Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Kompakt fénycső elektromágneses sugárzásának néhány élettani hatása I.
Frissítve: 2011. március 07.
Szerző: GODÓ Zoltán Attila1, RÉVÉSZ Csaba2, KOCSIS Dénes1 [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 174 látogatónak tetszett  
Az ember közvetlen környezetében számos készülék üzemel amely elektromágneses teret gerjeszt (EMF – Electro Magnetic Field). Joggal gondolhatnánk, hogy azok a berendezések emittálnak a legnagyobb teljesítménnyel a környezetükbe, amelyek működésének lényege az EMF gerjesztése, mint például a mikrohullámú sütő, a WIFI rooter vagy a mobiltelefon. Magunk sem gondoltuk, hogy vizsgálataink során egy fényforrástól kapjuk a leg intenzívebb és jelentős élettani hatást kiváltó, „háztartási” EMF terhelést.

1Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék, Debrecen; 2Semmelweis Egyetem, Kórélettani Intézet, Budapest

1. Előzmények

Sajnos a kutatóknak nincs egységes álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az EMF vezet-e egészségkárosodáshoz. Ennek oka, hogy a körülöttünk lévő elektroszmog létezése és a jelenleg tapasztalható intenzitása nem ölel fel elegendően hosszú időintervallumot ahhoz, hogy kétségbevonhatatlan állításokat tegyenek a kutatók. Másrészt igen tőkeerős, ellenérdekelt gazdasági lobbi húzódik az intenzív EMF kibocsájtó termékek piaca mögött, aminek következtében a publikációk meglehetősen óvatosak a tényszerű kijelentésekkel. Jellemző, hogy a mobiltelefon-ipar által finanszírozott tudományos publikációk tízszer nagyobb valószínűséggel számolnak be arról, hogy az elektromágneses sugárzásnak nincs káros hatása az emberre, mint az államilag vagy alapítványok által finanszírozott kutatások (Huss 2007, 2008).

A WHO (World Health Organization) Egészségügyi Világszervezet rákkutatásra specializálódott részlege az IARC (International Agency for Research on Cancer) már 2001-ben vizsgálatokat végzett az extrém alacsony frekvenciás (50-60 Hz) elektromágneses terek (ELF - Extreme Low Frequency) rákkeltő hatásának vizsgálatára. Az eredmények alapján a WHO ezeket lehetséges rákkeltőnek minősítette (WHO, 2002-3).  Az epidemiológiai vizsgálatok felhívták a figyelmet arra, hogy a 0,3-0,4 μT meghaladó átlagos sugárzásnak kitett lakosság körében kétszeresére növekedett (!) a gyermekkori leukémia előfordulási aránya, a sugárzással nem érintett lakossághoz képest.

’99-ben Petneházán hatlábú borjút ellett egy tehén, közvetlenül az antenna árnyékában (MTI).

Az Environmental Working Group (Környezetvédelmi Munkacsoport, EWG) 2009-ben tette közzé tudományos összefoglaló munkáját, amelyben a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásából adódó egészségügyi problémákat feltáró publikációk eredményeit gyűjtötték össze (EWG, 2009). Ezek szerint a tartós, több mint tíz éven át tartó mobiltelefon használat megnöveli az agyi- és szájüregi rákos daganatok kialakulásának kockázatát. Az agyi gliasejtek rosszindulatú daganatát (glioma), valamint az egyensúlyi- és hallóideg (n. vestibulocochlearis) gyakoribb rákos elváltozásait írták le a mobiltelefont használó oldalon (Hardell, Carlberg 2006; Hours 2007; Lahkola 2007; Lonn 2005; Schoemaker 2005; Schuz, Bohler, Berg 2006; Takebayashi 2008). A mobiltelefont gyakran használók körében megnövekedett nyálmirigy (parotis) daganat előfordulást tapasztaltak (Lonn 2006; Sadetzki 2008). A migrén és a szédülés gyakrabban fordul elő náluk (Schuz 2009). Feltételezik, hogy az elektromágneses sugárzásnak szerepe lehet az Alzheimer -kór tüneteinek súlyosbodásában (Huss 2009). Gyermekek viselkedési problémái és a megnövekedett EMF között is találtak összefüggéseket (Divan 2008). Számos tanulmány számol be arról, hogy az elektromágneses expozíció károsan befolyásolja a spermaszámot, a hímivarsejtek mozgékonyságát és vitalitását (Fejes 2005; Yan 2007; Agarwal 2009; De Iuliis 2009; Erogul 2006; Salama 2009).

