Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Közlemény az új OTSZ villámvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban
Frissítve: 2011. október 05.
Ez a dokumentum eddig 143 látogatónak tetszett  
Szeptember 6-án a Magyar Közlönyben megjelent az új OTSZ, a 28/2011. (IX. 6.) BM Rendelet. A hosszas vajúdás (majd 3 év) után megszületett OTSZ a hatálybalépésig rendkívül rövid átmeneti időt hagyott: előírásai október 6-ától kötelezőek.

Az új OTSZ az érvényes, az európai szabvánnyal azonos villámvédelmi szabványra támaszkodik, (pillanatnyilag az MSZ EN 62305 2006-os első, illetve 2011-es második (angol nyelvű) kiadása), illetve azon túlmenően is tartalmaz a Rendelettel kapcsolatos előírásokat. A korábbi OTSZ villámvédelmi előírásai a régi magyar szabványon alapultak.

A jogszabály – tekintettel az érvényes szabvány módszereinek szokatlan voltára,  bonyolultságára és  terjedelmére - a tervezőkre, műszaki ellenőrökre és  felelős műszaki vezetőkre vonatkozóan feltételeket   fogalmaz meg a 225. §-ban: 
A norma (új szabvány ill OTSZ-ben foglaltak) szerinti villámvédelmi berendezésekkel kapcsolatos tevékenységet az végezheti, aki

„az érvényes vonatkozó mûszaki követelményen alapuló, a Magyar  Elektrotechnikai  Egyesülettel   és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette”.

A felülvizsgálókra vonatkozó követelmény a  226 § szerint „(3) Az e jogszabály szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi
munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem idõszakos felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik, és a vonatkozó mûszaki követelményen anyagából az MEE-vel és az OKF-fel egyeztetett, MMK ELT-nél akkreditált villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült és eredményes vizsgát tett.

A tanfolyam, illetve a vizsga akkreditálásának feladatát, illetve kötelezettségét a Rendelet az MMK
Elektrotechnikai Tagozatának adja azzal, hogy ezt egyeztetnie kell az OKF-fel és a MEE-vel.

Az Elekrotechnikai Tagozat ezt a feladatot a következő három alapvető szempont figyelembe vételével kívánja elvégezni:

1./ Meg kell felelni a jogszabály által előírtaknak.

2./ A lehető legnagyobb mértékben szem előtt kell tartani a kamarai tagok érdekeit, teherbíró képességét, jól használható gyakorlati segítséget adva a tevékenység végzéséhez.

3./ A vizsga és  tanfolyami rendszer, annak akkreditációja  úgy legyen kialakítva, hogy a kívánatos szakmai színvonalnak eleget tegyen,  és lehetőséget biztosítson  minden, a követelményeknek eleget tevő előadónak és tanfolyamszervezőnek

A Elektrotechnikai Tagozatban az akkreditációs rendszer kidolgozása jelenleg  folyamatban van. Az akkreditációs eljárások megindításához  nélkülözhetetlen, egyeztetett  akkreditációs követelményrendszer és ügyrend kimunkálásához a jogszabály változásoknál rendszeresen alkalmazott  90 napos  türelmi idő  elegendő időkeretet adott volna. Jelenleg sem a rendeletben előírt akkreditációval rendelkező tanfolyam, sem vizsgalehetőség nem áll rendelkezésre.
A Magyar Mérnöki Kamara elnökségi határozattal fogja a kérdést rendezni, az akkreditált tanfolyamok és a vizsgáztatás beindításáig a kérelmező tervezők részére a vizsgakötelezettség teljesítésének 2012. április 30-ig történő előírása mellett a tervezési tevékenységet lehetővé teszi. A korábban szervezett, az MSZ-EN 62305 szabványra vonatkozó tanfolyamok vizsgáinak és a folyamatban levő tanfolyamok elismerésével kapcsolatban később adunk tájékoztatást.
 
Az akkreditációs eljárás megindulásáról Az MMK és a MEE honlapján, a Mérnök Újságban, az MMK és a Tagozat hírlevelén adunk  majd tájékoztatást.

A villámvédelem területén működő kollégák munkáját segítendő a tagozat további lépéseket kíván tenni   a  megfelelő mennyiségű képzési  lehetőség biztosítása érdekében. Ennek érdekében előképzést kívánunk indítani a leendő oktatók részére és pályázatot kívánunk kiírni a felnőttoktatási intézmények részére a villámvédelmi tanfolyamok megrendezésére -  központilag meghatározott tartalommal és vizsgaanyaggal.

Az Elektrotechnikai Tagozat  a továbbiakban a tanfolyami vizsgák előtt konzultációs lehetőségeket is kíván biztosítani a vizsgázók részére.

