Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Üzemlátogatás a MAVIR Zrt. Központi Kezelő Központjában
Frissítve: 2010. december 07.
Szerző: Vörös Csaba, Energetikai Szakkollégium
Ez a dokumentum eddig 101 látogatónak tetszett  
Az Energetikai Szakkollégium (ESZK), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Energetikai Informatika Szakosztálya (EISZ) és a MEE MAVIR üzemi szervezetének közös szervezésben 2010. 10. 26-án szakmai napon vettünk részt a MAVIR székház Jedlik termében. A szakmai nap „Az átviteli hálózat Központi Kezelőközpont rendszere” címet viselte. Ennek keretében előadásokat halhattunk a magyar villamos energia rendszer központi kezelésének történeti kialakulásáról és a jelenleg üzemelő rendszer technikai átalakításáról. Az előadásokat, a Központi Kezelőközpont (KKEK) létrehozásában aktívan résztvevő cégek szakemberei tartották. Az előadásokból megismerkedhettünk a teljes átviteli hálózati és a 120 kV-os hálózat, MAVIR által felügyelt részének a technológia-felügyeleti és villamos energiairányító rendszerével.
A szakmai napon a következő előadásokat hallgattuk meg:

- A magyar átviteli hálózat egyközpontú távkezelésének megvalósítása (Decsi Gábor, MAVIR ZRt.)
- Technológiai informatikai kapcsolatok a Központi Kezelőközpont (KKEK) vonatkozásában (Szedlák Róbert, MAVIR ZRt.)
- A PROLAN KKEK rendszer ismertetése, funkcionális fejlesztések (Donáth Csaba, Prolan ZRt.)
- A MAVIR Hálózat Üzemeltetési Központ bemutatása (Somogyi István, MAVIR ZRt.)
- A MAVIR Zrt. Központi Kezelőközpont (KKEK) tréning szimulációs rendszerének általános bemutatása (Gaál Róbert, Pach Péter, ASTRON Kft.)

Történelem
A magyar villamos energia ellátás kialakulása során az egyedi, kis területeket, esetleg csak egy-egy települést ellátó „villany telepek”  egyre sűrűsödő megjelenésével együtt műszaki és gazdasági szempontokat is figyelembe véve a különálló hálózategységeket összekapcsolva nagyobb rendszerek alakultak ki. Ezek a gazdaságosabb termelés mellett (csúcsterhelések kiegyenlítődése) egymás kisegítését is megoldották, így ha az egyik termelő egység meghibásodott, akkor a többi elosztva átvehette a termelését, nem kellett még egy egységet beállítani az erőműbe tartalékként (csökkenthető a teljesítmény tartalék). Ezen folyamat végére kialakult az országos főelosztó hálózat, majd a nagyerőművek megépítésével ezen a hálózaton keresztül látták el a lakosságot villamos energiával. A bemutatott folyamat eredményeképpen a hálózaton a különböző időszakban épült alállomások az építés idejében aktuális technológiai színvonalat tükrözték. Ennek megfelelően a készülékeket az alállomás vezénylőjében elhelyezett vezénylő tábláról lehetett kezelni. Központi kezelésről még nem beszélhetünk, csak irányításról, ami a villamos energia egyensúly biztosítását jelentette. Ezt a feladatot az Országos Villamos Teherelosztó látta el. Az egyes vezetékeken áramló teljesítményről mérő távadók biztosították a jelet a körzeti diszpécser központokba illetve az országos központba is. Az alállomások egészen a 90-es évekig így üzemeltek, amikor a Magyar Villamos Művek az áramszolgáltató és az erőművi társaságokkal közreműködve megkezdte az ÜRIK (Üzemirányítási Rendszer íIrányítástechnikai Korszerűsítése) projekt előkészítését. A projekt konkrét megvalósítása 1995-ben indult el, melynek célja egy egységes számítógépes folyamatirányító rendszer telepítése volt az alállomásokra és a diszpécser központokba. Ennek a rendszernek az egyik eleme az alállomásokra és erőművekbe telepített telemechanikai alközpont (RTU). Az RTU az alállomáson rendelkezésre álló jelzéseket gyűjti, illetve a helyszínről számítógépes felületen biztosítja ezek megjelenítését és a készülékek kezelését. Az RTU-k telepítésével a vezénylő táblák szerepe lecsökkent, néhol meg is szűnt, mivel az RTU átvette a funkcióját, sőt a vezénylő táblához képest további szolgáltatásokat biztosított.

