Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Oktatási épületek energetikai vizsgálata
Frissítve: 2012. június 06.
Ez a dokumentum eddig 87 látogatónak tetszett  
Cikkünk a Magyar Épületgépészet LXI. évfolyam, 2012/5. számában jelent meg, mely szám tartalomjegyzése a cikk végén olvasható.

1. Bevezetés

2009. január 1-vel lépett hatályba a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet [1], amely Magyarországon is kötelezővé teszi az épületek energetikai tanúsítását a következők szerint:
• az épületek energetikai tanúsítványát kötelező beszerezni 2009.01.01-étől
– az építtetőnek az új épületekhez és
– a tulajdonosnak az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű állami tulajdonú közhasználatú meglévő épületekhez;
• továbbá 2011. dec. 31-től kötelező az energia tanúsítványt beszerezni a tulajdonosnak, ha
– ingatlanát (önálló rendeltetési egységét, lakását) értékesíteni kívánja vagy
– 1 évet meghaladóan bérbe adja.

A rendelet összhangban van a 2002/90/EC irányelvvel, és mindenben megfelel az irányelv előírásainak. Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján meghatározható az önálló rendeltetési egység minőségi osztálya, ami lehet rossz (I) vagy fokozottan energiatakarékos (A+).

A számításokat a 7/2006. TNM rendeletben meghatározott módszer szerint végezzük és az épület összesített energetikai jellemzőjét primer energiában kell megadni. Referenciaként a földgázt választották, és ehhez viszonyítva határozták meg a többi energiahordozóra vonatkozó primer energia átváltási tényezőt.
Hazánkban az oktatási intézmények épületei energetikai szempontból igen eltérő minőségűek. Vannak új építésűek, amelyek üzemeltetési költségei kedvezőek, és vannak rendkívül rossz energetikai és szerkezeti jellemzőkkel rendelkező épületek is. A következőkben két oktatási épület energetikai vizsgálatát végezzük el és vonjunk le a tanulságokat a kapott eredményekből. A két épület közül az egyik a hatvanas évek végén, a másik a hetvenes évek elején épült hasonló technológiával, energetikai szempontból mégis jelentős eltérést mutatnak.

2. Az épületek bemutatása

Akövetkezőkben ismertetjük a két épület (egy középiskola és egy általános iskola) felépítését és szerkezeteinek főbb paramétereit, amelyek a számítások alapját képezték. Mindkét intézmény előre gyártott panelszerkezetekből épül fel (néhány szerkezet kivételével). A két épület között a hőtermelők típusában mutatkozik különbség.

2.1. A középiskola jellemzői

A középiskola két épületrészből áll: főépületből és műhelyrészből. Afőépület hagyományos hosszfalas szerkezetű épület, amely három részből áll: a középső belső vízelvezetésű központi blokkból (előcsarnokkal, közlekedőkkel) és a Ny-i és K-i oktatási szárnyakból. A nyugati szárny kéttraktusos középfolyosós kialakítású, a keleti oldalfolyosós. A földszinten három nagy tantermi szoba, illetve konyharész található. A főépület szendvicspanel szerkezetű. A födémszerkezet körüreges feszített előgyártott vasbeton panelból készült, amely hideg-, illetve melegpadló esetén egyaránt 3 cmvastag hőszigetelést kapott. A fő- és melléklépcső helyszíni vasbeton lemezlépcső. A nyílászárók felújított műanyag (PVC), illetve vaskeretes elemekből állnak.

Tornatermi és műhelyrész
A főépületből egy rövid átvezető folyosón átjutva találjuk az intézmény tornatermi és műhely részét. Itt egy hosszabb közlekedő található, amelyhez öltözők, mosdóhelyiségek, és műhelyek csatlakoznak. A közlekedő végén a tornaterem található, két bejárati ajtóval. A folyosó itt tovább folytatódik, ahol újabb műhelyrészek és garázsok következnek. A műhelyszárny középfolyosós, középső téglapillér-vázas, hoszszanti szélső főfalas főmező szerkezetű. Az alapfalak mindenütt mezőtúri kisméretű téglából készültek.