Állatokon végzett kísérletekben úgy találták, hogy a terhesség alatti EMF expozíció csökkentette a magzati növekedést, fejlődési rendellenességeket és halvaszületéseket eredményezett (Varga 2002, Heynick 2003; BioInitiative 2007).

0,9 mW/cm2 1,25 GHz embrionális besugárzás következményei
Forrás: Prof. Dr. Varga András: Grundlage das elektrosmogs in bildern (Heidelberg, 2002)

A munkahelyi rádiófrekvenciás sugárzásnak kitett terhes nőknél alacsonyabb születési súlyt, születési rendellenességeket, magzati elhalást és a spontán vetélések számának emelkedését írták le (Kallen 1982; Taskinen 1990; Lerman 2001).

2. Célkitűzések

Kutatásaink során az EMF élettani hatásait kívántuk vizsgálni, nem elsősorban humán vonatkozásban, hanem növények és állatok tekintetében. Érdekelt minket hogyan befolyásolja a növények csírázását, növekedését, az egyéb környezeti terhelésekkel –mérgekkel– szembeni természetes toleranciájukat. Milyen élettani változásokat idézhet elő a növényi sejtek méregtelenítési enzimrendszerében. Később állati sejteken is tervezünk további vizsgálatokat.

Első megközelítésben laboratóriumi körülmények között, direkt EMF forrásokkal kezeltük a kísérleti példányokat és azokon végeztünk összehasonlító élettani vizsgálatokat. Később a természetből kívánunk mintákat gyűjteni, EMF hatásnak kitett és mentes területekről. Például távvezeték, transzformátor vagy antenna alatti és attól távolabbi területről begyűjtött, ugyan olyan fajú növények és állatok összehasonlító vizsgálatával. Végül pedig az eredmények függvényében ökológiai vizsgálatokat tervezünk, amelyben az EMF hatására lennénk kíváncsiak a természetes ökoszisztémákra. Például az EMF befolyásolja-e a fajra jellemző természetes viselkedést vagy a szaporodási mechanizmust?

3. Kísérleti elrendezés

EMF forrásként a más kutatócsoportok által is gyakran alkalmazott, folyamatos adásra átalakított mobiltelefonokra vagy a mikrohullámú sütőkben alkalmazott magnetronra gondoltunk. Kezdeti kísérleteink ígéretes eredményeket mutattak.

Véletlen volt, hogy a kísérleteket zavaró sugárforrások keresése közben a világításra használt kompakt fénycső közelébe került DIGI FIELD C típusú (I.C. Engineering, U.S.) térerősség mérő készülékünk. A mért értékek megdöbbentettek minket. Miközben ismert, EMF kibocsájtással működő forrásokat kívánunk tesztelni, találunk egy háztartási világító eszközt, amelynek az elektromágneses sugárzása ezeknél jóval intenzívebb. Ráadásul ezt nem is tudatosítják a felhasználókkal (Godó 2009, 2010).

Kompakt fénycső EMF sugárzása a távolság függvényében.

Számos mobiltelefont teszteltünk. A legintenzívebb EMF kibocsájtó készülék, hívás kezdeményezéskor maximum 6 dBm értéket mutatott pár másodpercig. Azonban ez minden esetben lecsökkent 1 dBm körüli értékre a folyamatos működés során. A telefon – rosszabb esetben – közvetlenül, pár cm-re az agyszövettől emittál ezzel az intenzitással. A kompakt fénycső azonban 40-60 cm távolságból produkálja ugyan ezt a terhelést.
A kísérleteinket ezután kompakt fénycsővel gerjesztett EMF forrás alatt végeztük. Az EMF forrást két darab, kereskedelemben kapható kompakt energiatakarékos fénycsővel biztosítottuk. Nem volt célunk a különböző típusú és gyártmányú fénycsövek összehasonlítása, hanem a fénycső EMF sugárzásának lehetséges élettani hatásainak vizsgálata. A különböző minőségű fényforrások minden bizonnyal eltérő hullámhosszú és teljesítményű sugárzással bírhatnak.