A rendszerirányító, aki a villamos energia rendszer teljesítmény egyensúlyáért felel, tehát hogy a pillanatnyi fogyasztás, megegyezzen a pillanatnyi termeléssel és az importtal. A rendszerirányító központba az adatokat az alállomásokra illetve erőművekbe telepített RTU-k szolgáltatják. A központ és az egyes erőművek és alállomások közötti adatátviteli útvonalakat is korszerűsítették az ÜRIK projekt idején. Ez általában távvezetéken a védővezetőbe szerelt (OPGW típusú védővezető) optikai szálon történő adatátvitel vagy pedig mikrohullámú kapcsolat kiépítését jelentette.

A mivel az RTU az alállomás minden jelzését feldolgozza és a vezérlést is ezen keresztül kell kiadni, ezáltal megteremtődött az alállomások távkezelésének a lehetősége. Ehhez csak az RTU eszköz távkezeléséről kellett gondoskodni. Ez a 90-es évek végén induló szekunder rekonstrukció során kialakított alállomási védelmi és irányítástechnikai rendszerek alapvető követelménye volt. Az alállomások távkezelését először 5 kezelő központba (KEK) vonták össze. Ezeket a kezelő központokat (KEK) és a hozzájuk tartozó távkezelt alállomásokat (TKA) az 1. ábrán láthatjuk.
 

1. ábra
Az átviteli hálózat kezelő központjai (KEK) és a távkezelt alállomások (TKA)

A távkezeléshez szükséges technológiai módosítások (jelzések és vezérlések csatlakoztatása, motoros hajtású készülékek beszerzése) a rekonstrukció során kerültek kialakításra. Ezen kívül ebben az időszakban az alállomások közötti optikai hálózat teljes egészében kiépült, napjainkban szinte kizárólag ezt használják adatátvitelre az átviteli hálózaton.

Hálózati Üzemirányító Központ (HÜK)

Kézenfekvő, hogy ha a KEK-ben megjelenő adatokat továbbítjuk hasonló módon a TKA-KEK kapcsolatokhoz, egy központi helyre, akkor létrehozható a teljes átviteli hálózat távkezelése egy központból. Ennek a feladatnak a végrehajtására indult a HÜP projekt. Hálózati Üzemirányítási Projekt (HÜP) célja, létrehozni az átviteli hálózat egyközpontú távkezelését, azaz a központi kezelő központot (KKEK).
A KEK-ekben az alállomási távkezelés a Prolan Xgram rendszeren keresztül történik, hasonlóan az alállomási helyi adat megjelenítőhöz (RTU-HAM), míg a rendszerirányítás továbbra is az ÜRIK projektben kiépített Siemens Spectrum rendszeren keresztül valósul meg. A KKEK az átviteli hálózati alállomásokat kezeli, míg a MAVIR tulajdonában lévő, de 120kV-os és ennél kisebb feszültségszintű alállomásokat a HÜK-ből (hálózati üzemirányító központ) kezelik.

Mivel most már a rendszerirányítás és a kezelés is egy központból történik, ezért a két kezelői munkahelyen elérhetőek a többi szakterület információi és kezelési jogosultságban is van átfedés a két központ között. Az egy központú kialakításból kifolyólag az illetékességek is átalakításra kerültek. A rendszerirányító jelenleg nem csak a KKEK-en keresztül tud kapcsolási műveletet kezdeményezni, hanem a rendszerirányító munkahelyről is van jogosultsága bizonyos előre kijelölt útvonalak kapcsolására. Emiatt a két szoftvert, a Siemens spekturmot és a Prolan Xgram felületeket egymáshoz kellett alakítani, hogy azonos sémaképeket tartalmazzanak. Így egy esetleges üzemzavar esetén a KEK-ből is lehetséges a kezelés. Természetesen az alállomási HAM is alkalmas a kezelésre továbbra is. A megfelelő jogosultságokat szintén a Prolan Xgram rendszer kezeli. A KKEK-ben és az ODSZ-ben (Országos Diszpécser Szolgálat) is több monitoros munkahelyek vannak kialakítva, ezáltal a kezelő nem csak a hozzá tartozó információkat látja, hanem pl. KKEK-ben látható az ODSZ sémája és viszont, ezen kívül egyéb információk megjelenítésére is van lehetőség (pl.: részletes időjárás előrejelzés). Természetesen a villamos energia-rendszerben elvárt biztonság teljesítése érdekében tartalék központi kezelő központ is létesült (TKKEK), megfelelő biztonságú helyen, a teljes KKEK-et kiszolgálni képes rendszerrel és funkcionalitással.