A középiskola 1998-ban felújításon esett át. Ez sajnos elmarad a gazdaságossági szempontból „optimálisnak” tartott értékektől [4], [5], de az eredeti állapothoz képest jelentős változást jelent. A főépület keleti és nyugati oktatási szárnya, valamint a tornaterem 5 cm vastag polisztirolhab hőszigetelést kapott.Afőépület középső traktusán, a tetőn – mivel a lejtési viszonyok nem megfelelőek – 5–12 cm-es polisztirolgyöngy- eton hőszigetelő és lejtésképző réteg készült. A garázsépület változatlan formában került felújításra. A teljes tetőfelületen bitumenes kenés található. Kétrétegű vastagbitumenes lemezszigetelés bádogozás nélküli szegélyezésekkel a főépületen és a szegélyezésen.
Az épület fűtéséről és melegvízellátásáról a városi távhő gondoskodik.
Több esetben az tapasztalható, hogy az épületek felújításakor nem fektetnek hangsúlyt arra, hogy a beavatkozás során a gazdasági adottságokat figyelembe véve optimális hőszigetelési vastagságot, megfelelő hatásfokú berendezést alkalmazzanak [6], [7], [8]. Természetesen egy hőtechnikailag rossz minőségű épületet nem nehéz jobbá tenni, viszont, ha a beavatkozás nem megfelelő mélységű, azt a kor hamar meghaladja és a későbbiekben már a beavatkozások hatékonysága sem lesz olyan magas.

A középiskola alapadatai:
Az intézmény emeleti belmagassága: 3,2 m
A tornaterem belső magassága: 6,5 m
A tantermek földszinti magassága: 3,2 m
Az intézmény nettó fűtött területe: AN = 3342.3 m2
Az iskola fűtött épülettérfogata: Σ V = 11 340 m3
A TNM rendelet szerint a fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értéke a felület/térfogat arány függvényében számítható ki, amelynek értéke az előzőek alapján:
ΣA/V = 0,4321

Az egyes határolószerkezetek hőátbocsátási tényezői a következők:
Hőátbocsátási tényező Felület
• Eredeti fal: U Fal,eredeti = 0,62 W/m2K 1358 m2
• Szigetelt fal: UFal, szig = 0,35 W/m2K 1703 m2
• Padló: Upadló = 1,25 W/m2K
• Ajtó: Uajtó =1,8 W/m2K 10,5 m2
• Új ablakok: Uúj ablak = 1,6 W/m2K 365,8 m2
• Meglévő ablakok: Umegl.ablak = 2,8 W/m2K 24,6 m2
• Főépület egyhéjú melegtető: U = 0,24 W/m2K 1396,6 m2
• Műhely tető U = 0,24 W/m2K 140 m2
• Tornaterem tető U = 0,34 W/m2K 480 m2
• Szigeteletlen tetőfödém U = 1,13 W/m2K 120,3 m2

2.2. Az általános iskola épületének jellemzői

A másik intézmény egy 16 tantermes általános iskola és egy 150 fős óvoda. Ezen az épületen csupán állagvédelmi felújításokat végeztek az elmúlt évek során.
Az iskola földszint + 1 emeletes tantermi szárnyból, nagyobb terű előcsarnokból és a főzőkonyhából áll. Az óvoda és az iskola közösen használt épületrészei az étterem és tornaterem. A két épületrészt középen lépcsőház és a felülvilágítós zsibongó kapcsolja össze. Minden két tanteremhez egy szertár tartozik, amelyet a folyosóról is meg lehet közelíteni. A középfolyosós tantermi épület északi-déli elrendezésű. Az előcsarnokból az udvari és utcai kijárat, az étterem-büfé és a tornaterem-műhely közlekedőfolyosója nyílik. A vizsgált épület előregyártott szerkezetű vasbetonvázas épület, előregyártott hőszigetelt attikafalas kialakítású homlokzati paneles térelhatárolással. Az épületegyüttes több épületrészből áll, amelyeket nyaktaggal kötöttek össze. Az épületrészek tetején nem végeztek teljes felújítást, csak több szakaszban – technológiailag jól elhatárolt módon – került sor felújításra.

Az intézmény tetőszigetelésén 25 év után problémák merültek fel, a felújítás előtt már évekkel korábban beázásokat észleltek.Alegkritikusabb épületrészeken a tető javítását már foltokban elvégezték, teljes felújításra 2002-ben került sor. A felújítás során a tetőszerkezet új felülvilágítókat kapott. A konyha fölötti tetőt lejtésmentesből átalakították korszerű bitumenes lemezfedéssé, a szükséges lejtés kialakításával.Atetőfelújítás kétrétegű vastag bitumenes lemezzel történt, ezzel megakadályozva a beázásokat.
Az épület fűtését gázkazánokkal oldják meg.