A jogszabály villámvédelmi követelményeinek  értelmezése  kapcsán a tudomásunkra jutott  számos félreértelmezés okán a következőkre hívjuk fel a  figyelmet:

1. A OTSZ  219§-a tartalmazza, hogy milyen esetben KELL a norma szerinti (azaz  az  MSZ EN 62305 szerinti ) villámvédelmet létesíteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a villámhárító berendezés felújítása (az esetek túlnyomó többségében) még  a korábbi előírások alapján,  a vizsga letétele nélkül végezhetők. 

2. Az engedélyezési tervben a villámvédelemről szóló részben NEM szükséges (mert nem lehetséges) a villámvédelem fokozatát feltüntetni . Helyette azt kell szerepeltetni, hogy a villámvédelmi rendszer létesítéséről a kiviteli tervben intézkednek a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben és módon. E nyilatkozat megtételéhez nem szükséges a kiegészítő vizsga. Azoknak a tervező kollégáknak akik nem kívánnak  (új objektumra) villámvédelmi rendszert tervezni – NEM szükséges a vizsgát letenni.

3. Azok a felülvizsgálók, akik nem kívánnak  új létesítmények villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatával foglalkozni, szintén nem szükséges a tanfolyam elvégzése és  a vizsga letétele. A régebben létesített ill. a  2011 okt. 6-át megelőzően elfogadott  engedélyezési tervek alapján készült, a 9/2008 szerinti  villámvédelmi berendezések felülvizsgálatához NEM szükséges  a vizsga letétele.

4. A Rendelet hatályba lépése (2011.10.06.) előtt kiadott építési engedélyek alapján készítendő kiviteli tervekben a villámvédelmi berendezés terveinek az engedélyben megjelölt, akkor érvényes jogszabálynak kell megfelelnie, ez számos folyamatban lévő kiviteli tervezésre érvényes.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Kun Gábor
Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozat
elnök

Ez a dokumentum eddig 143 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Sz.L.Erika2011. október 07 - 05:06:46
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara támogatja az Elektrotechnikai Szakcsoportját a helyi tanfolyam megrendezésében.Javasolom ezt a többi megyéknek is!
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Szilágyi Miklós2011. október 09 - 16:11:49
Amikor a nyúl viszi a puskát, de mindenki úgy tesz, mint ha vadász vinné....
Bevallom érdeklődéssel olvastam az "új" OTSZ-t,mely rögtön sutba dobta az éppen, hogy megismert "régit" . Érdeklődésem megrökönyödésre váltott, mely a Mérnökkamara, a Szabályzat egyes, a szakmagyakorlókat alapjaiban érintő rendelkezéseire történő reagálását olvasva csak erősödött, mondhatnám: kiverte a biztosítékot.
Számomra a kérdés teljesen nyilvánvaló: vagy senki nem érti (nem tételezem fel), vagy a szolgalelküségnek nincs határa?
Miről is van szó? Egy miniszteri (BM) rendelet a szakmagyakorlók bizonyos körére a szakmagykorlás folytatásának feltételéül (jelenleg nem létező) tanfolyamost és erdményes záróvizsga letételét írja elő,de a jogszabály, így e rendelkezése is, 2011. október 6.-tól hatályos.
Most lépjük vissza egy kicsit időben 2006.-ig.
Egyrészt kiadásra került egy jogszabály, nevezetesen a 104/2006. (IV.28.) Korm rendelet, mely 1. sz melléklete 3. pontja "Építmények villamsmérnöki tervezés szakterület (betüjele: V)" részletesen szabályozza az e jogosultsággal végezhető tevékenységeket, benne a villámvédelmet is, másrészt megszünt a jogosultságos "örökös" jellege, a továbbiakban ez feltételekhez kötött, melyek gerince a folyamatos (tovább)képzés, tanulás, mindezeket ugyancsak kormányrendelet szintű jogszabály, nevezetesen a 103/2006. (IV.28.) Korm. rend. szabályozza.
Kérdéseim:
Mióta ír felül egy alacsonyabb szintű (miniszteri) jogszabályi rendelkezés egy magasabb (korm. rendelet) szintű jogszabályi rendelkezést?
A jogszabály előkészítése során történt-e egyeztetés a BM és a Mérnökkamara között, ha igen a Mérnökkamara álláspontja, véleményezése mit tartalmazott?
A Mérnökkamara miért a közreadott módon, (nézetem szerint szolgalelkűként) reagált a jogszabályi hiearchiát figyelmen kívül hagyó jogszabályi rendelkezésekre? (Csak félve gondolok a kisebbik rosszra: ebben csak egy (tanfolyam, vizsgáztatás) anyagi lehetőséget láttak...)
Ha ne adj Isten, mégis maradna ez a eszement rendelkezés, és Mérnökkamara hozzáállása, miként fogják kezelni és nyilvántartani a vizsgázott és nem vizsgázott szakmagyakorlókat az amúgy is áttekinthetetlen jogosultsági kód-dzsungelben?
Úgy vélem, hogy tagként, szakmagyakorlóként elvárhatom, hogy ne csak írjanak és beszéljenek az érdekvédelemről, hanem ezt a gyakorlatban, az életben is reprezentálják.
Ezzel a hozzászólással 7 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.