Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A jogi ismeretek oktatásának tapasztalatai
Frissítve: 2011. január 17.
Szerző: Dr. Bujalosné dr. Kóczán Éva, DE Műszaki Kar [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 100 látogatónak tetszett  
A több mint tíz éves oktatási tapasztalataim azt mutatják, hogy a mérnökhallgatók érzik, hogy a jogi ismeretekre szükségük van, és érdeklődéssel hallgatják a konkrét példákat. A tananyag elég nagy és összetett. Cikksorozatunk negyedik, befejező része.

A Debreceni Szakmai Napok konferenciáján elhangzott előadás alapján

Abstract:
The great social and economic transformation in 1989causedt a big challenge to the activity of Hungarian engineers. The education of law plays an important role in the technical training. The activity of engenners is complex and comprehensive so it is necessary to teach several and different spheres of law. Legal knowledge helps not only the vocational activity of engenners but it increases their senses of responsibility.

A jogi ismeretek témaköre sokkal több lenne, ha a társasági jog, a pénzügyi jog, az adójog, a környezet jog és a munkajog alapismereteit is tartalmazná. Ezeket az egyes szakokon vagy a tantervekbe önálló tárgyként beállítva tanulják, vagy más tantárgyak keretében térnek ki ilyen típusú ismeretekre is. Külön ki kell emelni a munkajogi ismeretek fontosságát, amelyet most szabadon választható tárgyként lehet a tantervek szerint tanulni. Végzett hallgatóink a gazdaságban munkaadók vagy munkavállalók, esetleg hatósági munkát végző köztisztviselők/ kormánytisztviselők, vagy néhányan közalkalmazottak lesznek. Fontos, hogy  ismerjék az alapvető munkajogi szabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak.( Mt, Kjt. Ktv.)

Véleményem szerint minden szakon szükség lenne ezeknek a jogi ismereteknek legalább az alapjait oktatni, hiszen így a gyakorlati élet számára képzettebb, jobb készségekkel rendelkező mérnököket bocsátanánk ki. A levelezős képzésben oktatott  hallgatók gyakran ki is fejtik azt, hogy ezt a tárgyat magasabb óraszámban kellene tanulni. Ők ugyanis még a nappalisoknál is kisebb óraszámban tanulják, és munkájuk során már saját bőrükön érzik ezeknek az ismereteknek a fontosságát. A bolognai képzési rend céljának követése lehetővé tenné, hogy minden szakon megfelelő (szerintem magasabb) óraszámban juthassanak hallgatóink ilyen ismeretekhez, hiszen ennek a képzésnek gyakorlatorientáltnak kell lennie. Az alapszakos tantervekből egyes tárgyakat ki lehetne venni, olyanokat, amelyekre csak mesterszinten kellene oktatni a hallgatókat.

Ennek a tárgynak az oktatása nem könnyű. A jogi normák elvont fogalmak, ezért a jogszabályok értelmezése nehéz feladat. Magas szintű pedagógiai és módszertani tapasztalat szükséges hozzá, és konkrét példák segítségével lehet eredményeket elérni. Szorítani kell a hallgatókat a rendszeres óralátogatásra, hiszen sok kapcsolódás található a tananyagrészek között, ilyenkor az oktató ismétel is, és minél többet hallja valaki a kategóriákat, annál pontosabban rögzülnek. Itt is fontos az, hogy a definíciókat pontosan tudják, ez pedig utolsó pillanatos hajrátanulással nem érhető el.

A legnagyobb problémát természetesen a tömegoktatás jelenti. Tömegével áramlanak be képesség és készséghiányos, ráadásul nem kellően motivált hallgatók. Már az 1990-es évek közepétől érzékelhető volt az, hogy a műszaki képzésben tanuló hallgatóink személyiségével problémák vannak. Néhai nagyra becsült kollégánk - mérnökként és oktatóként - alaposan körbejárja ezt a témát.(Nagy Géza: A mérnök és etikája)
A társadalom erkölcsi állapotának romlása a mérnöki munkában is meglátszik. Jelentős mértékben csökkent a mérnöki felelősségtudat. Erről és ennek az orvoslási módjáról már kifejtettem a véleményem.(Bujalosné Kóczán Éva: „Paradigmaváltás a mérnökképzésben”) A mérnöki felelősségtudat növelése azért is fontos, mert  nézetem szerint a mérnök tehet legtöbbet a munkája során a fenntartható (harmonikus) fejlődés megvalósítása érdekében (Bujalosné Kóczán  Éva: „ A jogi ismeretek oktatása, mint a mérnöki felelősség növelésének eszköze a fenntartható fejlődés érdekében”)

