérlegelési lehetősége a jelölések elfogadására vonatkozóan, amennyiben azok nem az Alapszabályban foglaltak alapján történnek.

Tájékozatom továbbá Önöket, hogy az Alapszabály értelmében, abban az esetben, ha a jelöltlista alapján a jelöltek száma nem éri el legalább az adott testületnek az Alapszabályban meghatározott taglétszámát, a választási bizottságnak a meghatározottnál kevesebb jelölést kapott jelöltek közül erősorrend alapján további jelölteket is fel kell vennie a jelöltlistára. A jelöltlistára kerülés feltétele ebben az esetben is a területi kamarai és a szakmai tagozati jelölés megszerzése, amelyek egyenértékűnek számítanak.
Az erősorrend kialakításának szabályaként, az egységes értelmezés érdekében az alábbiakat alkalmazzuk: például az alelnöki jelölés megszerzése esetén az előírt 6 jelölés megszerzése helyett az 5, 4, 3, 2 jelölés megszerzése az erősorrend azzal, hogy a jelöltet legalább egy területi kamara, és egy szakmai tagozat egyaránt jelölje.

Az erősorrend alapján a jelöltlistára felkerülő jelölt által megszerzett jelöltséggel megegyező jelöltséget megszerző valamennyi jelöltet a jelöltlistára fel kell venni.

A fenti szabály értelemszerűen valamennyi tisztségre vonatkozó elégtelen jelölés esetén alkalmazandó.

A teljes főfejezet egységesen szabályozza a jelölés és választás menetét, de mégis néhány kiemelten fontos pontot az alábbiakban jelen felhíváshoz idézzük:

4.3.4. a) „A jelölésre a Kamara természetes személy tagjai jogosultak, akik ezt a jogukat, a Kamtv. határozathozatalra vonatkozó szabályai szerint, annak a területi kamarának, továbbá a szakmai tagozatnak a taggyűlésén, illetve küldöttgyűlésén gyakorolhatják, amelynek tagjai.”

4.3.4. c) „Minden területi kamara és minden szakmai tagozat
ca) az elnöki tisztségre 1 jelöltet,
cb) az alelnöki tisztségre 1 jelöltet,
cc) az elnökségi tagnak 2 jelöltet,
cd) felügyelő bizottsági tagnak 2 jelöltet,
ce) etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 2 jelöltet ajánlhat.”

4.3.4. d) „A jelöltállítás részletes szabályait a területi kamarának alapszabálya, illetve a szakmai tagozatok ügyrendje állapíthatja meg.”

4.3.4. g) A választási bizottság a határidőben beérkezett, érvényes jelöléseket összesíti és megállapítja az egyes tisztségekre jelöltek listáját az alábbiak szerint:
ga) Elnökjelöltnek az tekinthető, akit összesen legalább 4 területi kamara és legalább 4 szakmai tagozat jelölt.
gb) Alelnökjelöltnek az tekinthető, akit legalább 3 területi kamara és legalább 3 szakmai tagozat jelölt.
gc) Elnökségi tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
gd) Felügyelő bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
ge) Etikai-fegyelmi bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
gf) Az elnökjelöltet egyidejűleg alelnökjelöltnek, az elnök- és alelnökjelöltet egyidejűleg elnökségi tagjelöltnek is kell tekinteni, feltéve, ha a jelölt elfogadó nyilatkozata ennek elfogadását tartalmazza.”

A választási bizottság tisztelettel felhívja a területi kamarák tagjainak és a szakmai tagozatok tagjainak, tehát a teljes MMK tagságának a figyelmét az elkövetkezendő négy hónap jelölési folyamatára, és kéri a tagságot, hogy vegyenek részt a területi kamarai taggyűléseken, ill. küldöttgyűléseken, valamint a szakmai tagozati taggyűléseken, ill. küldöttgyűléseken, és e fórumokon személyesen vagy a küldöttjükön keresztül éljenek a törvény adta jelölési jogukkal.

Budapest, 2012.12.15.

Az MMK választási bizottsága nevében és egyeztetésével:

Dr. Kukai Tibor
az MMK választási bizottság
elnöke

Forrás: mmk.hu

Ez a dokumentum eddig 110 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.