Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Miniszteri nem az MMK elnökségi határozatra
Frissítve: 2011. február 14.
Ez a dokumentum eddig 133 látogatónak tetszett  
Talán emlékeznek még olvasóink a 25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozatra, amely plusz húszezer forintos költséget rótt a kamarai tagokra. Ezt kifogásolta meg Zöhls András kollégánk, majd Szőllőssy főtitkár úr negatív tartalmú válasza után Pintér Sándor miniszterhez fellebbezett. A történet vége: a miniszter neki adott igazat.

Dr. Pintér Sándor
Miniszter
Belügyminisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott Zöhls András épületgépész mérnök kérem, hogy mint a Magyar Mérnöki Kamara törvényességi felügyeletét ellátó miniszter, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 38. § (2), illetve a 212/2010. (VII. 1.) kormányrendelet 39. § (3) meghatározta jogkörében eljárva, vizsgálja meg az MMK Elnökség 25/2010. (IX. 15.) határozatát.

25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozat
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján kiadott jogosultságok lejárati határidejét a rendelet a továbbképzési kötelezettség meghatározott időközönkénti teljesítéséhez és annak igazolásához köti. A rendelet 14.§ (2) bekezdése szerint ”a névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki”. A rendelet ezen imperatív, eltérést nem engedő megfogalmazásából következik, hogy a névjegyzéket vezető területi kamara köteles hatósági bizonyítványt kiállítani a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről akkor is, ha azt az ügyfél nem kéri. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (3) ba) pontja szerint ”húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy”.
http://mmk.hu/?page_id=1673
http://www.e-gepesz.hu/?action=show&id=5142

A kamarai törvény 1. § (1) szerint:
”Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői, továbbá – ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik – más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) csak az folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik. ”
A törvényben részletezett tervezői és szakértői jogosultságok meglétét a kamara igazolja. A kiadott engedélyeket ötévente meg kell hosszabbítani, aminek alapvető feltétele a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet által meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítése és annak igazolása. Ezeket az igazolásokat a továbbképzésen részt vevők kapják az előadások szervezőitől, ők gyűjtik, és a jogosultság meghosszabbításakor ők mutatják be a kamaránál.
103/2006. (IV. 28.) kormányrendelet 8. § (1) ”A tanfolyamszervező igazolást állít ki a tanfolyam résztvevője számára… A szakmagyakorló ezen igazolást köteles megőrizni, és a névjegyzéket vezető szerv kérésére bemutatni.”
Mivel az igazolások bemutatása nélkül a kérelmező nem kaphatja meg a jogosultságot, így ez utóbbi megléte már önmagában tanúsítja az előírt továbbképzés teljesítését, annak újbóli megerősítésére egy bizonyítvány kiadásával csak egészen kivételes esetben lehet szükség.
A hatósági bizonyítvány kiadásának általános szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény fogalmazza meg:
”83. § (1) Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.”
A speciális, ránk vonatkozó szabályozások erre támaszkodva, ezt kiegészítve, alacsonyabb szinten, mint kormányrendeletek jelentek meg:
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet:
”10. § (2) A területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet:
”14. § (2) A névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”
A jogalkotó mindhárom esetben teljesen egyértelműen fogalmaz, a bizonyítvány kiadásának egyértelműen feltétele az ügyfél ilyen irányú kérelme. Véleményem szerint ezzel teljesen ellentétes az elnökségi határozat állítása, miszerint: ”a névjegyzéket vezető területi kamara köteles hatósági bizonyítványt kiállítani a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről akkor is, ha azt az ügyfél nem kéri”. Az MMK határozat indoklásában szereplő, imperatív jelzővel illetett, a közjogban általános megközelítés arra vonatkozik, hogy kérelemre a kamara nem tagadhatja meg a bizonyítvány kiadását, ha az igénylő a továbbképzésen való részvételt igazolja, és az eljárási díjat befizeti.
Esetünkben a jogosultságát meghosszabbítani akaró ügyfél az esetek többségében nem kéri, eddig sem kérte ezt a bizonyítványt, mivel azt legfeljebb a bizonyítvány kiadójának tudná visszaadni, harmadik fél nem kéri tőle. Egy hatósági jogkörben eljáró szervezet nem kér olyan okiratot, amit ő saját maga állít, állíthat ki. Ezt a bizonyítványt csak az igényli, akinek a továbbképzésen való részvételt valahol máshol, más ügyben is igazolni kell.
Mit kérünk általában a kamarától? Véleményem szerint, legfeljebb az eljárási díjak összegét rögzítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII törvény 58.§ (3) da) pontja szerint, a jogosultságunk igazolását. Ehhez kellenek, a 103/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet 8.§ alapján, a tanfolyamszervezőktől kapott papírok. Ennek az eljárásnak a jogszabály szerinti ára viszont csak ötezer forint. Mivel itt a kamara feladata mindössze az általa vezetett elektronikus adatbázisban a lejárati dátum javítása, és erről értesítés küldése, a törvényben meghatározott díj mértéke úgy gondolom, számukra nézve méltányos.