Az általános iskola alapadatai:
Az épület belmagassága a földszinten: 2,7 m
Az épület belmagassága az emeleten: 2,7 m
A tornaterem belmagassága: 6 m
Az intézmény nettó fűtött területe: A N = 3342 m2
Az iskola fűtött épülettérfogata: Σ V = 9920 m3
A fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értékének
kiszámításához a felület/térfogat arány: ΣA/V = 0,6691

Az egyes határolószerkezetek hőátbocsátási tényezői:
Hőátbocsátási tényező Felület
• Régi ablakok: Urégiablak = 3,0 W/m2K 181 m2
• Új ablakok: Uújablak = 1,6 W/m2K 527,2 m2
• Ajtó: Uajtó = 1,8 W/m2K 52,5 m2
• Külső fal: Ukülsőfal = 1,19 W/m2K 706,7 m2
• Szigetelt külső fal: Ukülsőfal,szig = 0,33 W/m2K 140 m2
• Padlók: Upadló = 1,25 W/m2K 4760 m2
• Lapostető: Ulapostető = 3,49 W/m2K 2763 m2

3. Az épületek termográfiai vizsgálata

Az elemzés során a rendelkezésre álló TESTO 882 hőkamera segítségével készítettünk néhány felvételt az épületek homlokzatáról. Ahőképek nem nyújtanak ugyan segítséget a pontos energiafogyasztás meghatározásában, de mindenképpen hasznos információt szolgáltatnak a szerkezetek hőtechnikai állapotával kapcsolatban. A megfelelő minőségű hőképeket szélcsendben, nem napos és nem nedves időben kell készíteni. Biztosítani kell a belső terek egyenletes fűtését, és el kell kerülni a reflexiót is.
A készített felvételek alapján elmondhatjuk, hogy a homlokzatok hőtechnikai szempontból igen változatos képet mutatnak.
Az 1. ábra az általános iskola homlokzatának hőképét mutatja.A homlokzaton, amely a hőmérséklet szempontjából viszonylag egységes képet mutat, régi és új nyílászárók egyaránt megtalálhatók.

1. ábra. Az általános iskola homlokzata

A hőképen az 1. ábrán látható vonal mentén felvett hőmérsékletprofil jól mutatja, hogy az új nyílászárókon a külső hőmérséklet néhány fokkal alacsonyabb (2. ábra). Aszendvicsszerkezet belső felületi hőmérséklete 15–17 °C, ami 1,0 W/m2K körüli hőátbocsátási tényező értékre enged következtetni. A szendvicsszerkezet és az alap között viszont nagyobb a felületi hőmérsékletkülönbség. Jól látható, hogy az alapozás utólagos hőszigetelésével tekintélyes hőveszteség-csökkenést érhetnénk el (3. ábra).

2. ábra. Hőmérsékletprofil a felvett vonal mentén

3. ábra. Hőveszteségek az alapnál (általános iskola)

A középiskola esetében is készítettünk néhány felvételt a határolószerkezetekről. Ebben az esetben is azt tapasztaltuk, hogy a falszerkezet egységes képet mutat ugyan és jóval alacsonyabb felületi hőmérsékletek alakulnak ki, mint az általános iskola esetében, de az alapnál és a nyílászárók környékén óriási a hőveszteség (4. ábra).

4. ábra. A középiskola homlokzatának hőképe

4. Az épületek fajlagos hőveszteségtényezőjének a meghatározása

Az épületekre vonatkozó fajlagos hőveszteség-tényező értéke az alábbi összefüggéssel határozható meg [2], [3]:

A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény a két épületre az 5. ábrán látható [2], [3]. Ugyanitt szemléltetjük a két vizsgált épületre kapott fajlagos hőveszteség-tényező értékeket is.

5. ábra. A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke a két épületre

A középiskola esetében a fajlagos hőveszteségtényező értéke: qm = 0,183 [W/m3 K], az általános iskola épületére pedig qm = 0,699 [W/m3 K].

5. Összesített energetikai jellemző

A fajlagos hőveszteségtényező alapján meghatároztuk a két épület összesített energetikai jellemzőjét, figyelembe véve a meglévő fűtési, HMV-termelő, szellőzési és világítási rendszert. A gépészeti rendszerekről két jellemző képet a 6. és a 7. ábra mutat.

