Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A háztartási méretű kiserőműi rendszerek kisfeszültségű közcélú hálózatra történő csatlakozási lehetőségéről
Frissítve: 2011. március 07.
Szerző: dr. Kovács Norbert ügyvédjelölt [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 142 látogatónak tetszett  
A folyamatosan növekvő energiaárak hatására egyre több ember fejében megfordul a gondolat: hogyan tudna spórolni, hogyan lenne lehetséges – akár nemzetgazdasági, akár egyéni szinten – csökkenteni energiafüggőségét. Az alábbiakban közölt megoldás az egyik módja lehet annak, hogy egy közgazdaságtani értelemben is jó üzletnek minősülő befektetés keretében, akár mint önkormányzat, akár magánszemélyként vagy gazdasági társaságként gátat szabjunk az egyre dráguló energiaáraknak.

Az erőművek létesítésének jogszabályi alapjait – egyebek mellett - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) és annak végrehajtási rendelete, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) fekteti le. A Vet. egyik legfontosabb fejezete a villamosenergia-termelés szabályozásával foglalkozik, melynek ér-telmében a 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy saját üzleti kockázatára bárki létesíthet új termelő kapacitást a Vet.-ben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

A 0,5 MW-nál kisebb teljesítőképességű kiserőművek létesítéséhez, illetve üzemeltetéséhez a törvény szerint nem kell engedélyt kérni a Magyar Energia Hivataltól. Tekintettel ezen nem elhanyagolható mértékű könnyebbségre, az alábbiak során az e kategóriába tartozó, a háztartási méretű kiserőműi rendszerek – elsősorban nap- és szélerőmű - kisfeszültségű közcélú hálózatra történő csatlakozási lehetőségét, a csatlakozás konkrét menetét tekintjük át.

A Vhr. 4. §-a kimondja, hogy a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni, ellenben a csatlakozás tényleges intézését, fizikai kivitelezését az adott csatlakozási ponton működő elosztó hálózati engedélyessel kell intézni (a továbbiakban: Elosztó). Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, - vagy a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a Vet 3. § 24. pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett -, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet. Fontos, hogy háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kVA mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni.

A csatlakozási eljárás menete

Az eljárás azzal indul, hogy a felhasználó a háztartási kiserőmű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló Elosztót. Ezt követően az Elosztó tájékoztató levelet küld - a megadott adatok alapján. A tájékoztató levélben foglaltak szerint egy egyszerű csatlakozási dokumentációt kell összeállítani, majd azt vissza kell küldeni az Elosztónak jóváhagyásra. A nevezett dokumentáció tartalmazza – a termelő személyére és a termelés helyszínére vonatkozó adatokon túlmenően többek között – a helyszínrajzot, egyvonalas villamos sémát, illetőleg a telepítendő rendszer leírását. A jóváhagyott dokumentáció birtokában köthetők meg az Elosztóval - amennyiben az adott csatlakozási ponton még nem került sor rá - az alábbi szerződések: a) hálózatcsatlakozási szerződés, b) hálózathasználati szerződés, valamint c) üzemviteli megállapodás; az erőmű fizikai létesítését, illetőleg kivitelezését követően valamely feljogosított villamos energiakereskedővel, vagy egyetemes szolgáltatóval villamos energia kereskedelmi szerződés megkötése szükséges.

A csatlakozás műszaki feltételei

Az Elosztó vizsgálja a csatlakozó berendezést a hálózati visszahatások szempontjából, ezért mindenképpen olyan berendezés kivitelezése kívánatos, amelyik rendelkezik magyarországi minősítéssel. Ilyen minősítést a gyártó, illetőleg a forgalmazó – külön kérésre mindenképpen - tud adni. Inverteres csatlakozás esetén elég, ha az inverter minősített. Az elfogadott inverterek márkája Elosztónként eltérő. Szinte valamennyi Elosztó elfogadja napelemes rendszer esetén az SMA SunnyBoy típusait, míg szélerőműves kiserőművek esetén az SMA WindyBoy készülékeit. Csatlakoztatható még a hálózatra a SIEL-SIAC Soleil napelemes invertercsalád is, amely szintén minősített Magyarországon.

Mérés

A helyben el nem fogyasztott termelt villamos energia mérés után bekerül a közcélú hálózatba, ahonnan az elszámolási időszakon belül bármikor visszavehető (a hálózatot kvázi tárolókapaci-tásnak lehet használni). Amennyiben a vételezett és betáplált villamosenergia-szaldó alapján betáplálási többlet áll fenn, az elszámolás során betáplált villamosenergia-többletet a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató által a részére - mint felhasználó részére - értékesített villamos energia szerződés szerinti átlagos termékára, valamint a háztartási kiserőmű üzemeltetője, mint felhasználó által fizetendő rendszerhasználati díj összegének 85%-ával kell elszámolni. Az elszámolási időszak a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint lehet: havi, féléves vagy éves szaldó elszámolás.

A meglévő mérőberendezés kétirányú mérőre való cseréje 3x16A csatlakozási teljesítményig az Elosztó kötelezettsége, e felett a háztartási méretű kiserőművet, vagy esetleges módon az ezt meghaladó teljesítményű erőművet felállítani kívánó személy kötelezettsége.

Az előzőekből is látható, hogy ma Magyarországon a törvényi szabályozás nem gátja, hanem kifejezetten motorja az ilyen gondolatok terjedésének. A műszaki megvalósíthatóság már évek óta adott – gondoljunk a már meglévő nyugati példákra -, így igazából csakis a gazdasági megfontoláson múlik egy kiserőmű projekt megvalósítása. Aki pedig komolyan gondolkodik egy ilyen beruházáson, annak igenis érdemes egy megvalósíthatósági tanulmány eredményeire támaszkodva belevágni a konkrét erőmű kivitelezésébe.

S végezetül: hogyan értendő a közgazdaságtani jó üzlet? Az állam a Környezet és Energia Operatív Program „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című konstrukció (KEOP-2011-4.4.0) keretében a felépítendő erőművünk létesítéséhez – megvalósítási helytől és a pályázó személyétől függően - akár 85 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyújt. A vissza nem térítendő állami támogatás ilyen volumene pedig óriási vonzerőt jelenthet…

Ez a dokumentum eddig 142 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Rajkai Ferenc2011. március 17 - 20:09:17
A megadott teljesítmény érték nem pontos. A VET szerint "3. § E törvény alkalmazásában: 24. Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t; és 32. Kiserőmű: 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű erőmű;" A megadott 0,5MW egyikhez sem stimmel, a cikk vélhetően a háztartási méretű kiserőművekről szól. Rajkai Ferenc
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.