Az ehhez hasonló észrevételek hatására az MMK elnökség ismét napirendre tűzte a kérdést, de 26/2010. (X. 20.) határozatában, igaz ezúttal csak szótöbbséggel, fenntartotta korábbi döntését, ezzel éves szinten mintegy 50 millió forint, szerintem teljesen indokolatlan, fölösleges többletkiadást okozva a tagságnak.

Fentiek alapján kérem Miniszter Urat, vizsgálja felül a 25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozatot, és járjon el annak visszavonása, illetve megsemmisítése ügyében.

2011. január 11.
Tisztelettel:

Zöhls András

Pintér Sándor válasza:

Ez a dokumentum eddig 133 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
apollonius2011. február 16 - 20:38:22
A múlt szerdai kibővített elnökségi ülésen foglalkoztak a kérdéssel, határozatot is hoztak, ezt azonban még nem tették közzé, ezért még nem ismerjük az eredményt. Szóval nyugtával dicsérném a napot. Talán Kovács alelnök úrtól kellene felvilágosítást kérni.
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
DTI Kft2011. április 21 - 11:12:31
Tisztelt e-villamos Szerkesztőség!

Néhány napja újítottam meg tervezői jogosultságaimat, melyhez be kellett szereznem jogosultsági fajtánként a területi kamarától a hatósági bizonyítványokat 20.000,- Ft/db egységáron.

A kérelem beadásakor a területi kamara titkára felé jeleztem és megküldtem az e-villamos szaklap 2011. február 14-ei keltezésű cikkét, mely az olvasókat arról értesíti, hogy a belügyminiszter az eljárásra NEM-et mondott és intézkedést kért a kamarai határozat megváltoztatására.

A területi kamara az országos kamara főtitkárához, Szöllőssy Gáborhoz fordult a teendőket illetően, ahonnan válaszlevelet kapott azzal a bevezető megjegyzéssel, hogy annak tartalmát a minisztériummal egyeztették.

A kamara 2011.február 28-ai keltű joganyagi magyarázó levelét, melyet a minisztérium felé küldött - tekintettel a levél hosszúságára - e-mail-ben küldöm meg.

A levél tartalma alapján meg kellett fizetnem a hatósági bizonyítványok árát.

Ezzel kapcsolatosan a szerkesztőség felé a következő kérdéseim vannak:
1. A főtitkári válaszlevelet megkapták-e?
2. A főtitkári válaszlevél miniszteri reakciójáról értesültek-e?

Amennyiben nem, úgy szíveskedjenek ebben az ügyben sürgősen lépni.
Amennyiben igen, akkor pedig sürgősen közzé kell tenni a választ arról, hogy mi is az igazság ebben z ügyben.

Mivel az e-villamos szerkesztőség és az e-gépész szerkesztőség kapcsolatban áll egymással, javasolom, hogy mindezek jelenjenek meg abban is.

Üdvözlettel:
Sasvári József
okl. villamosmérnök
KEM Mérnöki Kamara

Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
DTI Kft2011. április 21 - 11:18:33
1-melléklet
A kamara főtitkárának levele a minisztérium felé (az előző hozzászólás melléklete):


A hatósági bizonyítvány kötelező kiadásának jogi vizsgálata a továbbképzési kötelezettség igazolása során lefolytatott eljárásbanI.) Jogszabályi alapok:

1.a.) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint:

„2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakmagyakorlási tevékenység szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara folytatja le.”
A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga.

„14. § (1) A területi szakmai kamara az engedélyét visszavonja és ezzel egyidejűleg törli a névjegyzékből azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja.
(2) A névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”


1.b.) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint:

„2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését a területi kamara - az építész kamarai tag vagy azon személy esetében, akiről a területi építész kamara külön jogszabály szerinti névjegyzék vezetésére jogosult - folytatja le.”
A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga.

