Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A Magyar Mérnöki Kamarában megalakul a Tűzvédelmi Tagozat
Frissítve: 2011. november 10.
Ez a dokumentum eddig 98 látogatónak tetszett  
A 2011. évi CXXVIII. törvény módosította a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt. A módosítás szerint a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a jelenleg meglevő szakmai tagozatai mellett tűzvédelmi tagozatot is létrehoz. A tagozat megalapításával kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtásáról döntött a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az október 12-ei ülésén.

A hír tulajdonképpen csak ennyi, de hátterének megértéséhez szeretném összefoglalni az előzményeket.

1996 óta él a Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. tv.), mely a 21. §-ában már a kezdetek óta tervfajtától függetlenül írja elő a tűzvédelemmel kapcsolatos tervfejezet készítésének követelményét. A törvény e kötelezettség teljesítését a felelős tervező felelősségébe utalta.

A tűzvédelem önálló szakmává válásának folyamatával már a Tűzvédelmi törvény megjelenését jóval megelőzően is egyre erősödött az a tendencia, hogy az egész tervért generál felelősséget viselő építészek tűzvédelmi szakembereket vontak be a tervek készítésébe. Eleinte csak úgy, hogy bejártak a szakhatósághoz és ott konzultáció címszó alatt megterveztették a lényeget, majd úgy, hogy velük készíttették el a tervfejezetet. A tervfejezet aláírását kezdetben az építész végezte el. Aztán az építészek egy része kezdte kényelmetlenül érezni magát, hogy miért kelljen neki teljes felelősséget vállalnia más munkájáért. Sajnálatos velejárója volt ennek a folyamatnak, egyrészt a terveket ténylegesen készítők felelősségének hiánya. Másrészt a hatósági szemléletből fakadóan a mérnöki számításokkal igazolt adott építmény sajátosságaira kidolgozott megoldások helyett, a jogszabályi előírások ütköztetésével készített „jogászkodó” tervek.

A helyzet megváltoztatása iránti törekvés egybecsengett a tűzvédelmi tervezést végzők azon törekvésével, melyet a szakma megtisztulásának szándéka vezérelt, hogy a tűzvédelmi tervezést végző személyek adják a nevüket munkájukhoz, s ezzel vállalják is a felelősséget produktumukért. Így született meg 2008-ban az OTSZ azon előírása (a 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. 5. rész I/1 fejezet 2. pontja), mely kimondta, hogy a tűzvédelmi tervezés szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A szakértelem igazolása egy országos hatáskörű hatóság vizsgáztatásán alapuló szakértői szinthez lett meghatározott esetekben kötve. E megoldás már legalább a komolyabb tervek esetében elmozdulást jelentett a rend irányába. Ugyanakkor a felelősség kérdését még nem oldotta meg, hiszen a szakértő bevonása mellett az építész felelőssége még mindig változatlan maradt. A közelmúltban elfogadott Tűzvédelmi törvény módosítása által létrejött szabályozás jelentheti a hosszú távú megoldást a felelősség kérdésében. Az 1996. évi XXXI. tv. 2012. január 1-től hatályos szövege előírja, hogy az építészeti-műszaki dokumentáció részét képező tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készíthet, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (tűzvédelmi tervezői jogosultság). A törvény meghatározza azt, is hogy kik, milyen feltételekkel vehetők névjegyzékbe, így a tűzvédelmi tervezésre is ugyan azok a szabályok vonatkozhatnak, mint bármely más tervezőre. A törvény alapján már készül a tűzvédelmi tervezési tevékenységet szabályozó kormány rendelet.

A tervezésben közreműködő mérnököktől gyakran elhangzó kérdés, hogy mennyiben tekinthető a tűzvédelem önálló szakmának? Ítéljék meg Önök, hogy mennyiben az! Egy épület tervezése az építész összefogásával, irányításával egy team feladatát képezi. Egy csapatot kell alkotni a gépésznek, villamos mérnöknek, stb. (elnézést kérek a kihagyott szakmáktól), hogy mindaz a jövendőbeli használók igényei szerint tudjon megvalósulni, amit az építész megálmodott. A szakágak nélkül az építész önmaga nem lenne képes egy teljes épület tervét elkészíteni, mint ahogy a szakági tervezők sem képesek önmagukban egy épületet kialakítani. Az építtető által szolgáltatott, illetve az egymásnak átadott információkból teremtődik meg az egyes részeket tervezőknek a tervezéshez szükséges kiindulási alapja, s a tervek összességéből áll össze az egész épület dokumentációja. S mit tud ehhez hozzátenni a tűzvédelmi tervező? Bár a tűzvédelmi mérnök-képzés során az egyes rendszerek tervezését is tanítják, a nagyobb épületeknél a tűzvédelmi tervező csak az alrendszerek tervezéséhez szükséges paramétereket adja meg a többi szakági tervezőnek. A tűzvédelmi tervezőnek a paraméterek megállapításához előzetesen fel kell állítania egy koncepciót, mellyel optimalizálni tudja az adott épületre a tűzvédelmi szintet. S a koncepció felállítása, majd építtetővel, építésszel, szakágakkal, hatóságokkal való egyeztetését követően állhat neki a többiek részére tervezési bemeneti adatnak tekinthető paraméterek – tűzvédelmi követelmények – megállapításának.

