Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Szabványok
Frissítve: 2011. július 12.
Ez a dokumentum eddig 99 látogatónak tetszett  
Cikkünkben két dokumentumot találhatnak olvasóink: az MMK Szabványügyi Bizottságának 2010-es jelentését, illetve Scharle Péter beszámolóját a Szabványügyi Testület közgyűléséről.

MMK Szabványügyi Bizottság

A kamarai szabványügyi tevékenység átláthatóbbá, egyes területeken rendezettebbé, néhány vonatkozásban eredményesebbé is vált. Jelentős előrelépés várható például attól a tagozati szinten kibontakozó munkától, amely a tervezési szabványok és a termékszabványok több szakterületen megállapítható (EU-szinten is fennálló) összehangolatlanságának felszámolását célozza. A tagozatok mindegyikének van szabványügyi referense, aki az elnököt a szakmai érintettség és érdek sajátosságainak megfelelően támogatja, és folyamatosan együttműködik a Szabványügyi Bizottsággal.

Szélesedik a tagozatok által az MSZT Műszaki Bizottságaiba és Csoportjaiba delegált kamarai képviselők köre. Öt területi kamara tagként csatlakozott a Magyar Szabványügyi Testülethez, közülük három (Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok) delegáltakat is küldött az MSZT munkabizottságaiba és – csoportjaiba. A delegáltak neve és a Műszaki Bizottságok listája elérhető a központi honlapon is.

Napirenden lévő feladat a területi és az országos kamarai képviselet összehangolása. A szakmai tagozatok referensei számára a SZB ajánlást készít a delegáltak tevékenységének szervezéséhez, ez kiterjedhet a területi delegáltakkal történő együttműködés mikéntjére is. Készülőben van egy kisokos, amely a tagság szabványügyi tájékozottságának javulásához kérdések-válaszok formában járulhat hozzá.

Az MSZT által 2011. március 1-től indított on-line hozzáférhetőségi rendszer egyelőre nincs tekintettel a felhasználói kör inhomogenitására, és fontos használati igények kielégítésére nem tud vállalkozni, de megkönnyíti a szabványok létezésére, hozzáférhetőségére és tartalmára vonatkozó tájékozódást, kiterjed
- az érvényben lévő szabványok jegyzékére,
- a szabványok változásainak naprakész követésére,
- az elektronikus olvashatóságra,
- a szabványügyi (közlöny-jellegű) tájékoztatás könnyű hozzáférhetőségére.

Kifogásolható, de tartalmat tekintve korrekt az olvashatóság technikai megoldása, és ésszerű érvek miatt az ICS (International Classification System) használata sem kárhoztatható. A díjszint magas (a vártnál kevesebben jelentkeztek be a használatra), távol vagyunk még az ideális állapot – saját számítógépen korlátlan hozzáférés szakmai specifikációhoz elfogadható áron – elérésétől, de létrejöttek olyan lehetőségek, amelyek a szabványhasználat kultúrájának hosszabb távú fejlődését segítik:
- a területi kamarák előfizethetik az online hozzáférést, olyan saját számítógépes munkaállásról, amelyet tagjaik számára is elérhetővé tesznek;
- a rendszer előfizetői közé lépett közkönyvtárak, információ-szolgáltatók meghirdetik a kamara tagsága számára is elérhető, alkalomszerű használat lehetőségét.

A kamara testületeiben folytatódó munka legfontosabb rövid- és középtávú céljai:
- a szakmai szabvány-alkönyvtárak tartalomjegyzékének kialakítása tagozati szinten,
- a fordítási igényekre vonatkozó prioritási lista összeállítása, frissítése,
- a felismert jogszabályi ellentmondások listázása, kiküszöbölésükre vonatkozó javaslatok összeállítása,
- a szabványhasználat gyakorlatát támogató, szerzői-jogi szempontból kifogásolhatatlan kamarai kiadványok gyarapítása,
- az on-line rendszerének továbbfejlesztésére vonatkozó kamarai javaslatok megalapozása (az Etikai-fegyelmi Kódex kiegészítése, a fizetőkész használati igény pontosabb felmérése stb.).