A vizsgálatok során a hő és fényhatás kiküszöbölésére vastag kartonpapírt alkalmaztunk. A papír a fémekkel ellentétben (mint például az alufólia) nem árnyékolja le az elektromágneses sugárzást. A besugárzás teljesítményének változását, az egyes minták sugárforrástól mért távolságával szabályoztuk. A teljesítmény a távolsággal, 1/r² arányban csökken. A frekvencia és a távolság növekedésével nőnek az EMF „optikai“ tulajdonságai is, mint a reflexió, törés, elhajlás. Ezért bizonyos helyeken helyi maximumok léphetnek fel. Különböző anyagok, különböző mértékben csillapítják, vagy reflektálják az elektromágneses sugárzást, ezeket a kísérletben kiküszöböltük. A csíráztatási minták megegyező fény és hőmérsékleti viszonyoknak voltak kitéve és ugyan azon öntözővizet kapták.

A kartonpapír kiküszöböli a fény és hőhatást, de az EMF akadálytalanul áthalad rajta.

4. Stresszkezelések

A növényi csíravonalakra gyakorolt hatás vizsgálatához a kompakt fénycsövek által létrehozott EMF térben, a forrástól különböző távolságra csíráztattunk növényeket. A csíráztatáshoz fehér-mustármagokat (Sinapis alba L.) használtunk, a faj ideális laboratóriumi tesztalany. Gyorsan csírázik és fejlődik valamint jól reagál a környezeti stressz terhelésekre.

Egy-egy csíráztató tálca 5 rekeszből épül fel. Az egyes rekeszekben elhelyezett magvakat – a környezeti hatásokat szimulálva – különböző szennyezéseknek tettük ki. Minden tálcán egy rekesz kontrollként szerepelt, tehát szennyezést nem kapott. Hat tálcát helyeztünk el egyidőben az EMF sugárforrástól 0,20,40,60,80 és 300 cm-re. A besugárzás mértékét tehát a sugárforrástól való távolsággal szabályoztuk. Az utolsó tálca a forrástól olyan távolságban helyezkedett el, ahol EMF már egyáltalán nem volt mérhető, ez szerepelt a tálcák kontrolljaként. Az egyes tálcák EMF terhelése így ugyanakkora volt.
A mustármagok szennyezését az egyes tálcákon az alábbi táblázat mutatja be.

A fenti mennyiségekkel a csíráztatás elején szennyeztük a magvakat. Majd naponta azonos mennyiségű vízzel öntöztük. A csírázást folyamatos figyelemmel kísértük, a kicsírázott magvak számát és a csírahosszt feljegyeztük, majd az eredményeket statisztikailag kiértékeltük.

A fehér mustármagok vizsgálatánál az expozíciónak kitett és a kontroll minták között jelentős, szemmel jól látható eltérést tapasztaltunk mind a kicsírázott magvak számában, mind a csírahosszban.

Az EMF jelentősen befolyásolta a növények habitusát, növekedési erélyét

Érdekes összefüggés, hogy az EM sugárforráshoz közeledve a stressz hatás nélküli kontroll csoportban emelkedett a kicsírázott növények darabszáma és a növekedés is intenzívebb volt, mintha jót tenne számukra az EMF terhelés. Elképzelhető, hogy az elektromágneses sugárzás a molekulákba csapódva és azokat rezgésbe hozva hőhatást hozott létre. Így a magasabb hőmérséklet a magban elősegítette a kezdeti fejlődést. Ezzel együtt azonban felnyurgultak, száruk gyengébb, habitusuk elvékonyodott lett.

A citotoxikus (sejtméreg) szennyezés hozott némileg hasonló eredményt a csírák hosszanti növekedésében. A többi stressz faktorral kombinálva az EMF szignifikánsan csökkentette a darabszámot és a növekedési erélyt. Tehát az EMF csökkenti a növények csírázóképességét és rontja a természetes stressz tűrő képességet. Azonban az eredményekbe láthatóan egyéb faktorok is szerepet játszhatnak.