Nem akarom misztifikálni a tűzvédelmi tervezést. Valójában minden szakma tanul a szakmájához kapcsolódóan tűzvédelmi ismereteket. De két dolgot nem tanulnak. Az egyik maga a tűz. Nem tanulták, hogyan keletkezik, fejlődik, s nem utolsó sorban hogyan lehet leküzdeni a tüzet. Csak kevesen tanulták, hogy a tűz milyen változásokat okoz az épületek alkotó részeiben. A másik, amit nem tanultak, hogy az egyes rendszerek hogyan tudják befolyásolni egy tűz lezajlását, milyen hatással vannak más rendszerekre. Az építészek természetesen megtanulták, hogy milyen hatása lehet az épületszerkezetekre a tűznek, de azt már nem feltétlenül ismerik, hogy az épületszerkezet milyen hatással van a tűzre. S ugyanezt elmondhatjuk a villamossági, a gépészeti, stb. rendszerekről is. S azt sem tanulta a tűzvédelmi mérnökön, tűzvédelmi szakmérnökön kívül egyik szakma sem, hogy ezek a rendszerek egymásra hatásukban mit fognak jelenteni egy-egy tűzeset alakulásában.Ez is egy szakma, melyet meg lehet tanulni. Több építészt, gépészt és egyéb végzettségű mérnököt ismerek, akik önképzéssel elismerhető szintű „tűzvédelmissé” képezték magukat. Szándékaink szerint egy tanfolyamot követő vizsgával jogosulttá válhatnak ők is az építészeti tűzvédelmi tervezésre. De ennek feltételeinek, rendszerének kidolgozásaés a jogalkotókkal való elfogadtatása még folyamatban van.

A Magyar Mérnöki Kamarában a Tűzvédelmi tagozat megalapítását segítette elő az a tény is, hogy a gépészeti és az elektrotechnikai tagozatokból a 2006-os rendeletváltozások eredményeként kikerültek azok a korábban korlátozott – csak a beépített tűzjelző-, illetve tűzoltó berendezésekre vonatkozó – tervezői jogosultságot kapott kollégák, akik nem rendelkeztek gépész, illetve villamos mérnöki végzettséggel. A megszerzett jogaik elvesztése sokuk megélhetését veszélyezteti, pedig a szakmagyakorláshoz elengedhetetlenül megszerzett mérnöki és tűzvédelmi szakmai végzettségen túl a gyakorlatban is bizonyították alkalmasságukat.

E személyek helyzete rendeződik a tűzvédelmi tagozat megalakulásával, hiszen a tagozat nem csak az építészeti tűzvédelmi tervezőket kívánja felölelni, hanem szakmai érdekeltségi körébe tartozik a tervezett ügyrend szerint:
„Építmény (építmény, építményrész, építmény együttes), külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési, használatba vételi) engedélyezéséhez és műszaki megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges tűzvédelmi tervezői, szakértői tevékenység. Beleértve különösen az építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó, valamint e koncepció érvényre juttatásához szükséges elemek, szerkezetek, berendezések, valamint műszaki megoldások tűzvédelmi tervezését, illetve ezzel kapcsolatban a szaktervezőkkel való kapcsolattartás, együttműködés, adatszolgáltatás révén a tevékenységek tűzvédelmi jellegű összehangolását, továbbá a beépített tűzvédelmi berendezések és azok részeinek tervezését.

A felsorolt szakterületek feladatainaktervezése, szakértése, tervellenőrzése, valamint a felsorolt szakterületek mérnöki tevékenységei: beruházás, felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, építés-kivitelezés, létesítményüzemeltetés, építési-, illetve építőipari tűzvédelmi kutatás, fejlesztés, tűzvédelmi mérnöki tevékenységek oktatása, továbbá megvalósult építmények, beépített tűzvédelmi berendezések szakterülethez igazodó minőség ellenőrzése, felülvizsgálata.”

A Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya szerint a tagozat megalakulásához alakuló ülést kell tartani, melyen a megjelenő kamarai tagok a tagozat ügyrendjének elfogadásával és a tagozat vezetőségének megválasztásával hozzák létre a tagozatot. A Tűzvédelmi Tagozat alakuló ülése 2011. december 9-én délután lesz a Magyar Mérnöki Kamara Budapest,IX. ker. Angyal utca 1-3. szám alatti székházában. Az alakuló ülésen részt venni szándékozó kamarai tagok résztvételi szándékukat a lengyelfi@lengyo.hu email címre küldött nevüket, kamarai nyilvántartási számukat és elérhetőségüket tartalmazó üzenettel jelezzék. Így értesítést tudunk küldeni az alakuló ülés pontos időpontjáról, napirendjéről és el tudjuk küldeni az elfogadásra előterjesztendő anyagokat.

2011. október 26.

Lengyelfi László
az MMK Tűzvédelmi Tagozat megalapításával megbízott bizottság vezetője

Ez a dokumentum eddig 98 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.