A jogi ismeretek oktatása során kiderül az, hogy a hallgatók jelentős része nem emberközpontú, hanem anyagiság központú, nem közösség centrikus, hanem önérdek centrikus gondolkodású. Sokan nem értik azt, miért fontos az állam részéről a jogi szabályozás, és miért nagy jelentőségű az önkéntes jogkövetés. Nem akarják a jogokat és a kötelezettségeket azonos súllyal érvényesíteni, nem értik, hogy a törvény előtti egyenlőség azzal jár, hogy mindenkinek a joga csak addig terjed, amíg a másik ugyanazon jogát lényeges mértékben nem sérti. Nem tudatosodik bennük eléggé, hogy a jognyilatkozatokat komolyan kell venni (körültekintő mérlegelés után megtenni és utána jogszabályi normákat betartva eljárni), hiszen egy jól működő állam szankcionálni szokott. Lehetőleg úgy kell eljárnunk, hogy cselekedeteinkkel másoknak kárt ne okozzunk, és a károkozás nem csak anyagi hátrány előidézése lehet. A szerződésszerű teljesítés érdekében pedig minden tőlünk telhetőt kötelességünk megtenni.

Összefoglalás

Társadalmi érdek az, hogy a leendő mérnökök szakmailag felkészültek legyenek, erkölcsösen és hasznos jogi ismeretekkel, jogkövető módon végezzek munkájukat. Természetesen a képzést folytató műszaki felsőoktatási intézménynek is alapvető érdeke az, hogy végzett hallgatóik a munkaerőpiacon keresettek legyenek. Előrelépést jelenthet az, ha a képzés során a jogi ismeretek, a filozófia és a szaketika (mérnöki etika) oktatására nagyobb hangsúly kerül, mert a mérnöki erkölcs terén ezek az ismeretek előrelépést eredményeznek.
Az életben hosszabb távon ugyanis csak a jogkövető, erkölcsös mérnöki munka a kifizetődő.

Felhasznált szakirodalom:
1, 1949. évi XX. tv.: „ A Magyar Köztársaság Alkotmánya”
2, 1995. évi LIII. tv.:” A környezet védelmének általános szabályairól”, 1996. évi. LIII. tv.: „A természet védelméről”
3, Az 1997. január 11-én alakult Mérnöki Kamara Etikai Kódexében található Alapelvek
4, Bujalosné Kóczán Éva: „ Felelősségi formák a környezetjogban” Debreceni Műszaki Közlemények 4. évf. 2005/2. szám 17-25. o.
5, Bíró György: Jogi ismeretek mérnökhallgatók számára. Novotni  Alapítvány Kiadó Miskolc 2002.
6, 1959. évi. IV. tv. „ A Polgári Törvénykönyv”
7, 1990. évi. LXV. tv. „ A helyi önkormányzatokról”
8, 1999. évi CLXIX. tv. „ A szabálysértésekről”
9, 1957. évi. IV. tv. : „ Az államigazgatási eljárás általános szabályai”¸ 2004. évi CXL. tv. „ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai” módosítva a 2008. évi. CXI. törvénnyel
10, 1992. évi XX. tv.  „ A munka törvénykönyve”; 1992. évi XXII. tv. „ A köztisztviselők jogállásáról”; 1992. évi. XXXIII. tv. „ A közalkalmazottak jogállásáról” hatályos változatai
11, Nagy Géza.:„A mérnök és etikája” Kereskedelmi és Hitelbank RT. Universitás Alapítványa Debrecen. 1997.
12, Bujalosné Kóczán  Éva: „Paradigmaváltás a mérnökképzésben? (A mérnök szerepe az egészséges környezethez való alkotmányos jogunk érvényesülésében) szerk. Pokorádi László: Műszaki Tudomány az Észak-alföldi Régióban 2010. 141-146. o. 
13, Bujalosné Kóczán Éva:„A jogi ismeretek oktatása, mint a mérnöki felelősség növelésének eszköze a fenntartható fejlődés érdekében” elfogadott cikk és előadás Építésmenedzsment és Technológia 2010 Konferencia( Építőipar a fenntartható fejlődésért). Budapest. 2010. október 28.

Ez a dokumentum eddig 100 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.