EMF hatása csírázó növényekre, stresszfaktorokkal kombinálva

A sugárforráshoz közeledve a növények vertikális növekedése eltérő lett. Feltehetőleg az EMF megzavarta a növények geo- illetve fototropizmusát. A csírák egyes esetekben történő gyorsabb növekedése mögött a mitotikus osztódás zavara is állhat.

Folytatjuk!

Ez a dokumentum eddig 174 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Yevgenyij2014. április 10 - 12:33:49
Nem lepődök meg az eredményeken, mivel pályakezdőként (70-es évek)
A Kab-hegyi rádió és tv adóállomáson dolgozva a következőket tapasztaltam: Az adóépületet a rádió (FM - sáv)antenna toronnyal
összekötő "kábellétra" vízszintes felső oldala mindig tele volt
madár tetemekkel. Erre az emeleti ablakból jó rálátásunk volt.
Párás öszi hajnalokon, mikor bekapcsoltam a Kossuth és Petőfi Rádió
műsorát reléző adókat (hajnali negyed négy körül) sokszor kb. 100m-es körben lilás színben derengett a levegő Pedig csak 10KW
teljesítményűek voltak. Rá félórára elviselhetetlen tarkótáji fejfájás kezdett gyötörni,( ami a szabadnapokon sosem volt) úgyhogy fél éven belül felmondtam és elmentem kevesebb fizetésért, de emberibb körülmények közé dolgozni.
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Postás Zoltán2015. január 27 - 18:49:52
Kedves Kollégák!

Több mint 27 éve űzöm az ipart, a szakma minden területén tevékenykedem...amióta megjelent a LED technológia, figyelemmel kísérem, és ahol csak lehet, alkalmazom is!

Egy igen furcsa dolog történt velünk a napokban!

Szombaton kicseréltünk 2db hagyományos lámpatestet 60x60-as LED panelre, egy orvosi vizsgálóban.

Hú de szép, hú de jó...de tegnap hívtak, menjünk vissza, mert valami nem stimmel,zavarja az ultrahang vizsgálót!

Elvben ezt teljesen elvetettem, lehetetlen, biztos kötéshiba lesz a világítási körön, és az zavarja.

Ma megnéztem, az ultrahang monitoron kicsi apró foltok jelennek meg, ha üzemel.ugyan ez a jelenség teljesen más körről üzemeltetve is, és másik (méretre, típusra) panelokkal is!

Mitől lehet ez? Elektronikus táp adna ki ultrahangot? Vagy a LED szalag??

Kipróbáltuk másik helyiségben, másik készüléknél is, és ott is!!

Most lecseréltük armatúrákra hurrá! Vissza múltba!

Valaki tud erre kézen fogható magyarázatot??

Felvetem több fórumon, mert ez nem játék! Olyan jelenségeket produkál a monitoron, mintha vesekő, vagy apró daganatok lennének!
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Amator20132015. február 15 - 14:28:17
Ha egy HF-erősítő bemenetére csatlakoztatott mikrofonnt közelítessz a tápegységhez, akkor abból zúgó-sistergő-zizegő-búgó hang fog hallatszani. Biz' az a táp nem zavarvédett. Egyszerűen egy zsebrádióval is meghallgathatod!
Szóval tedd a tápot munkaasztalra, és végezd el a "vizsgálatot". Ha a jelenség a leírtaknak megfelelő, hasonló, akkor az az eszköz nem rendelkezik EMC (Elektromágneses összeférhetőség) minősítéssel!
Európai, ázsiai a termék? Gyanítom, hogy utóbbi. Félreértés ne essék, nem vagyok ázziaellenes! Csak tapasztalat.
Orvosi eszközök közelében ilyesmit használni kifejezetten kockázatos, mondanám, hogy életveszélyes is lehet.
Tehát első kö: mint fent írtam.
Második kör: Szabványok átnyálazása, erre mi is az irányadó...
MSZ EN 55011:2010
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009, módosítva).
Harmadik kör:
MEEI Kft. a TÜV Rheinland Csoport tagjának
Vizsgálati és Tanúsítási Szabályzata

Sorolhatnám tovább, azonban gondolatébresztésnek egyelőre ennyi legyen elég.

Üdvözlettel:

Amator2013
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.