A kamara szabványügyi tevékenysége elérte azt az intenzitást, amely már nem tartható fenn a tagozatok tagságának rendszeres közre- és együttműködése nélkül. Emellett a referensi feladatok ellátása (tagozatuk méretétől és „szabványhasználati kitettségétől” függően) havi 2-12 órás, az MSZT-delegáltaké évente 10-30 órás elfoglaltsággal jár, dologi költségek is felmerülnek. A tennivalók elvégzésének eddigi, szerény és alkalomszerű tiszteletdíjakkal történő elismeréséhez képest nagyságrendi többletigényt támaszt a rendszeres és szakszerű munka. „Társadalmi” ellátására vonatkozó illúziókat lehet, de nem érdemes táplálni. A Szabványügyi Bizottság becslése szerint évente 12-15 millió Ft előirányzat hiányában (amely egészen biztosan nem „csoportosítható át” a jelenlegi keretek rovására) nincs esély a tervezett tevékenység tartalmas és színvonalas ellátására. Küldöttgyűlési döntés tárgya lehet az ezzel összefüggő állásfoglalás.

Az MMK Szabványügyi Bizottság munkájában részt vevő kollégák:
Az SZB elnöke Dr. Scharle Péter, a tagok Sipos László, Vígh László Gergely, Dr. Dalmy Dénes, Kása László, Dr. Liska András.


Emlékeztető a Magyar Szabványügyi Testület 2011. évi közgyűléséről

A közgyűlésre az MSZT székházában 2011. május 18-án került sor, 46 tagszervezet képviseleti joggal rendelkező delegáltja jelent meg. A napirenden a 2010. évi tevékenységről szóló beszámoló, a 2010. évi mérleg és eredménykimutatás, a 2011. évi pénzügyi terv főbb előirányzatai és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. évi munkatervének jóváhagyása szerepelt.

Az ülésanyagokat az MMK időben megkapta, azokra vonatkozó vélemény (1. melléklet) készült, ennek alapján alelnöki értekezlet határozott a képviselendő álláspontról (2. melléklet). Az MSZT-tag területi mérnöki kamarák (Békés MMK, Hajdú-Bihar MMK, Jász-Nagykun-Szolnok MMK, Szabolcs-Szatmár MMK) közül a jász-nagykun-szolnoki szervezet képviselőjeként Virág Lajos vett részt a közgyűlésen, vele az ülést megelőzően lehetőség nyílt véleményegyezetésre is.

A megjelentek a beszámolót, valamint a mérleget és eredménykimutatást egyhangúlag jóváhagyták. A jelenlegi helyzettel, gondokkal és lehetőségekkel, valamint a 2011. évi tervekkel foglalkozó hozzászólásokban az alábbi vélemények hangzottak el.
 - Az állami szerepvállalás csökken. A magyar nyelven megjelenő nemzeti szabványok arányának romlása ezért fájdalmas, de rövid távon nem megfordítható folyamat. Azokon a szakterületeken elfogadhatóbb a helyzet, ahol erős piaci helyzetű vállalatok, vállalatcsoportok  finanszírozzák a szabványfordítást és fejlesztést.
 - A forráshiányos, esetenként jogalkotói szinten is szakszerűtlen működés nem csak a szakmai munkát nehezíti, de a közigazgatási és jogi környezetben is (fogalomértelmezési, szóhasználati, eljárásrendi) zavarokat okoz. Szükség lenne olyan fórum megteremtésére, amelyen a bíróságok és a jogalkotók is megjelennek.
 - A szabványhasználat bírósági megítélésnek gyakorlata tájékozatlanságot is tükröz – kevesen ismerik fel és el a kikényszerítés tévhitével szemben az önkéntes szabványhasználat költségcsökkentő hatásának jelentőségét.
 - A szabványok széles körében csökkenti a hazai költségvállalási készséget a nemzetközi vállalkozások tartózkodása – ezek a hazai székhelyükön tett hozzájárulásukkal tekintik teljesítettnek méltányos kötelezettségeiket.
 - Egyes akkreditációs eljárások nem átláthatóak és indokolatlan, ismételt követelményeket támasztanak a vállalati körben.