6. ábra. Az általános iskola kazánháza

7. ábra. A középiskola hőközpontja

Oktatási épületek esetében az összesített energetikai jellemző követelményértékét a 8. ábra alapján határozhatjuk meg [2], [3].
A két épületre vonatkozó adatokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Az általános iskola épülete:
Az épület felület/térfogat viszonya: 0,6691
A fajlagos hőveszteségtényező: 0,699 W/m3K
A fajlagos hőveszteségtényező súlyozott követelményértéke: 0,34 W/m3K
Az összesített energiamérleg: 466 800 kWh/a
Az összesített energetikai jellemző: 212,89 kWh/m2a
Az összesített energetikai jellemző súlyozott követelményértéke: 150,54 kWh/m2a
Az épület minősítése: E

8. ábra. Oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (a világítási energiaigényt is beleértve)

A középiskola épülete:
Az épület felület/térfogat viszonya: 0,432
A fajlagos hőveszteségtényező: 0,183 W/m3K
A fajlagos hőveszteségtényező súlyozott követelményértéke: 0,25 W/m3K
Az összesített energiamérleg: 196 700 kWh/a
Az összesített energetikai jellemző: 121,21 kWh/m2a
Az összesített energetikai jellemző súlyozott követelményértéke: 111,66 kWh/m2a
Az épület minősítése: D

6. Az épületekre, fűtési rendszerekre vonatkozó felújítási javaslatok

6.1. Általános iskola

Az épület hőszigetelése
Ha az épület a homlokzaton és a födémen 10 cm hőszigetelést kap, akkor az éves energiafelhasználás az általános iskolára vonatkozó előző táblázatban látható 466 800 kWh/a = 466,8MWh/a értékről 172,3MWh/a értékre csökken. A különbség: Efe – Efu = 466,8 MWh/a –172,3 MWh/a = 294,5 MWh/a
Az épület B kategóriába kerül. A beruházás megtérülési ideje 11,2 év.

Energetikai besorolás eredeti épület és új kazánok mellett
A régi kazánok helyett 2 db új, kondenzációs állókazán kerülne beépítésre, egyenként 220 kW névleges teljesítményű.
Az épület az E kategóriában marad, a beruházás megtérülési ideje 9,47 év.
Energetikai besorolás az épület felújítása után, új kazánok mellett:
Az épület A kategóriába kerül, a beruházás megtérülési ideje 11,4 év.

6.2. A középiskola épületére vonatkozó javaslatok

Eredeti épület és új kazánok
Számításaink szerint amegtérülési idő kb. 16,6 év. A megtérülés meglehetősen hosszú, mivel a primer energia beszerzése a jelenlegi áfa-törvényeknek köszönhetően közel azonos. A egtérülési idő tovább csökken, ha figyelembe vesszük a villamos energia költségét és a karbantartásimunkákat.Nemvettük figyelembe a gázvezeték kiépítésének költségét sem. Ezek figgyelembe vételével nem javasolt a távhőről való leválás.

Az épület hőszigetelésének javítása
Az épület szigeteletlen falszerkezetét 10 cm-es vastag expandált polisztirol hab hőszigeteléssel látjuk el. A beruházás megtérülési ideje kb. 16,3 év. A felújított épület B kategóriába kerül.

7. Összefoglalás

A két épület között a jelenlegi hőtechnikai/energetikai állapotban egy minőségi kategória van, azonban az általános iskola épülete energetikai szempontból óriási lehetőségeket rejt magában. E kategóriából úgy alakítható át A kategóriás épületté, hogy a beavatkozás költségei 11,4 év alatt megtérülnek (egyszerűsített megtérülési idő).
Az általános iskola esetében látható, hogy a meglévő rendszer felújítása során, ha primer energiahordozó nem változik (földgáz marad), akkor a javasolt hőtechnikai/energetikai beavatkozások költségei 10-12 év alatt megtérülnek.

A középiskola esetében viszont már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Egyrészt az épület már átesett egy felújításon, amely, bár hőtechnikai szempontból nem volt optimális, mindenképpen javított az eredeti állapoton. A hőtechnikai beavatkozás sem hoz ebben az esetben A kategóriát és a megtérülési idő is hosszabb. Ugyanakkor az épület jelenleg távhőre van kapcsolva és a hőközpontban is viszonylag jó állapotban lévő berendezések üzemelnek. Ennek megfelelően az energetikai minőség további javítását szolgáló intézkedések esetében a megtérülési idő hosszabb lesz. Egy meglévő rendszert teljesen új primer energiahordozóra átállítani a járulékos költségek miatt csak egyedileg megvizsgált és igazolt esetben szabad.

Oktatási épületekről lévén szó, nagyon fontos lenne a szükséges frisslevegő-mennyiség biztosítása kontrollált módon, gépi szellőztető berendezéssel és hővisszanyerővel.

Ennek építészeti akadályai meglévő épületek esetében jelentősek (engedélyeztetési, statikai problémák stb.) és ez nagymértékben megemelné a befektetési költségeket.