„8. § (1) A névjegyzéket, vezető területi kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja.
(2) A területi kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”


1.c.) Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:

„2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakmagyakorlási tevékenység szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara folytatja le.”
A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga.

„10. § (1) A területi szakmai kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja.
(2) A területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”
2.) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint:
„1. § 3. pontja Továbbképzési időszak: öt év, a 9. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerinti kivétellel.”


3.) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény szerint:
„42. § (1) bekezdés a) A területi, illetve országos kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a következő ügyekben (a továbbiakban együtt: közigazgatási ügy):
a) mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása, valamint a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása.”


4.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint:
„58. § (3) A kérelem benyújtásakor
b) húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára
ba) a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy.”

Folytatás a 2-mellékletben!
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
DTI Kft2011. április 21 - 11:20:30
2-melléklet
A kamara főtitkárának levele a minisztérium felé (az előző hozzászólás melléklete):


II.) Megállapítások:

A fentebb idézett jogszabályi rendelkezések alapján a következő megállapítások tehetők:

A szakmagyakorlási tevékenységet mindhárom „jogosultsági” kormányrendelet szerint kérelem alapján a területi kamara engedélyezi. Az engedély megadásának feltételei minden esetben: meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat, jogosultsági vizsga. Az engedéllyel rendelkezők 5 évenként továbbképzés teljesítés igazolására kötelezettek.
A területi kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a mérnöki tevékenység engedélyezése, valamint szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása során. A területi szakmai kamara a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az igazolásokkal mellékelt kérelemre mindhárom idézett kormányrendelet szerint hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelem benyújtásakor húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy.III.) Következtetések:

A fentebb leírt megállapítások alapján a következő következtetések tehetők:

A területi kamara a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályaira figyelemmel köteles lefolytatni. A jogosultság megállapítása iránti eljárás minden esetben csak kérelemre indulhat meg. A kérelemre megindult eljárásokban a kamara, mint közigazgatási jogkört gyakorló határozatot hoz, aminek eltérő a jellege attól függően, hogy az adott jogosultságot először igénylik (a döntés formája határozattal való engedélykiadás), vagy a már meglévő jogosultság „meghosszabbítására” irányul a kérelem (a döntés formája hatósági bizonyítvány kiadás).
A jogosultsági kérelem minden esetben nem az eljárás egyes részeire, hanem csak annak egészére irányulhat. Így kizárt, hogy a területi kamara lefolytatja az eljárását, de az ügyben nem hoz határozatot.
A névjegyzéket vezető területi kamara a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelem a jogosultság meghosszabbításának feltételéül szabott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására vonatkozik, ami alapján a kamara hatósági bizonyítványt állít ki, aminek 20 000.- Ft az igazgatási szolgáltatási díja.

Mindezek alapján a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása kérelem alapján induló, a területi kamara kompetenciájába tartozó, közigazgatási hatósági eljárás keretében történik.


Budapest, 2011. február 28.

dr. Kiss Péter
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
apollonius2011. április 22 - 19:57:55
Kedves Kolléga!
Elképedve olvastam a mellékelt anyagot. Nem csodálom, hogy a főtitkár nem merte közzé tenni, mondjuk a kamara honlapján. Szinte szó szerint ugyanazokat az ”érveket” írták le, mint az első alkalommal, és ami miatt dorgálást kaptak a minisztériumtól. Mindenáron ragaszkodnak hozzá, hogy nekünk tőlük egy hatósági bizonyítványt kell kérnünk, amit persze csak nekik maguknak tudunk visszaadni, aminek így semmi értelem, viszont szépen hoz a konyhára.
Köszönöm az információt, azt hiszem megint ráfordulok a minisztériumra, ahonnan persze megint megfeddik őket, aztán harmadszor is kiadják ugyanazt a rendeletet, kicsit átcsoportosítva a szavakat. Teljesen reménytelennek látom a helyzetet.
Üdvözlettel:
Zöhls András
Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-05-01 15:13:32,

Muzsek Zoltán: Szeretném megrendelni a Elektromosipari szakemberek kézikönyve cimü könyvet hol? és hogyan? tudom ezt [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-04-24 13:08:05,

HorGa: Tisztelt Kollégák! Részben minden hozzászólással egyetértek, de azért írom, hogy csak részben, [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.