Az MSZT tisztségviselői által adott válaszokból, magyarázatokból kitűnt, hogy 
 - a testület maga is fontos prioritásnak tekinti a magyar nyelvre fordítást. Évente félszáznál több megkereséssel folyamodik kormányzati forrásokért, sikertelenül. A beadványok többsége válasz nélkül marad, a válaszok pedig elutasítóak. A lemaradás következményeiről szóló hatástanulmány hatása nem éri el az ingerküszöböt. A Széchenyi Terv sem vesz tudomást a szabványügyről.
 - Nincsenek olyan pályázatok, amelyekben az MSZT eséllyel indulhatna – a testület kész arra, hogy más szervezetekkel közösen pályázzon befogadásra nyitottabb alkalmak megjelenése esetén.
 - Az on-line rendszerre eddig mintegy félezer előfizető jelentkezett, vannak fogékony területek, de az érdeklődés a reméltnél és az igényfelmérés idején valószínűsítettnél alacsonyabb (az éves díjbevétel 20 MFt körüli összeg). A jogalkotók díjtalan hozzáférést kapnak, de még így is előfordulnak jogalkotói tévedések, szabványügyi fogalomértelmezési hibák és zavarok.
 - Az on-line könyvtár szakmai tagolása érthető, de az MSZT által nem vállalható karbantartási és kiválasztási felelősséget feltételező igény. 
 - Az MSZT meghirdette a létező nyersfordítások befogadását és alacsony önköltség-szinten történő szabvánnyá fejlesztését – a közeli hónapokban kiderül, hogy a szabványhasználók élnek-e ezzel a lehetőséggel.

Az MMK képviseletében felszólalva
- javasoltam, hogy az MSZT tájékoztassa tagjait sikertelen forrásszerzési kísérleteiről, amelyek ismeretében a szakmai szervezetek a kormányzati látogatások alkalmával konkrét elutasításokra hivatkozva vethetik fel a szabványüggyel összefüggő igényeiket, ezzel szélesebb támogatást adva az MSZT kormányzati forráskereső lépéseihez;
- felhívtam a figyelmet arra, hogy fordítási igények differenciáltabb kezelés indokolt, mert a szabványok szerepe más a versenyszférában, mint a közjavak (kitüntetetten a közhasznú infrastruktúra) körében, ez a különbség a vállalati finanszírozás lehetőségére is kiterjed, felismerését és figyelembe vételét kormányzati szinten is szorgalmazni kell;
- jeleztem, hogy az on-line rendszer használatának továbbfejlesztését az MMK napirenden tartandó kérdésnek tekinti;
- bejelentettem, hogy a 2011. évi pénzügyi terv elfogadását az MMK a közvetlen szabványfordítási és fejlesztési kiadások feltüntetésének hiánya miatt nem fogja támogatni;

A hozzászólások összességükben tükrözték azt a belátást, amely szerint az MSZT lehetőségeit (és ezzel a hazai szabványügyekben esedékes, költségigényt támasztó lépéseket) elsősorban a kormányzati források szűkössége korlátozza, és javulás legfeljebb középtávon várható. Ez a hangulat tükröződött abban, hogy a 2011. évi pénzügyi terv főbb előirányzatainak tervét a közgyűlés egyetlen ellenszavazattal (MMK) fogadta el (a.PEB 2011. évi munkatervét pedig ismét egyhangúan).

Budapest, 2011. május 23.

Dr.Scharle Péter
elnök, MMK SzB

Ez a dokumentum eddig 99 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.