Napjainkban egyre többen készítenek energetikai tanúsítványokat épületek esetében, azonban a cikkből is kitűnik, hogy a megfelelő döntésekhez többre van szükség, mint pusztán a vonatkozó számítási eljárások ismeretére. Sok esetben nem állnak rendelkezésre a tervek, a beépített szerkezetek leírása és a beépített rendszerek elemei nem sorolhatók be egyetlen rendelkezésre álló táblázatba sem. Több esetben a tanúsítás alatt álló épület életében számos beavatkozás történt és ezek következményeit a tanúsítás során figyelembe kell venni. Az egyes felújítási javaslatok megtételekor gazdaságossági kérdéseket is elemezni kell ahhoz, hogy ezek a javaslatok hasznosak legyenek a megrendelő számára.

Jelenleg nincs jogi következménye annak, ha az épületek nem rendelkeznek energetikai minőségtanúsítvánnyal, ezért ezt kevesen készíttetik el.Amegfelelő szakember megválasztása lehet az egyik feltétele annak, hogy a megrendelő hasznos információkhoz jusson és ne csak kényszerű előírásnak tekintse a tanúsítást.

Angol bevezető:

Nowadays the energy saving in the building sector is one of the main research directions in European countries. Since 2006 there is a calculation method developed to determine the energy class of buildings. Unfortunately people do not realize the importance of the energy certificate. It is of high importance to know the thermal quality of building envelope, energy efficiency of boilers, heating, cooling and air conditioning systems. In this paper the energy analysis of two educational buildings is presented.Ashort presentation of energy saving solutions is done and the payback time calculated. The owners should choose carefully the specialist in order to get useful information about the energy quality of their houses.

Felhasznált szakirodalom
1. 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.
2. 7/2006 TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.
3. Zöld A., Baumann M., Csoknyai T., Kalmár F., Magyar Z., Majoros A., Osztroluczki M., Szalay Zs.: Épületenergetika, PTE Pollack Mihály Műszaki Kar, BORNUS 2009 Kft. (ISBN 978-963-72-98-31-8).
4. Kalmár F.: Energiafelhasználás csökkentése lakóépületekben, Debreceni Egyetem, 2009, 125 oldal (ISBN 978-963-473-288-4)
5. Kalmár F.: Energy conscious heating, Akadémiai Kiadó, 2011, 142 oldal (ISBN: 978 963 05 9058 7)
6. Csáki I., Kalmár F.: Analysis of geothermal energy utilization in Létavértes, Journal of Sustainable Energy, Vol. 2, No. 4, 2011 (ISSN 2067-5534)
7. Kalmár F. Csáki I.: Középületek energetikai vizsgálata Létavértesen, 16th Building Services, Mechanical and Building Industry days, Debrecen, 2010, p. 168-180 (ISBN: 978-963-473-421-5)
8. Kalmár F., Kalmár T., Csáki I.: Lakóépületek energetikai tanúsítása egyszerűsített és részletes módszerrel, ÉPKO XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, Csíksomlyó, 2011. június 2-5., p. 201-209 (ISSN: 1843-2123) Magyar Épületgépészet,

Magyar Épületgépészet LXI. évfolyam, 2012/5. szám

Bodó Béla: Oktatási épületek energetikai vizsgálata

Dr. Csoknyai Tamás PhD: Megújuló energiákkal ellátott épület energetikai tanúsítása – mintapélda

Halász István: Az energetikai tanúsítás jelenlegi helyzete, jövõbeli lehetõségei

Koczka Péter: Napelemes rendszerek termográfiás vizsgálata

Debreczeni Michael: A megújuló energiákra való azonnali áttérés nem jelent terhet, hanem a legjobban egfogható szociális és gazdasági jövõ reménye

Ifj. Szanyó Árpád: Iker-forgódobos hõvisszanyerõ rendszer – optimális megoldás a klímagerendák komfortos és energiahatékony üzemeltetéséhez

Csengeri László: TROX – NETCOM AS-I Komplett tûzvédelmi felügyeleti rendszer

Kónya Tamás: Indirekt fûtésû használati melegvíztárolók méretezése 2. rész

Aranyosi Miklós: Melegvíz-készítés beépített tárolós, illetve külsõ tárolóval szerelt gázkészülékek esetén

Branyiczki Csaba: Új technológiák a szennyvíz átemelésben

Dr. Szánthó Zoltán: Épületgépész szakmai nap a BME-n

http://www.epgeponline.hu/

Ez a dokumentum eddig 87 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.