Az egyes szintek feladatkörei:
ODSZ-KKEK - rendszer-, hálózatirányítás, távkapcsolás,
ÜIO-HÜK - távkapcsolás, HÜSZ és VF koordináció, irányítás, üzemképesség minősítése
TKA-VF - helyszíni kapcsolások, kezelés

A KEK-ek csatlakoztatása a KKEK rendszerbe napjainkban is folyik. Az 5 központból jelenleg a Győr (2009), Toponár (2009), Zugló (2010) és Sajószöged (2010) kezelőközpontok kerültek becsatlakoztatásra a KKEK-be, az alállomás neve mögötti zárójelben a csatlakozási évszám látható. Az utolsó csatlakoztatandó kezelő központ az albertirsai központ lesz 2011 tavaszán. Ekkortól az egész magyarországi átviteli hálózat egy központból kezelhető lesz.

Tréning szimulátor
Az alállomási technológia fejlődésével lehetővé vált az egyes alállomások távolból, központból történő kezelése, felügyelete. Emiatt az egy kezelő személyre jutó feldolgozandó információ mennyiség egyre bővül. Nagyobb felelősség hárul a kezelő személyre, a hibázásnak a lehetősége megnő. Kiterjedt üzemzavar esetén a lehető leggyorsabban fel kell ismernie a hiba forrását és elhárítani azt, emellett az épen maradt hálózatrészen vissza kell állítania a folyamatos üzemet. A folyamatosan fejlődő alállomási technológiákhoz illeszkedő tudással kell rendelkezniük a kezelőknek. Ezeknek az elősegítésére hozták létre a tréning szimulátort.
A hagyományos elméleti probléma megoldás nem jelent hatékony tanulási módszert az üzemzavarok felismerésére és elhárítására. Ellenben a gyakorlati oktatás (az üzemelő hálózaton) sem megfelelő, mert az üzem zavarása nélkül kell a rutin feladatokat is megtanulni, tehát az nem megengedett, hogy egy távvezetéket kivegyünk az üzemből és azon gyakoroljanak a kezelők. Emiatt a végső döntés egy tréning szimulátorra esett. Ezzel a fent említett hátrányok kiküszöbölhetőek, ezen kívül az éles helyzetben ritkán előforduló helyzeteket is lehet megfelelő környezetben szimulálni és gyakorolni. A szimulátor mellett szólt az is, hogy az összetett hálózatban esetlegesen kialakuló kiterjedt üzemzavar által okozott kárnak töredéke egy szimulátor költsége.
Ahogyan azt már láttuk, itt is különválik a rendszerirányítás (DTS – Diszpécseri Technológia Szimulátor) és az alállomás kezelési (ATS – Alállomási Technológia Szimulátor) feladat szimulációja.
A rendszerirányítás lassabb lefolyású eseményekre koncentrál (teljesítményáramlás számítás), a hálózatot gráfként látja, az időfelbontása másodperc- perc nagyságrendű.
Az alállomási kezelés ezzel szemben a villamos technológiát alkotóelemeiként látja (megszakító, szakaszoló, transzformátor) részletes kapcsolási modellben. Gyors lefolyású hálózati eseményekre koncentrál (zárlat, kapcsolás, védelmi működés) idő felbontása milliszekundumos nagyságrendben van.
A szimulátor ún. stand alone felépítésű, tehát önálló működésre képes függetlenül az üzemelő rendszertől. Két részből áll az oktatói és a tanulói munkahelyből. Az oktatói munkahely maga a technológiának a szimulálására szolgál, ahol az oktató tudja módosítani a technológia működését (zárlatok, hibák beadása).
A szimulátorban az alábbi tevékenységek gyakorolhatók:
Normál üzemviteli tevékenységek:
- Munkaterület előkészítése, visszavétele
- Kapcsolások végrehajtása
Üzemzavar felismerés és elhárítás:
- Egyszeres meghibásodás kezelése
- Többszörös (járulékos) hibák kezelése
- Rendszerüzemzavar során önálló alállomási üzemvitel (segédüzem, black start)

Az előadások után rövid üzemlátogatáson vettünk részt az Országos Diszpécser Szolgálat vezénylőtermében, megnéztük a Hálózati Üzemirányító Központot, és végül egy rövid szimulációs tesztet is láthattunk a KKEK tréning szimulátoron.
 
Ez a dokumentum eddig 101 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.